Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Δελτίο Τύπου


Δελτίο Τύπου

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΛΜΕ , Ομοσπονδίας Γονέων  και Κηδεμόνων  και Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας  καθώς και Δ.Σ Συλλόγων Γονέων Σχολείων διοργάνωσαν σύσκεψη την Πέμπτη 1 Απριλίου με θέμα την κατάσταση της εκπαίδευσης στην Καρδίτσα, προβλήματα και συντονισμός δράσης.

Μέσα από την συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων αναδείχτηκαν τα παρακάτω προβλήματα:

·         Το χαμηλό ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται για την Παιδεία, από τα χαμηλότερα της Ευρώπης, που έχει φθάσει για το 2015 στο 2,47%. Πάγιο αίτημα είναι να φθάσει στο 5%

·         Οι μνημονιακοί νόμοι (για το πειθαρχικό, το Νέο Λύκειο και την τράπεζα θεμάτων, την τιμωρητική αξιολόγηση και άλλοι) που δυναμίτισαν το κλίμα στην Εκπαίδευση και αύξησαν την σχολική διαρροή και την παραπαιδεία.

·         Τα κενά στα σχολεία, που προήλθαν κι από την εξώθηση εκπαιδευτικών στην σύνταξη αλλά και από τις διαθεσιμότητες και απολύσεις κυρίως στα ΕΠΑΛ. Τα κενά καλύφθηκαν με πολλούς αναπληρωτές οι οποίοι είναι σε εργασιακή ανασφάλεια. Πρέπει να καλυφθούν με μαζικούς διορισμούς.

·         Ο μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τμήμα και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες

·         Η ενισχυτική διδασκαλία που δεν ξεκίνησε ενώ πλησιάζουμε στο τέλος του διδακτικού έτους

·         Ο τεράστιος όγκος της ύλης που πρέπει να μειωθεί.

·         Η οικονομική κρίση που οδήγησε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού σε φτώχεια και πείνα, ανάμεσα  στο οποίο βρίσκονται γονείς και εκπαιδευτικοί. Ιδιαίτερα υπάρχει πρόβλημα με μαθητές και πρέπει να ληφθεί  η αναγκαία μέριμνα από το κράτος για τη σίτισή τους.

·         Η έλλειψη νέων απαραίτητων κτηριακών υποδομών. Υπάρχουν ακατάλληλα κτήρια ιδιαίτερα προσχολικής  και ειδικής αγωγής.

·         Η ανάγκη για προώθηση της δημοκρατίας στο σχολείο, η ενίσχυση του Συλλόγου Διδασκόντων και η αλλαγή του αυταρχικού πλαισίου. Η αλλαγή του βασικού νόμου για την εκπαίδευση (Ν.1566 που κρατά εδώ και 35 χρόνια).

·         Τα ειδικά σχολεία πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να εξεταστεί η μεταφορά των ΕΕΕΕΚ και ΤΕΕ ειδικής αγωγής στην Καρδίτσα. Να δημιουργηθεί Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ. Ίδρυση ΤΕΕ ειδικής αγωγής Β΄βαθμίδας, για την συνέχιση των σπουδών των μαθητών με ειδικές ανάγκες και ΕΠΑΛ ειδικής αγωγής. Στελέχωση του ΚΕΔΔΥ με επαρκές και μόνιμο προσωπικό (λείπει παντελώς εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εδώ και δύο χρόνια). Η παράλληλη στήριξη αυτοκαταργείται αφού μοιράζεται σε δύο και τρεις μαθητές.

·         Η ενίσχυση των σχολείων με ειδικό προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι) αλλά και με υποδομές (βιβλιοθήκες κτλ)

·         Η έλλειψη θέρμανσης ή η ελλιπής θέρμανση σε κάποια σχολεία. Οι προτεραιότητες πρέπει να είναι τα σχολεία. Ιδιαίτερα, αυτά που έχουν παλιούς λέβητες και καυστήρες πρέπει να συνδεθούν κατά προτεραιότητα με φυσικό αέριο. Είναι απαράδεκτο να κρυώνουν οι μαθητές γιατί κάποιος Δήμος (Παλαμά;) δεν εξοφλεί τους προμηθευτές του.

·         Η έλλειψη επαρκούς φύλαξης των σχολείων (π.χ. συγκρότημα 2ου -5ου Γυμνασίου,2ου Λυκείου)

·         Η μικρή συμμετοχή γονέων στους Συλλόγους και η συνεργασία ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς καθώς και με Διευθυντές Σχολείων.

·         Η αδυναμία ελέγχου των μαθητών στον προαύλιο χώρο (ιδίως στην Δευτεροβάθμια) και οι αγορές μη ελεγχόμενων τροφίμων από καταστήματα εκτός σχολείου.

Τέλος αποφασίστηκε η περαιτέρω επεξεργασία των προβλημάτων και η συνεργασία μεταξύ των παρευρισκόμενων φορέων, για ιεράρχηση και πιο συστηματική προώθηση και διεκδίκηση της λύσης τους.

 

 

 

Συνταξιοδοτικός οδηγός εκπαιδευτικών

Ενημερωτικό των αιρετών στο ΚΥΣΔΕ
Νεκτάριου Κορδή & Χρήστου Φιρτινίδη
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
 

Θέμα: Συνταξιοδοτικός οδηγός εκπαιδευτικώνΣυναδέλφισσες, συνάδελφοι,Σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στα διάστημα από 20-30 Απρίλη θα υποβληθούν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για παραίτηση από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρατίθενται κάποιες χρηστικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της συνταξιοδότησης. Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται κυρίως σε δεδομένα της ιστοσελίδας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (στην οποία παραπέμπουν και οι υπερσύνδεσμοι καθώς και στην πολύτιμη βοήθεια του νομικού Δ. Τεμπονέρα.Ας ξεκινήσουμε συνεπώς με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών υπαλλήλων . Πρόκειται για ένα αναλυτικό οδηγό που μεταξύ άλλων διευκρινίζει τους όρους:

 • Παλαιός – νέος ασφαλισμένος.

 • Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

 • Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για:


  1. Προσληφθέντες στο Δημόσιο έως την 31/12/1982

  2. Προσληφθέντες από 1/1/1983 έως 31/12/1992 και

  3. Ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993


 • Πρόωρη – μειωμένη σύνταξη

 • Αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών

 • Αναγνώριση χρόνου σπουδών
Όλα τα στοιχεία αυτά εμπλουτίζονται με συγκεντρωτικούς πίνακες συνταξιοδότησης .Η διαδικασία συνταξιοδότησης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη πολλές φορές ταλαιπωρία των εκπαιδευτικών.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι όσοι προσλαμβάνονται στο Δημόσιο και σε ΝΠΔΔ για πρώτη φορά από 1/1/2011 και μετά υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.Για τη θεμελίωση του δικαιώματος και τον υπολογισμό της σύνταξης αναγνωρίζονται:


 1. Η στρατιωτική θητεία


 2. Η γονική άδεια


 3. Ο χρόνος σπουδών


 4. Ο χρόνος παιδιών


 5. Ο χρόνος ιδιωτικού τομέα
Η κατάθεση αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε ακόμη και κατά τη συνταξιοδότηση.


Αναφορικά με την προκαταβολή της σύνταξης (αρ. 75302/0092/ΦΕΚ1344/τ.Β/3/6/2013), οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

1. Η καταβολή της προκαταβολής της σύνταξης στους συνταξιούχους - λειτουργούς του Δημοσίου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (Α` 103), γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, όπως ισχύει.

2. Η προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται την 10η εκάστου μηνός. Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με αργία, η καταβολή γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Η πρώτη προκαταβολή θα γίνει σε 40 μέρες από την ηλεκρονική παραλαβή του σχετικού δελτίου ΔΑΥΚ.

3. Η προκαταβολή ισούται με το 50% του βασικού μισθού του Οκτώβρη του 2011 ή με το 60% όταν είναι τρίτεκνος ή πολύτεκνος, όταν είναι ανάπηρος με ποσοστό άνω του 67% ή γονέας τέκνου με αναπηρία. Από το ποσό αυτό αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος και η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη.

Το βασικό ζητούμενο για όλους τους εκπαιδευτικούς είναι σίγουρα ο υπολογισμός της κύριας σύνταξης, των επικουρικών συντάξεων ( ΜΤΠΥ-ΤΕΑΔΥ) και του εφάπαξ βοηθήματος. Πιο αναλυτικά:

Α. Η κύρια σύνταξη:
Η κύρια σύνταξη αποτελείται από το 80% του Β.Μ. του εκπαιδευτικού κατά την αποχώρησή του από την υπηρεσία, επί τον αριθμό των συντάξιμων χρόνων του δια του 35. Δηλαδή κλείνοντας τα 34,5 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας, παίρνουμε 35/35 του 80% του Β.Μ.

Από 1-7-2007 για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη και ποσό 140,80 €. Δηλαδή η κύρια σύνταξη θα υπολογίζεται στο ποσό: Β.Μ.+140,80 €. Η διαφορά μεταξύ της σύνταξης που θα προκύπτει με τη νέα βάση υπολογισμού και αυτής που προέκυπτε με βάση υπολογισμού μόνο το Β.Μ., θα δοθεί τμηματικά κατά το 1/4 ετησίως με έναρξη την 1-7-07. (άρθρο 2 του νόμου 3513?2006)

Υπηρεσία πάνω από έξι μήνες θεωρείται χρόνος
.

Για κάθε συντάξιμο χρόνο πάνω από τα 35 και μέχρι τα 40 χρόνια, αυξάνεται το ποσό της σύνταξης κατά 1/50 για κάθε χρόνο.

Για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την 1-1-2008 θα υπάρξουν οι εξής αλλαγές:

Για τα χρόνια που διανύθηκαν στην υπηρεσία μέχρι και το 2007, ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω.

Για τα χρόνια μετά το 2007, το 80% θα μειώνεται κάθε χρόνο κατά 1%, μέχρι το 2017 να γίνει 70% και ο υπολογισμός δεν θα γίνεται πάνω στον Β.Μ. του μήνα εξόδου από την υπηρεσία, αλλά του μέσου όρου των Β.Μ. τις τελευταίας πενταετίας (συμπεριλαμβανομένων και των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Άδειας). Αυτές οι αλλαγές καθιερώθηκαν με το Νόμο 3029/11-7-02 (ΦΕΚ 160 τ. Α΄) γνωστό σαν νόμο Ρέππα.

Στη σύνταξη που αναλογεί για αυτόν που συνταξιοδοτείται, προστίθεται το επίδομα εξομάλυνσης, που εξαρτάται από το ποσό της σύνταξης και κυμαίνεται από 19 € έως 85 € (καθορίζεται συνήθως κάθε χρόνο και η τελευταία τροποποίηση έγινε με το άρθρο 1 του νόμου 3513/2006). Επίσης προστίθενται και τα τυχόν δικαιούμενα επιδόματα γάμου και τέκνων και είναι ισόποσα με αυτά που δικαιούνται και οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί.

Κρατήσεις που διενεργούνται στη κύρια σύνταξη:

Υπάρχει η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και είναι ποσοστό 2,55 % στο σύνολο των αποδοχών και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Ο μηνιαία παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται και για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς (Εγκύκλιος 1109980/2543/Α0012/18-12-06 της Γενικής Δ/νσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Η σύνταξη των υπαλλήλων που εξέρχονται από την υπηρεσία μέχρι τις 31-12-2015 εξακολουθεί να υπολογίζεται με βάση τη μισθοδοσία του μηνός Οκτωβρίου 2011, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε μεταγενέστερη χορήγηση ΜΚ δεν επηρεάζει τις συντάξιμες αποδοχές.
Το επίδομα θέσης ευθύνης υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές με βάση το ποσό επιδόματος ( της θέσης ευθύνης έστω και αν αυτή είναι μεταγενέστερη του 2011) που προβλεπόταν γι αυτήν από το μισθολόγιο του Οκτ. 2011. Το επίδομα χορηγείται για όσους άσκησαν για μια τουλάχιστον ημερολογιακή διετία καθήκοντα προϊσταμένου σχολικής μονάδας, μετά από επιλογή από τα αρμόδια όργανα και όχι λόγω ανάθεσης ή αναπλήρωσης.


Β. Η επικουρική του ΜΤΠΥ:

Το Μ.Τ.Π.Υ δίνει στους δικαιούχους, μέρισμα (μηνιαία χρηματική παροχή), το οποίο χορηγείται στον υπάλληλο μετά την αποχώρησή του από την υπηρεσία. Το μέρισμα καταβάλλεται ανά τρίμηνο και συγκεκριμένα την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου.

Ο τρόπος υπολογισμού του μηνιαίου μερίσματος των μετόχων του ΜΤΠΥ καθορίζεται με το νόμο 3336 Κεφ. Γ΄ άρθρο 3 (ΦΕΚ 96/20-4-2005 τ. Α΄ ).

Δίνεται από τον τύπο: Β.Μ.
x 20% x (Έτη ασφάλισης στο ΜΤΠΥ/35) x (Συντελεστήςπροσαρμογής).
Ο Συντελεστής Προσαρμογής είναι σήμερα 0,8075 (Υ.Α 18507 ΦΕΚ 792/2007 τ. Β΄).

Ο μέτοχος θεμελιώνει δικαίωμα για μέρισμα αν:

1)Απομακρυνθεί από την υπηρεσία του και έχει 20 τουλάχιστον χρόνια ασφάλισης στο ΜΤΠΥ.

2) Απολυθεί από την υπηρεσία του λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας και έχει 15 χρόνια ασφάλισης στο ΜΤΠΥ.

Το ΜΤΠΥ χορηγεί ετησίως 14 μερίσματα (12 μήνες και επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας).

Χρόνος υπηρεσίας πέραν των 6 μηνών λαμβάνεται ως έτος.
 Όταν βγαίνει κάποιος μετά την παραίτησή του από την υπηρεσία σε τρίμηνες αποδοχές, επειδή κατά το τρίμηνο αυτό διάστημα γίνονται κρατήσεις για το ΜΤΠΥ, το χρόνο αυτό μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για να συμπληρώσει πάνω από εξάμηνο, ώστε να υπολογιστεί ολόκληρο έτος.

Στο δικαιούμενο μέρισμα γίνεται κράτηση μόνο για φόρο εισοδήματος.

 

Γ.Η επικουρική του ΤΕΑΔΥ:
Από το ΤΕΑΔΥ δικαιούμαστε σύνταξη, αν συνταξιοδοτηθούμε από το Δημόσιο (κύριος φορέας σύνταξης) και έχουμε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Κύριου φορέα.
Το ΤΕΑΔΥ δίνει μηνιαίο βοήθημα στους δικαιούχους και ο υπολογισμός του γίνεται με βάση το βασικό μισθό του υπαλλήλου που έχει τον τελευταίο μήνα πριν αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία, σύμφωνα με τον κατωτέρω τύπο:

Μηνιαίο βοήθημα = Β.Μ. x 20% x (έτη ασφάλισης)/35

Για κάθε έτος πάνω από τα 35 το μηνιαίο βοήθημα αυξάνεται κατά 1/50 και όχι πέραν των 5/50, όπως και στην κύρια σύνταξη. Υπηρεσία πάνω από εξάμηνο λογίζεται σαν ολόκληρος χρόνος.

Ως χρόνος ασφάλισης για τον υπολογισμό του βοηθήματος θεωρείται ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές στο ΤΕΑΔΥ καθώς και κάθε αναγνωριζόμενος με εξαγορά χρόνος προϋπηρεσίας. Η εξαγορά γίνεται με κράτηση στις συντάξιμες αποδοχές (Β.Μ.) σε ποσοστό 6%.

Στο δικαιούμενο βοήθημα γίνεται κράτηση μόνο για φόρο εισοδήματος.

 

Δ. Το εφάπαξ βοήθημα:
Για το υπολογισμό του εφάπαξ παίζουν ρόλο οι μήνες ασφάλισης στο ΤΠΔΥ. Υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών μας (Β.Μ.) κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν την έξοδό μας από την υπηρεσία, μαζί με τα δώρα εορτών και άδειας (άρθρο 5 του νόμου 3513/2006). 
Η διαδικασία και οι αλγόριθμοι υπολογισμού καθορίζονται στο νόμο 3232/12-2-04 (άρθρο 21 παρ. 4 ΦΕΚ 48 τ. Α΄).

Το εφάπαξ είναι αφορολόγητο
. Σύμφωνα με το νέο τύπο υπολογισμού του εφάπαξ (ΦΕΚ 313/τ.Β/12-2-2014) λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής βιωσιμότητας του Ταμείου βγάζοντας διαφορετικά ποσά εφάπαξ κάθε χρόνο. Δυστυχώς με τις συνεχείς μειώσεις τα τελευταία χρόνια χάθηκε ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του εφάπαξ και οδηγούμαστε ουσιαστικά σε μια άτοκη επιστροφή των εισφορών των εκπαιδευτικών!

 

Ε. Επαναφορά λόγω πλάνης
Παρέχεται η δυνατότητα επαναφοράς στην υπηρεσία των υπαλλήλων, εφόσον αυτό οφείλεται σε πλάνη ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξης και προκύπτει από την απορριπτική πράξη συνταξιοδότησης του ΓΛΚ και σε διάστημα 3 μηνών από την πράξη αυτή.

Κλείνοντας να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι η
παραίτηση από την Υπηρεσία είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση ζωής! Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των εκπαιδευτικών να επιλέγουν το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης κάτι που συμβαίνει σε όλο το Δημόσιο τομέα! Σε κάθε περίπτωση η όποια επιλογή θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και ουσιαστικής ενημέρωσης! Μέσα στα πλαίσια αυτά σας παραθέτουμε το βασικό οδηγό συνταξιοδότησης.Με συναδελφικούς χαιρετισμούςΑθήνα 2/4/2015 

 

Νεκτάριος Κορδής,

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.: 6977513534,


 

 

Χρήστος Φιρτινίδης,

αιρετό αναπληρ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.: 6974488454,

ηλ.δ/νση:


εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ


Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255                         

FAX: 210 33 11 338                                 


e-mail: olme@otenet.gr                                                      Αθήνα, 2/4/2015

                                                                                                       Α.Π.: 350

                                                                  

                                         ΠΡΟΣ:

τον Υπ. Παιδείας

                                                                                           κ. Αριστ. Μπαλτά

                                                                                           τον αναπλ. Υπ. Παιδείας

                                                                                           κ. Αναστ. Κουράκη

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

           

            Οι σχολικές εκδρομές και οι σχολικοί περίπατοι είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα που αφορά το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η παιδαγωγική διάσταση του ζητήματοςείναι κεντρικής σημασίας, διαπλέκεται όμως με άλλες, όπως η οικονομική, η κοινωνική, η πολιτισμική, η νομική κ.λπ. Ωστόσο, παρά την πολυπλοκότητα του ζητήματος, φαίνεται ότι δεν έχει απασχολήσει τους αρμόδιους φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα σε βαθμό ανάλογο με τη σημασία του. Συνήθως μάλιστα αποτελεί είδηση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας μόνον όταν συμβεί κάποιο ακραίο περιστατικό, οπότε αναδεικνύονται τα σοβαρά κενά και οι ελλείψεις  της σχετικής νομοθεσίας. 

Χρειάζεται, συνεπώς, τα ζητήματα που σχετίζονται με τις σχολικές εκδρομέςνα αντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή και περίσκεψη και κυρίως να έχει διασφαλιστεί η λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων.

Παράλληλα, πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί-συνοδοί των εκδρομών και περιπάτων είναι εκείνοι που σηκώνουν όλο το βάρος της ευθύνηςγια την ομαλή διεξαγωγή τους εύκολα μετατρέπονται σε εξιλαστήρια θύματα στην περίπτωση που θα προκύψει μια αρνητική εξέλιξη. Και ενώ όλοι απαιτούν από αυτούς να γνωρίζουν τα πάντα σχετικά με τη διεξαγωγή των εκδρομών και περιπάτων να είναι υπεύθυνοι για ό,τι προκύψει, καμία ουσιαστική μέριμνα δεν έχει ληφθεί για την κατάλληλη προετοιμασία τους ώστε να είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας αυτό το έργο. Τα ανεπιθύμητα συμβάντα είναι αδύνατο να αποκλειστούν από τις σχολικές εκδρομές, αλλά δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να είναι ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας ή ο «αποδιοπομπαίος τράγος» που θα φορτώνεται κάθε φορά ευθύνες που δεν του αναλογούν.

Η ΟΛΜΕ, έχοντας πλήρη συνείδηση της σημασίας των σχετικών προβλημάτων, καταθέτει στους αρμόδιους φορείς και παράγοντες τις εξής προτάσεις:

1.      Είναι αναγκαίο να ψηφιστεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και της πολιτείας, ώστε να διασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η προστασία των παιδιών από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο, αλλά και η αξιοποίηση των σχολικών εκδρομών για μορφωτικούς, κοινωνικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Για τη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους σκοπούς των εκδρομών (μορφωτικούς και ψυχαγωγικούς), τις διαδικασίες οργάνωσής τους, τον τρόπο ζωής και ψυχαγωγίας της σημερινής νεολαίας και γενικότερα τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες.

2.      Μια σειρά ελέγχων πρέπει να αφορά την ασφάλεια στους τόπους προορισμού. Εφόσον είναι κατά κανόνα σταθερή η προτίμηση προς ορισμένες περιοχές της χώρας, είναι καλό σε αυτές ακριβώς να ενταθούν οι έλεγχοι, ώστε να μην κρύβουν δυσάρεστες εκπλήξεις για τους μικρούς εκδρομείς. Θα ήταν δε σκόπιμο παράλληλα να ληφθούν μέτρα που θα συμβάλουν στη μεγαλύτερη διασπορά των επιλογών στους τόπους προορισμού των εκδρομών.

3.      Θεωρούμε, ακόμη, αναγκαίο να ληφθούν μέτρα που θα προστατέψουν τους μαθητές από την εκμετάλλευση ορισμένων ταξιδιωτικών πρακτορείων, κέντρων «ψυχαγωγίας» κ.λπ. Δε θα ήταν άστοχο στη διαδικασία οργάνωσης των σχολικών εκδρομών να εμπλακεί και το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση, ελέγχοντας (ακόμη και με δημόσιο διαγωνισμό) την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν τα ταξιδιωτικά γραφεία.

4.      Πρέπει να προβλεφθεί συστηματική και πολυδιάστατη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την προετοιμασία και διεξαγωγή των εκδρομών, όπως και σχετικά με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας κατά περίπτωση.

5.      Είναι απαραίτητο στο καινούργιο θεσμικό πλαίσιο να είναι ξεκάθαρα τα όρια των ευθυνών των συνοδών καθηγητών.

6.      Τέλος, για κάθε ζήτημα που προκύπτει, είτε στη φάση της οργάνωσης των εκδρομών είτε στη φάση της διεξαγωγής τους, η καλόπιστη και εποικοδομητική συνεργασία όλων των παραγόντων είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόληψη και την επίλυση των όποιων προβλημάτων.

 

 

 


 

 

ΝΑΙ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


 Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255                              

FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338                              


e-mail: olme@otenet.gr                                                           Αθήνα, 1/4/2015

                                                                                                            Α.Π.: 348

                                                                       

                                     ΠΡΟΣ:

τον Υπ. Παιδείας

                                                                                                κ. Αριστ. Μπαλτά

                                                                                                τον αναπλ. Υπ. Παιδείας

                                                                                                κ. Τ. Κουράκη

 

ΝΑΙ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Πριν ακόμα την ψήφιση του σχετικού νόμου 3966/11 είχαμε επισημάνει πως επιχειρείται η αναβίωση του θεσμού των προτύπων, 25 περίπου χρόνια μετά από την κατάργησή του. Τονίζαμε πως είναι βέβαιο ότι στις εισαγωγικές εξετάσεις που προβλέπονταν θα προσέρχονται παιδιά με περισσότερα εφόδια όχι λόγω ιδιαίτερης ευφυΐας τους αλλά κυρίως λόγω μορφωτικού, οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των γονιών τους, αφού είναι επιστημονικά διαπιστωμένο ότι η υψηλή επίδοση δεν είναι ανεξάρτητη από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει το παιδί. Επισημαίναμε  ότι η προωθούμενη αναβίωση των προτύπων θα οδηγήσει σε αφαίμαξη των κοινών σχολείων από τους άριστους μαθητές, που βοηθούν τον εκπαιδευτικό στο έργο του αλλά και αποτελούν θετικά πρότυπα για τους υπόλοιπους μαθητές.

Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα και σε όλους του τόνους την πλήρη και απόλυτη αντίθεσή μας στη διενέργεια επιπλέον εξετάσεων στα ΠΠΣ κάθε φορά που οι μαθητές τους αλλάζουν βαθμίδα εκπαίδευσης, αλλά και έχουμε επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεση του κλάδου μας συνολικά στο ν.3966/11 που καθιέρωσε τα σχολεία αυτά.

Με την καθιέρωση εισαγωγικών εξετάσεων βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαστρεβλωμένη και αντιπαιδαγωγική αντίληψη της αριστείας, καθώς γίνεται μια προσπάθεια διαχωρισμού των μαθητών που ήδη φοιτούν στα ΠΠΣ με ένα τρόπο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ιδιότυπα ρατσιστικός, καθώς επιβάλλει  την υποχρεωτική αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος με βάση μια 2ωρη εξέταση αμφίβολης ποιότητας,  που σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με την ουσία και τους στόχους του δημόσιου σχολείου.

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί από την πρώτη κιόλας χρονιά εφαρμογής του θεσμού των εξετάσεων μια πρωτοφανής έξαρση της προσφυγής των μαθητών σταιδιωτικά φροντιστήρια και μάλιστα με διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων έξω από τα σχολεία αυτά.

Είναι ολοφάνερο ότι η κοινωνία μας δεν χρειάζεται ελιτίστικα σχολεία «αρίστων», αλλά ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου Κατά την άποψή μας σχολεία πρώτης προτεραιότητας σε ό,τι αφορά την κρατική φροντίδα πρέπει να είναι τα σχολεία των υποβαθμισμένων περιοχών, αυτά δηλαδή των οποίωνοι μαθητές έχουν μειωμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση και  μόρφωση και όχι τα πρότυπα.

Είχαμε επίσης επισημάνει πως οι όροι «πειραματικό» και «πρότυπο», που συνυπάρχουν στον τίτλο των σχολείων αυτών, στην πραγματικότητα αλληλοαναιρούνται. Ενώ δηλαδή ο στόχος ενός πειραματικού σχολείου(που είναι χρήσιμα) είναι η πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων, μεθόδων, εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ., γεγονός που παραπέμπει σε πειραματικά σχολεία, προβλέπεται ταυτόχρονα ότι θα φοιτούν σε αυτό οι «άριστοι», άρα θα λειτουργεί ως πρότυπο. Όμως στα πρότυπα σχολεία δεν είναι δυνατό να δοκιμάζονται νέες μέθοδοι, αφού αυτό προϋποθέτει ένα μαθητικό δυναμικό που δεν θα απέχει πολύ από το από αυτό που συναντάμε σε ένα σύνηθες σχολείο.

Είχαμε επίσης τονίσει πως θεσμοθετείται, σε κεντρικό επίπεδο ένα  πανίσχυρο 7μελές όργανο διοίκησης, η ΔΕΠΠΣ, που αποφασίζει για όλους και για όλα. Χαρακτηρίζει και αποχαρακτηρίζει τα ΠΠΣ, αποφασίζει για το είδος και τη μορφή των εξετάσεων εισαγωγής μαθητών, καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων, αποφασίζει την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή μαθητών με ιδιαίτερες ικανότητες, καθορίζει τα κριτήρια επιλογής διευθυντών και εκπαιδευτικών, επιλέγει τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, διορίζει, ως άλλο ΑΣΕΠ, τους διοικητικούς υπαλλήλους, προσλαμβάνει αναπληρωτές εκτός σειράς ενιαίου πίνακα, διοργανώνει μαθητικούς αγώνες και αξιολογεί, ως εξωτερικός αξιολογητής, το εκπαιδευτικό έργο. Μάλιστα, ενώ αποτελεί κυρίαρχο όργανο διοίκησης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η συμμετοχή σε αυτό των εκπαιδευτικών από τις βαθμίδες αυτές είναι έως μηδενική.

Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια επιβεβαιώθηκαν οι τότε εκτιμήσεις μας από τις αυθαιρεσίες που έγιναν μέσω της ΔΕΠΠΣ στα σχολεία αυτά.

Τελικά, ο απαράδεκτος θεσμός των Πρότυπων σχολείων, στην ουσία διατηρείται. Το Υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε τη διατήρηση 5 Πρότυπων σχολείων (ουσιαστικά είναι εννέα, γιατί πρόκειται τόσο για Γυμνάσια, όσο και για Λύκεια), με τη δικαιολογία ότι αυτά αποτελούν κληροδοτήματα. Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο που απέστειλε το Υπ. Παιδείας στις 5 Μάρτη (αρ. πρωτ. 36579/Δ6), με θέμα "Υποβολή πρότασης επί των κριτηρίων και του τρόπου εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α' τάξη των εξής γυμνασίων που θα ορισθούν με νομοθετική ρύθμιση ως πρότυπα", καλεί "τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες να γνωμοδοτήσουν σχετικά με τα κριτήρια και τον τρόπο εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α' Γυμνασίου". Πιο συγκεκριμένα, καλεί σε συνεδρίαση του Σχολικού Συμβουλίου, στη συνέχεια του Συλλόγου Διδασκόντων ("στο πνεύμα της συνεργασίας που προβλέπεται και στο άρθρο 41. παρ. 2 του νόμου 3966/2011", δηλαδή επικαλείται τον απαράδεκτο νόμο για τα Πρότυπα) και τέλος της ΕΠΕΣ, προκειμένου να καταλήξουν σε εισήγηση για τον τρόπο εισαγωγής. Η διαδικασία αυτή είναι πρωτοφανής και απαράδεκτη! Από τη μία "πετάει το μπαλάκι" στα σχολεία και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διενέργειας ακόμα και εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Από την άλλη, καθιερώνει απαράδεκτες διαδικασίες, προωθώντας ουσιαστικά την περιβόητη αυτονομία και διαφοροποίηση της σχολικής μονάδας. Από πού και ως πού το κάθε σχολείο θα εισηγείται το πως θα δέχεται τους μαθητές; Αυτό αποτελεί κεντρική ευθύνη της Πολιτείας και όχι του κάθε σχολείου. Αλίμονο αν ανοίξουν τέτοιοι δρόμοι στην εκπαίδευση, το κάθε σχολείο να καθορίζει, ή έστω να "εισηγείται τέτοια ζητήματα.Με αυτό τον τρόπο προωθείται στην πράξη η στρατηγική της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ για διαφοροποίηση και «αυτονομία» της σχολικής μονάδας.

Απαιτούμε την οριστική κατάργηση  του θεσμού των Πρότυπων σχολείων. Διασφάλιση των οργανικών θέσεων των συναδέλφων στα Πειραματικά. Το Πειραματικό σχολείο, όχι μόνο θα πρέπει να συνεχίσει να δέχεται μαθητές με κλήρωση, αλλά και γεωγραφικά μπορεί να εναλλάσσεται, και σε κάθε περίπτωση να βρίσκεται σε ομαλή σύνδεση και επικοινωνία με τα υπόλοιπα γειτονικά σχολεία, προκειμένου να δοκιμάζει, πριν γενικευτούν στην εκπαίδευση, τις πιο αποτελεσματικές προοδευτικές μεθόδους διδασκαλίας, λειτουργία που προϋποθέτει τις κανονικές παιδαγωγικές συνθήκες του ενιαίου σχολείου για όλα τα παιδιά.

Οργανικές θέσεις, μετά από αίτησή τους, στους εκπαιδευτικούς με σειρά απόδοσης οργανικών:

α) όσοι υπηρετούσαν με οργανική στα πρώην Πειραματικά και την έχασαν, λόγω της μη υποβολής φακέλου, να γυρίσουν, εφόσον το επιθυμούν στο σχολείο τους.

β) όσοι υπηρετούν με πενταετή θητεία στα ΠΠΣ και είχαν οργανική σε αυτά.

γ) όσοι υπηρετούν με πενταετή θητεία και δεν είχαν οργανική σε αυτά, αν υπάρχουν οργανικές, αλλιώς σε σχολείο του ΠΥΣΔΕ που ανήκει στο ΠΠΣ ή επιστροφή ε οργανική στο ΠΥΣΔΕ προέλευσης.

Αγωνιζόμαστε  για την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΠΠΣ και την ανατροπή του ν. 3966/11, που μόνο δεινά έχει μέχρι στιγμής προσθέσει στα σχολεία αυτά.

Δεν χρειαζόμαστε σχολεία Αριστείας, αλλά Άριστα Σχολεία για όλους.

 

 

 

Πασχαλινο bazaar