Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

Ανακοίνωση του ΣΕΕΑ για την κατάρρευση των δομών ειδικής αγωγής.

Σας στέλνω με συνημμένο έγγραφο τη νέα Ανακοίνωση του ΣΕΕΑ για την κατάρρευση των δομών ειδικής αγωγής και τους υπευθύνους που ταυτόχρονα είναι και συντάκτες  του Νομοσχέδιου της Ειδικής Αγωγής.


Ο σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του συλλόγου είναι:
Ο σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της Alfavita είναι:

 

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Φεγγαράκι μου λαμπρό.......Σήμερα το φεγγάρι θα είναι 14% πιο κοντά και 30% πιο φωτεινό. Και το σημαντικότερο: Δεν είναι στη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ...

 
Το έστειλε ο Αρης
 

Μια πρόταση για ένσταση προς το ΠΥΣΔΕ που αφορά σε συναδέλφους ΠΕ19-20.


Μια πρόταση για ένσταση προς το ΠΥΣΔΕ που αφορά σε συναδέλφους ΠΕ19-20.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι μου βρέθηκα μετά από 16 χρόνια υπηρεσίας στη θέση του υπεράριθμου
λόγω
Α) της εγκυκλίου των αναθέσεων στα ΕΠΑΛ που εξακολουθεί να ισχύει και δεν μας επιτρέπει
να διδάξουμε τα μαθήματα εφαρμογών υπολογιστών της Β και Γ τάξης του ΕΠΑΛ
Β) της αντιμετώπισης του μαθήματος της Α τάξης ΕΠΑΛ ως θεωρητικό και όχι ως εργαστηριακό όπως πραγματικά είναι
Θεωρώ ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε τόσο σοβαρά ζητήματα να περνάνε.
Αν μη τι άλλο σας υπενθυμίζω τις σχετικά πρόσφατες διαρροές του ΥΠΕΠΘ για νέο κύμα
απολύσεων, με σαφή αναφορά στους υπεράριθμους εκπαιδευτικού (γυμναστές, αγγλικών, πληροφορικής κλπ).

Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι η ανακοίνωση από τα ΠΥΣΔΕ των πλεονασμάτων είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναθέσουμε
το θέματα που προανέφερε (ίσως και άλλα) που εντάσσονται στο σχέδιο απόλυσης των πληροφορικών. (Μπορεί να το
αποφύγαμε πέρυσι αλλά δεν ανατρέψαμε πλήρως τα μέτρα που οδηγούσαν στην κατάργηση μας - ιδίως από τα Λύκεια).

 Σας στέλνω την ένσταση που κατέθεσα στο ΠΥΣΔΕ Χανίων,  για τις υπεραριθμίες των πληροφορικών.
Στους νομούς όπου η προσθεσμία για ενστάσεις έχει παρέλθει μπορούν να σταλούν επιστολή στο ΠΥΣΔΕ και άλλο αρμόδιο.

Ίσως θα ήταν σκόπιμο και η ΕΠΕ να τοποθετηθεί στο θέμα των καθηγητών πληροφορικής που "πλεονάζουν" με ένα πιο πλήρες
κείμενο. (π.χ. θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και το αντίστοιχο μάθημα του Ενιαίου Λυκείου να θεωρηθεί εργαστηριακό)

Σε κάθε περίπτωση επισυνάπτω την ένσταση  που κατέθεσα σήμερα  στο ΠΥΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝΠΡΟΣ το ΠΥΣΔΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Κατά τον υπολογισμό των οργανικών κενών και πλεονασμάτων κατά ειδικότητα και σχολική μονάδα των κλάδων πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20  δεν έχουν ληφθεί υπόψιν τα παρακάτω:

α) Το μάθημα “Εφαρμογές Πληροφορικής” της Α τάξης ΕΠΑΛ διδάσκεται στο εργαστήριο πληροφορικής (Υ.Α. 179071/Γ2/22-11-2013).   Όμως, από τον υπολογισμό των οργανικών κενών και πλεονασμάτων  προκύπτει ότι το συγκεκριμένο μάθημα αντιμετωπίστηκε ως θεωρητικό, δηλαδή ως μάθημα που διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό ανεξαρτήτως του πλήθους των μαθητών κάθε τμήματος. Αυτή η θεώρηση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε ο υπολογισμός των οργανικών κενών να διορθωθεί αντιμετωπίζοντας το εν λόγω
 μάθημα όπως πραγματικά είναι, δηλαδή εργαστηριακό.
Για τον  λόγο αυτό ζητώ να επανεξετάσετε τον πίνακα των υπεράριθμων εκπαιδευτικών Πληροφορικής λαμβάνοντας υπόψη  τη Συνταγματική Αρχή της ισότητας, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει κατά τον υπολογισμό των εκπαιδευτικών κενών και πλεονασμάτων να εφαρμοστεί  η ίδια  αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικούς για το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής με αυτή που ισχύει  για τα  εργαστηριακά μαθήματα λοιπών κλάδων και  ειδικοτήτων.

β) Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων  “Εφαρμογών Πληροφορικής” της  Β και Γ τάξης των ΕΠΑΛ κατακερματίστηκαν και μοιράστηκαν σε όλους τους υπόλοιπους κλάδων εκπαιδευτικών (Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, Μηχανολόγους, Οικονομίας κλπ) πλην της Πληροφορικής. Τα μαθήματα, πριν εφαρμοστεί η τρέχουσα Υ.Α. περί αναθέσεων, διδάσκονταν από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20. Εξάλλου, οι εν λόγω κλάδοι ιδρύθηκαν και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις έχουν συσταθεί οι αντίστοιχες στα ΕΠΑΛ ακριβώς για τη διδασκαλία και αυτών των
 μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20  ιδρύθηκαν ακριβώς για να στελεχωθεί η εκπαίδευση με   προσωπικό που διαθέτει τα τυπικάκαι ουσιαστικών προσόντα  στο επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής και των Εφαρμογών της.
Οι παραπάνω αντιεπιστημονικές και αντιπαιδαγωγικές  πρακτικές, που ήδη δοκιμάστηκαν στην εκπαιδευτική πράξη, παράγοντας  καταστροφικά αποτελέσματα στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Πληροφορική, είναι επιπλέον παράνομες καθώς έρχονται  σε ευθεία αντίθεση με το σύνταγμα της χώρας μας που κατοχυρώνει όχι μόνο το δικαίωμα των Ελλήνων στην παιδεία αλλά και το δικαίωμα πρόσβασης όλων των Ελλήνων στην κοινωνία της πληροφορίας που μόνο μέσα από τη δημόσια παιδεία στην πληροφορική μπορεί να πραγματωθεί.
Για  τον λόγο αυτό  ζητώ να υπολογίσετε τα οργανικά κενά και πλεονάσματα στους κλάδους της Πληροφορικής  λαμβάνοντας υπόψιν ότι:
α) τα μαθήματα εφαρμογών Πληροφορικής είναι στην πραγματικότητα εργαστηριακά
β) τα μαθήματα Πληροφορικής όλων των τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ διδάσκονται σε Α ανάθεση από καθηγητές των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20Χανιά,  Δευτέρα 11 Αυγούστου  2014

Ο ελλείπων κρίκος
του Γιώργου Καραμπελιά

Είναι προφανές και πανθομολογούμενο πως η σαρωτική οικονομική και κοινωνική κρίση έχει ως συνέπεια μια εξίσου ή ίσως ακόμη περισσότερο βαθύτατη πολιτική κρίση του συστήματος. Μια κρίση που καθορίζεται από πολλές παραμέτρους και διαθέτει πολλαπλές συνιστώσες.Α) Κατ΄ αρχάς μετατίθεται το κέντρο βάρους της εξάρτησης από τις ΗΠΑ προς τη Γερμανία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πλήρη υποκατάσταση, αλλά οδηγεί μάλλον σε συγκυριαρχία. Δηλαδή το παιγνίδι της εξάρτησης παύει να είναι μονοδιάστατα αμερικανοκεντρικό και αποκτά περισσότερους πόλους, γεγονός που δεν μπορεί παρά να αντανακλάται και στο εσωτερικό πολιτικό τοπίο.Β) Η κρίση οδηγεί ή θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αναδιάταξη και των οικονομικών πόλων ισχύος στο εσωτερικό της χώρας, όπου το κέντρο βάρους θα περάσει από τους εγχώριους «νταβατζήδες» στους εξωχώριους και κατεξοχήν τους Γερμανούς, καθώς και όσους συνδεθούν μαζί τους. Το αεροδρόμιο και ο ΟΤΕ άνοιξαν απλώς το δρόμο και ακολουθεί η ΔΕΗ, η ενέργεια, ακόμη και οι Τράπεζες.Γ) Η αποδυνάμωση των εθνικών κεφαλαιοκρατικών ομίλων δεν συνεπάγεται μόνον την ενδυνάμωση του γερμανικού και ευρωπαϊκού κεφαλαίου, αλλά και εκείνη άλλων δυνάμεων όπως της Τουρκίας (το 2011 αποτέλεσε τον δεύτερο εξαγωγικό προορισμό της ελληνικής οικονομίας), της Ρωσίας και της Κίνας.Δ) Οι αλλαγές στην κοινωνική διάρθρωση της χώρας, οδηγούν σε μια χωρίς προηγούμενο κοινωνική πόλωση με τη φτωχοποίηση ή την «προλεταριοποίηση» των μεσαίων στρωμάτων και την εξαθλίωση των κατώτερων.Ε) Η ελληνική κρίση επειδή πραγματοποιείται σε συνθήκες γεωπολιτικής αναδιάταξης και αναταραχής σε όλη τη Μ. Ανατολή και τον αραβικό κόσμο, συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της χώρας και τα μεταναστευτικά ρεύματα.ΣΤ) Τέλος η καθολική κρίση της δυτικής ηγεμονίας αναδιατάσσει τη διάταξη των δυνάμεων στην παγκόσμια σκακιέρα, αναδεικνύοντας νέους πόλους ισχύος σε περιφερειακό επίπεδο και αποδυναμώνοντας παλαιότερους.Υπ’ αυτές τις συνθήκες δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει το ούτως ή άλλως σαθρό πολιτικό και πνευματικό κατεστημένο της χώρας.Γι’ αυτό θα παρατηρηθούν βαθύτατες μετακινήσεις και ανατροπές όχι μόνο στα πολιτικά σχήματα αλλά και στα πνευματικά και πολιτισμικά ρεύματα που κυριαρχούν στην ελληνική κοινωνία.Το κυρίαρχο σε όλη την μεταπολιτευτική περίοδο, και κυρίως μετά το 1990, ρεύμα του εθνομηδενισμού, το οποίο έτεινε να κυριαρχήσει και σ’ όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά κόμματα, θα απολέσει την αναμφισβήτητη ηγεμονία. Ας θυμηθούμε τι είχε συμβεί στη δεκαετία του ’90 και στις αρχές του 2000. Το«πατριωτικό» ΠΑΣΟΚ είχε ηττηθεί κατά κράτος από το σημιτικό εκσυγχρονισμό και σχήματα όπως εκείνο του Τσοβόλα, του Παπαθεμελή και του Χαραλαμπίδη θα καταποντιστούν πολιτικά και εκλογικά. Στη Νέα Δημοκρατία η «πατριωτική» πτέρυγα του Αντώνη Σαμαρά μετά από πρόσκαιρη αναλαμπή με την «Πολιτική Άνοιξη» θα χαθεί από το πολιτικό προσκήνιο. Τέλος στην Αριστερά ο εθνομηδενισμός, ούτως ή άλλως ισχυρός, θα επικρατήσει κατά κράτος στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ και θα είναι ίσως ακόμη ισχυρότερος στα πανεπιστήμια, στον Τύπο και στην «πνευματική ζωή» του τόπου. Για είκοσι χρόνια το όραμα των ελίτ της χώρας θα συμπυκνώνεται στη φράση του Ράμφου «να σκοτώσουμε τον Έλληνα» που είχαμε μέσα μας.Η κατάρρευση την οποία βιώνουμε οδηγεί σε ανατροπή αυτών των πνευματικών και πολιτικών σταθερών. Η μεταβολή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκή αποικία χρέους και η καθολική εκπτώχευση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, δεν επιτρέπουν πλέον στις παγκοσμιοποιητικές και «ἑυρωλιγούρικες» αυταπάτες να παραμένουν ηγεμονικές. Κάτω από τις νέες συνθήκες ο εθνομηδενισμός θα πάψει να ηγεμονεύει ως μια πλειοψηφική και «συναινετική» ιδεολογία που «βόλευε» έναν μεγάλο αριθμό Ελλήνων στα πλαίσια του παρασιτικού εκμαυλισμού της ελληνικής κοινωνίας και θα μεταβληθεί σε ιδεολογία των Κούισλινγκ και των δοσιλόγων. Καθόλου τυχαία, κάποιοι από αυτούς, περιχαρακωμένοι στα πολιτιστικά ένθετα των άλλοτε κραταιών φυλλάδων τους, μας καλούν ανοιχτά να δεχτούμε τη διακυβέρνησή μας από τους Γερμανούς, επιστρέφοντας κατά ένα παράδοξο τρόπο στους γερμανοτσολιάδες και τους Κούισλινγκ προγόνους τους. Το ίδιο και στο επίπεδο των πολιτικών κομμάτων, δεν θα μπορούν πια να επιβιώσουν φθαρμένα και διεφθαρμένα μαζικά κόμματα εμφορούμενα από εθνομηδενιστικές αντιλήψεις.Ακόμα περισσότερο κάτι ανάλογο δεν μπορεί να συμβεί στα αντιμνημονιακά και κυρίως στα αριστερά κόμματα. Δεν μπορείς να είσαι ενάντιος στην ξένη κυριαρχία που παίρνει αποικιοκρατικά χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα να αρνείσαι ή να λοιδορείς την εθνική ταυτότητα και το εθνικό συμφέρον των Ελλήνων. Και εδώ βρίσκεται ο σημαντικότερος ελλείπων κρίκος του υπό διαμόρφωση νέου πολιτικού σκηνικού. Στα δεξιά, έστω με στρεβλό τρόπο έχει αρχίσει με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ακόμα και τη Χρυσή Αυγή, η αποκόλληση ενός τμήματος της ελληνικής δεξιάς από τον νεοδημοκρατικό πυρήνα. Η «κεντροαριστερά» ούτως ή άλλως συρρικνώνεται λόγω της κοινωνικής συρρίκνωσης των μεσοστρωμάτων, ενώ η αριστερά διογκώνεται εξαιτίας ακριβώς αυτής της συρρίκνωσης. Και όμως η διόγκωσή της πραγματοποιείται μέσα στα υπαρκτά εθνομηδενιστικά ιδεολογικά πλαίσια της αριστεράς της όψιμης μεταπολίτευσης. Δηλαδή η εκτίναξη της αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ γύρω στο 35%) δεν αντιστοιχεί στην ιδεολογική συγκρότηση κομμάτων που στην καλύτερη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν παρά μόνο το 10% του ελληνικού λαού. Επομένως εδώ παρατηρείται ένα πολύ μεγάλο ιδεολογικό και πολιτικό κενό. Η αριστερά είναι υποχρεωμένη, όπως συνέβη και στην Κατοχή, να εκφράσει προνομιακά μια εθνοαπελευθερωτική διάθεση του ελληνικού λαού. Και όμως την ίδια στιγμή ελέγχεται ιδεολογικά από ένα στενό πυρήνα παρελθούσης χρήσεως και κοπής. Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί ένα βαθύ πολιτικό κενό, που μπορεί να καλυφθεί με δύο τρόπους. Είτε τα υπαρκτά πολιτικά σχήματα της Αριστεράς και κατεξοχή ο ΣΥΡΙΖΑ, που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ρευστότητα, θα πραγματοποιήσει μια εσωτερική ιδεολογική επανάσταση, είτε για να ανταποκριθεί στις νέες πολιτικές και κοινωνικές ανάγκες, είτε ο κυρίαρχος ιδεολογικά εθνομηδενισμός θα της το απαγορεύσει, και ένας πολιτικός πόλος κοινωνικοκεντρικός και πατριωτικός θα αναδυθεί για να καλύψει αυτό το κενό.

Τα τριάντα πέντε χρόνια της ροπής προς τον εθνομηδενισμό που χαρακτήρισαν την αριστερά στην Ελλάδα, (ήπιας μέχρι το 1990 και ασυγκράτητης στη συνέχεια) έχουν λάβει τέλος. Έχει έρθει η ώρα για μια πατριωτική αναδιάρθρωση του ελληνικού πνευματικού και πολιτικού σκηνικού. Και αυτό, προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποφύγουν οι συστημικές δυνάμεις. Έτσι κατόρθωσαν στην πρώτη φάση να γελοιοποιήσουν ή να περιθωριοποιήσουν το κίνημα των Αγανακτισμένων και τις πολιτικές συσσωματώσεις που ανέδειξε (π.χ. τη Σπίθα, αλλά και άλλες). Στη συνέχεια, επιχείρησαν και επιχειρούν ακόμα να τις εγκλωβίσουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να τις αποδυναμώσουν και να τις εξουδετερώσουν (ό,τι είχε συμβεί στο παρελθόν με τον Μανώλη Γλέζο και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη που από εκφραστές πατριωτικών αντιλήψεων στο ΣΥΡΙΖΑ υποχρεώθηκαν να προσαρμοστούν στην περιρρέουσα εθνομηδενιστική ομοφωνία). Τέλος, με διάφορες ομαδοποιήσεις και σχήματα, που θα πολλαπλασιαστούν στην επόμενη περίοδο, προσπαθούν να αναβαπτίσουν παλαιές φθαρμένες δυνάμεις του πασοκισμού, ώστε να «τοποθετηθούν» πολιτικά και να ελέγξουν τις πιθανές μετεξελίξεις που πολύ σύντομα θα εκφραστούν. Ωστόσο, αυτές οι απόπειρες δεν πρόκειται να αποδώσουν. Γιατί το κύμα του κοινωνικού πατριωτισμού και τον εθνοαπελευθερωτικών απόψεων είναι τόσο ισχυρό ώστε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα εκφραστεί. Στην περίπτωση που υπάρξει μία κατάρρευση της παρούσας κυβέρνησης και η αριστερά βρεθεί στην εξουσία οι ρήξεις θα ακολουθήσουν αμέσως μετά. Στην περίπτωση που το παρόν σύστημα αντέξει, και δεν πραγματοποιηθούν εκλογές μέχρι και το επόμενο Φθινόπωρο, τότε δεν θα συνεχίσει να συντηρείται η σημερινή επίπλαστη ομοφωνία ανάμεσα στις πατριωτικές και εθνομηδενιστές δυνάμεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, διότι η κοινωνία πιέζει προς πατριωτική κατεύθυνση. Διότι, για την ώρα, μόνο η προοπτική μιας άμεσης πιθανότητας εκλογών και εξουσίας μπορεί να κουκουλώνει τις βαθύτατες διαφορές γραμμής και προοπτικής. Τέλος δεν είναι δυνατόν ξεφτισμένες μορφές και σχήματα του άλλοτε ενιαίου ΠΑΣΟΚ να εκφράσουν αυτή τη νέα κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα.Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, εισερχόμεθα σε μια περίοδο όπου θα αρχίσει να σφυρηλατείται και ο ελλείπων κρίκος του πολιτικού και ιδεολογικού τοπίου της χώρας. Εκείνος μιας πατριωτικής, κοινωνικής, οικολογικής και δημοκρατικής πρότασης που θα αναλάβει να διεξάγει με ξεκάθαρους όρους τη μάχη για την κοινωνική και εθνική μας απελευθέρωση.Πολλοί φαντάστηκαν πως, –με την συρρίκνωση του ΠΑΣΟΚ, την εκτίναξη του ΣΥΡΙΖΑ, την εμφάνιση των Ανεξάρτητων Ελλήνων και της Χρυσής Αυγής– έχει ήδη λάβει τελεσίδικο χαρακτήρα η ανασύνθεση του πολιτικού τοπίου, όμως πλανώνται πλάνη οικτρά. Η ανασύνθεση μόλις έχει αρχίσει. Ούτε ο χώρος της λαϊκής δεξιάς θα καταληφθεί οριστικά από τους χρυσαυγίτες, ούτε η Ν.Δ. θα κατορθώσει να μείνει αλώβητη, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμα και το ΚΚΕ με τη σημερινή του γραμμή, θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ως έχουν. Νέες πολιτικές συσσωματώσεις και νέες ιδεολογικές προτάσεις θα αναδυθούν πολύ σύντομα στο πολιτικό προσκήνιο. Κοντός ψαλμός αλληλούια.

«Μπαμπά, γιατί στο MEGA δεν μου λένε πια τί γίνεται στην Αργεντινή»;...


«Μπαμπά, γιατί στο MEGA δεν μου λένε πια τί γίνεται στην Αργεντινή»;...09 Αυγούστου


Του «vromostomou»


Οταν η Αργεντινή επέλεξε το δρόμο τής επιλεκτικής χρεοκοπίας οι σαμαροβενιζέλοι και τα μιντιακά τους φερέφωνα την έκαναν παντιέρα αποτυχίας τού εναλλακτικού δρόμου. Είχαν σταθεί πάνω από την πεσμένη χώρα και γελούσαν χαιρέκακα μαζί της, όπως συνήθως κάνουν τα ανθρωπάκια όταν επιδιώκουν να ψοφήσει η κατσίκα τού γείτονα, έστω και μακρινού στην περίπτωσή μας, αφού οι ίδιοι δεν μπορούν να ταΐσουν τη δική τους. Είχαν σπεύσει να σαρκάσουν την Αριστερά και το "μακάρι να είχαμε γίνει Αργεντινή" οι νενέκοι που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να προσφέρουν το σβέρκο τους για καρπαζιές. Ευτυχώς που το Μπουένος Αϊρες είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και οι αργεντινοί δεν γνωρίζουν και τη γλώσσα μας ώστε να μπουν στον πειρασμό να υποκύψουν στην ανελέητη προπαγάνδα των ημεδαπών σαλτιμπάγκων τής δήθεν ενημέρωσης.


Γι' αυτό και δεν υποχώρησαν, δεν βγήκαν στους δρόμους για να ανατρέψουν τη νομίμως εκλεγμένη κυβέρνησή τους και να φέρουν στην εξουσία τούς γύπες των επενδυτικών funds, που θέλουν να πιστεύουν ότι είναι ισχυρότεροι από την ανεξαρτησία των λαών. Μπορεί το προηγούμενο διάστημα να πραγματοποιούσαν μαζικά συλλαλητήρια κατά τής προέδρου Κριστίνα Κίρχνερ ζητώντας περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, και πολύ καλά έκαναν, όταν όμως τα αρπακτικά άρχισαν να πετούν και πάλι πάνω από τη χώρα τους οι αργεντινοί έπραξαν αυτό που απαιτεί από τους ελεύθερους ανθρώπους η ιστορία: πρόταξαν την ταξική τους συνείδηση και το πατριωτικό τους καθήκον απέναντι στη ντροπή που είναι να γονατίζεις ενώπιον των σαρκοβόρων. Αυτοί οι "άτιμοι" οι αργεντινοί έκαναν τους έλληνες να αισθάνονται ακόμα περισσότερο μαλάκες που πίστεψαν ότι η οδός των μνημονίων ήταν μονόδρομος...


Από ό,τι φαίνεται οι κερδοσκόποι που το έπαιξαν ζόρικοι με την Αργεντινή θα αναγκαστούν να συμβιβαστούν. Θα ήμουν νεοφιλελεύθερος, ωστόσο, αν έδινα μεγαλύτερη σημασία στο αποτέλεσμα από την προσπάθεια. Θα θεωρούσα την Αργεντινή νικήτρια ακόμα κι αν έχανε στη μάχη της με τον καζινοκαπιταλισμό. Οποιος αγωνίζεται για τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό ενδεχομένως να χάσει ένα παιχνίδι, είναι σχεδόν αδύνατο ωστόσο να μην κερδίσει τον πόλεμο. Μεγαλώνουμε, όμως, σε μια κοινωνία η οποία μας καθίζει με το ζόρι στα θρανία για να μας διδάσκει το ακριβώς αντίθετο: πως είμαστε καταδικασμένοι να υποκύπτουμε στους πιο αδίστακτους ανάμεσά μας, γι' αυτό και θα πρέπει να τους φερόμαστε σα να είναι ευεργέτες όταν μας πετούν μερικά παξιμάδια.


Τί λέει η επίσημη αφήγηση της επικαιρότητας; Πως οι σαμαροβενιζέλοι διανέμουν κοινωνικά μερίσματα, οικογενειακά επιδόματα, ελάχιστα εγγυημένα εισοδήματα και μερικές χιλιάδες ψευτοθέσεις εργασίας. Αρα θα είμαστε αγνώμονες αν δεν τους ξαναψηφίσουμε στις προσεχείς εκλογές κι επιλέξουμε τους "λαϊκιστές", που υπόσχονται κοινωνική δικαιοσύνη, αναδιανομή τού παραγόμενου πλούτου, ίσες ευκαιρίες σε όλους. Οφείλουμε να νιώθουμε αυτάρκεις με τη φιλανθρωπία τους γιατί τόσο μας αναλογεί, ούτε καρβέλι παραπάνω. Κι αυτό το ονομάζουν ρεαλισμό, πραγματισμό, λογική, εγκαρτέρηση κι όπως αλλιώς έχουν επιλέξει οι υποκριτές να περιγράφουν αυτό που με τα φτωχά μου ελληνικά θα χαρακτήριζα μαζική εξαπάτηση του λούμπεν προλεταριάτου...


Ο λαός-ζητιάνος είναι πολύ εύκολα χειραγωγήσιμος κι αυτόν επιδιώκουν οι ελίτ. Αν το μπορούσαν, θα περνούσαν ένα νόμο με τον οποίο θα απαγορευόταν η δημοσίευση ειδήσεων από την Αργεντινή κι από οπουδήποτε αλλού ο νεοφιλελευθερισμός έχει αποτύχει να θέσει τους κανόνες τού παιχνιδιού. Τα μιντιακά παπαγαλάκια θα μας βομβαρδίσουν με ειδήσεις από χώρες όπως η Βενεζουέλα όταν ξεσπάσουν ταραχές, δεν θα μας πουν όμως πως εκείνοι που εξεγείρονται, όσοι δεν είναι τέλος πάντων προβοκάτορες, το κάνουν γιατί επιθυμούν περισσότερο σοσιαλισμό κι όχι επιστροφή στον άγριο καπιταλισμό. Είναι ιστορικώς αποδεδειγμένο ότι οι λαοί δεν ξεσηκώνονται για να έχουν το δικαίωμα οι πολυεθνικές να εισβάλλουν στις πατρίδες τους ή για να ανοίγουν εξωχώριες εταιρίες, αλλά για πιο πολύ ψωμί, παιδεία κι ελευθερία.


Δεν έχω δει ποτέ κανένα πλακάτ να γράφει "Δώστε τη δημόσια γη, τις παραλίες, το νερό και το ρεύμα στους ιδιώτες", "Λευτεριά στα χρηματιστήρια", "Επιστρέψτε τα μπόνους στα golden boys". Κι ούτε πρόκειται να δω ποτέ κάτι τέτοιο κι αυτό γιατί οι εξεγέρσεις δεν γίνονται για να ικανοποιούνται τα χυδαιότερα ένστικτά μας, όπως είναι αυτό της πλεονεξίας, αλλά για να τιθασεύονται όταν αυτά εκτραχύνονται, για να βροντοφωνάζουμε ένα ηχηρότατο "φτάνει πια", το οποίο μεταφράζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γλώσσες τού κόσμου: με μια υψωμένη γροθιά και μια αποφασιστικότητα που πρέπει να πάρει επιτέλους το πρώτο αεροπλάνο από τη χώρα τού τάνγκο και να προσγειωθεί στη μπανανία των ραγιάδων...


Πηγή: tripioevro.blogspot.gr


 

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Ανακοίνωση ΣΕΕΑ για το νομοσχέδιο της Ειδικής Αγωγής


Ανακοίνωση ΣΕΕΑ για το νομοσχέδιο της Ειδικής Αγωγής


Σύλλογος Επιστημόνων Ειδικής Αγωγής

Αθήνα, 7-8-2014

Σύλλογος Επιστημόνων Ειδικής Αγωγής (Σ.Ε.Ε.Α.)

Κομανών 26,

Τ.Κ. 11142

Αθήνα
ΠΡΟΣ

Υπουργό ΥΠΑΙΘ κ. Α. Λοβέρδο

Υφυπουργό ΥΠΑΙΘ κ. Α. Δεμερντζόπουλο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΜΕ

ΔΟΕ

ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΕΣΑμεΑ

Φορείς & Σωματεία Ειδικής Αγωγής

Πολιτικά Κόμματα τη Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχέδιο Νόμου Ειδικής Αγωγής: «ένα έγκλημα διαρκείας» εις βάρος μαθητών, οικογενειών, εκπαιδευτικών και γενικά του θεσμού της Ειδικής Αγωγής.

(Για να διαβάσετε την ανακοίνωση και τα σχετικά έγγραφα στο σώμα του κειμένου μεταφερθείτε στο σύνδεσμο Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας μας www.seeaasep.wix.com/index)

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Ειδικής Αγωγής (ΣΕΕΑ) μελετώντας τόσο το αρχικό σχέδιο νόμου που παρέδωσε προς διαβούλευση το Υπουργείο Παιδείας όσο και το τελικό σχέδιο νόμου, παρακολουθώντας την πορεία της διαβούλευσης και των τοποθετήσεων των διαφόρων φορέων, θεσμοθετημένων και μη, τοποθετείται επί του νομοσχεδίου χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα χωρίς βαρύγδουπα και εντυπωσιακά «επιστημονικά» επιχειρήματα, καθώς αυτά έχουν χάσει πλέον το νόημά τους με τα όσα διαδραματίζονται την τελευταία δεκαετία στο χώρο της ειδικής αγωγής, και επισημαίνει τα ακόλουθα:

Το νομοσχέδιο, αρχικό και τελικό, που παρουσιάστηκε από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής αποτελεί πραγματικό έκτρωμα για όσους γνωρίζουν στο ελάχιστο θέματα ειδικής αγωγής, εργάζονται σε δομές ειδικής αγωγής και γνωρίζουν στοιχειωδώς την πραγματική κατάσταση και τις ανάγκες της ειδικής αγωγής στη χώρα μας. Αρχικά, το κείμενο του νομοσχεδίου στα περισσότερα σημεία είναι τραγικό από νοηματικής, συντακτικής και δομικής απόψεως και είναι απορίας άξιο πώς το Υπουργείο Παιδείας παρέδωσε προς δημόσια διαβούλευση ένα τέτοιο κείμενο. Από πλευράς περιεχομένου τα πράγματα είναι πολλαπλασίως χειρότερα και τραγικότερα. Αναλυτικότερα, διατυπώνονται προτάσεις που είναι εξωπραγματικές, ανεφάρμοστες και παρωχημένες. Διατυπώνονται διατάξεις που είναι φωτογραφικές για πρόσωπα και συντεχνίες, ενώ σε πολλά σημεία γίνεται μια πρόχειρη αντιγραφή και επικόλληση (copy-paste) προηγούμενων αποσπασμάτων του κειμένου, που ενσωματώνονται στον ήδη προβληματικό, «τροποποιημένο», κατά περιόδους, και ανεφάρμοστο έως σήμερα σε πολλά σημεία ισχύοντα νόμο (Ν.3699/2008). Ενσωματώνονται αρμοδιότητες, λειτουργίες και προγράμματα (ΣΔΕΥ, ΕΔΕΑΥ, Σεμινάρια κτλ) με μοναδικό γνώμονα την εφαρμογή τους από συγκεκριμένα πρόσωπα και την απορρόφηση μεγάλων ευρωπαϊκών κονδυλίων, που στην προκειμένη περίπτωση θα αποβούν εις βάρος της ήδη προβληματικής λειτουργίας της Ειδικής Αγωγής και όχι προς όφελός της, όπως λογικά θα ανέμενε κανείς. Με τις διατάξεις που εισάγονται εκδιώκονται με προκλητικό και αντιεπιστημονικό τρόπο οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί, κυρίως της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εισάγονται, χωρίς καμία επιστημονική και λογική βάση, κριτήρια πρόσληψης και τοποθέτησης σε δομές της ειδικής αγωγής που δεν έχουν όμως καμία σχέση με την αναβάθμισή της (βλέπε την επιχειρηματολογία του κ. Λολίτσα, προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και φαινομενικού εκφραστή του νομοσχεδίου, στην αρμόδια Υποεπιτροπή για τα Θέματα των Ατόμων με Αναπηρία στο σύνδεσμο http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-...). Οι συντάκτες του νομοσχεδίου προετοιμάζουν απροκάλυπτα την επόμενη ημέρα για πρόσωπα και συντεχνίες (ανάδειξη αμφισβητούμενων σεμιναρίων με ταυτόχρονη εξευτελιστική υποβάθμιση πανεπιστημιακών μεταπτυχιακών τίτλων, συμμετοχή προσώπων σε συμβούλια, μεταβίβαση σημαντικών αρμοδιοτήτων σε πρόσωπα του ΙΕΠ, εισαγωγή σε δομές ειδικής αγωγής (π.χ. ΚΕΔΔΥ) κλάδων που δεν δικαιολογούνται επιστημονικά αλλά και εκπαιδευτικών χωρίς καμία πανεπιστημιακή εξειδίκευση, θεωρητική και πρακτική, σε θέματα ειδικής αγωγής κτλ). Σε άλλα σημεία επιχειρούνται γενικεύσεις, απλή αντιγραφή και μεταφορά διατάξεων και λειτουργιών της γενικής εκπαίδευσης, κυρίως της Δευτεροβάθμιας, στην ειδική αγωγή που είναι εντελώς ανεφάρμοστα και κωμικοτραγικά ενώ ταυτόχρονα αποτελούν στοιχεία διάλυσης και διατάραξης της όποιας εναπομείνασας ομαλής λειτουργίας της ειδικής αγωγής.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του κ. Λολίτσα στην αρμόδια Υποεπιτροπή για τα Θέματα των Ατόμων με Αναπηρία, ο οποίος στην παρατήρηση που τέθηκε για τη μη ύπαρξη ακαδημαϊκού προσώπου και γνώστη της διεθνούς πρακτικής στην «Επιτροπή» (πατήστε εδώ) του Υπουργείου Παιδείας που ορίστηκε (άγνωστο με ποια κριτήρια καθώς κάποια από τα μέλη του δεν έχουν γνώσεις ειδικής αγωγής) για τη μελέτη και επεξεργασία προτάσεων για κατάρτιση νομοσχεδίου ειδικής αγωγής, απαντά: «…Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρχει. Θα μπορούσε να μην υπάρχει και κάποιος άλλος που δεν γνωρίζει και κάτι άλλο…»(βλέπε παραπάνω σύνδεσμο, χρονικό σημείο 1:24:43), ενώ η συνέχεια της τοποθέτησής του είναι αποκαλυπτική, αποκαρδιωτική και συνάμα ενδεικτική για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Επίσης, στο μάλλον ρητορικό ερώτημα εκπαιδευτικού (χρονικό διάστημα 1:42:32) για το εάν υπάρχει κάποια παιδαγωγική και επιστημονική βάση στη πρόταξη των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 61 και ΠΕ 71 ο κ. Λολίτσας είναι αποκαλυπτικός και πάλι λέγοντας ότι «…Εγώ δεν είπα ποτέ ότι το κάνουμε για λόγους επιστημονικούς…» με την συνέχεια των επιχειρημάτων του να μην αντέχουν της στοιχειώδους κριτικής. Ο κ. Λολίτσας , εάν ισχύει ακόμη η υπ’ αριθ. 5712/30-05-2014 Υπουργική Απόφαση (πατήστε εδώ), από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 θα έχει αποσπασθεί στο Ι.Ε.Π (πατήστε εδώ), έχοντας φροντίσει να μεταφέρει σ’ αυτό επιπλέον αρμοδιότητες με το παρόν νομοσχέδιο (π.χ. το δικαίωμα στο Ι.Ε.Π., μέσω συγκρότησης επιτροπής, να εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Αγωγή, ενώ μάλιστα η συνάφεια θα δίνεται «άπαξ», Άρθρο 34, Παράγραφος 1, σελ.55 (πατήστε εδώ). Για χαρακτηριστική υπόθεση εξέτασης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου Ειδικής Φυσικής Αγωγής, στα πλαίσια των μεταθέσεων ειδικής αγωγής Β/θμιας Εκπαίδευσης, που ξεκίνησε από τον προηγούμενο προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής κ. Αλεβίζο, με γνωμοδότηση του τμήματος ειδικής αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (νυν ΙΕΠ) και εισηγητή τον κ. Βασίλειο Κουρμπέτη και που συνεχίστηκε από τον κ. Λολίτσα θα αναφερθούμε εκτενώς σε επόμενη ανακοίνωσή μας). Ιδιαίτερα προνομιακή μεταχείριση επιφυλάσσει και για την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α στην παραπάνω παράγραφο με την ένταξή της στην εν λόγω επιτροπή.

Η αντιεπιστημονικότητα, ακαταλληλότητα και προχειρότητα του νομοσχεδίου αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι συντάκτες του επιφέρουν τέτοιες ανατροπές σε συγκεκριμένα σημεία σε σχέση με τον ισχύοντα νόμο (3699/2008) αλλά και μεταξύ του «αρχικού» και «τελικού» νομοσχεδίου, (π.χ. αναβάθμιση σεμιναρίων χαμηλού επιπέδου με ταυτόχρονη υποβάθμιση πανεπιστημιακών τίτλων υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, «εκδίωξη» κλάδων με πανεπιστημιακή εξειδίκευση, προπτυχιακή και μεταπτυχιακή, στην ειδική αγωγή τα τελευταία 25 χρόνια (π.χ. ΠΕ 11)) υποδηλώνοντας άμεσα ότι όσα διατύπωσαν οι συντάκτες του νόμου 3699/2008 και ίσχυσαν στην δημόσια Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση για περίπου 6 χρόνια ήταν εντελώς λανθασμένα, ακατάλληλα και επικίνδυνα.

Είναι εξόχως προκλητικό, από την μια πλευρά η Ελληνική Πολιτεία να επενδύει τεράστια κονδύλια στην ίδρυση τομέων και προγραμμάτων ειδικής αγωγής σε ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα δημιουργώντας τις ανάλογες υλικοτεχνικές υποδομές και στελεχώνοντας αυτές με εξειδικευμένους πανεπιστημιακούς δασκάλους, να επενδύει μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στην μετεκπαίδευση δεκάδων επιστημόνων σε θέματα ειδικής αγωγής και από την άλλη πλευρά να παρακολουθούμε κομματικά και ακατάλληλα στελέχη να αποφασίζουν για τις τύχες χιλιάδων μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και χιλιάδων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής απαξιώνοντας ταυτόχρονα πανεπιστημιακούς δασκάλους διεθνούς κύρους και αναγνωρίσεως, χωρίς να λογοδοτούν μέχρι τώρα στη δικαιοσύνη.

Είναι άνευ προηγουμένου ο τρόπος που γίνονται οι δήθεν επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Διευθυντών ΣΜΕΑΕ στα πλαίσια προγραμμάτων που ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο και σχετίζονται με την κατ’ επίφαση αναβάθμιση της ειδικής αγωγής με πραγματικό όμως κριτήριο την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και φυσικά την επακόλουθη καταστρεπτική εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων στις δομές της ειδικής αγωγής. Η σκοπούμενη εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων είναι εντελώς θεωρητική και πρακτικά ανεφάρμοστη για την ελληνική πραγματικότητα, αλλά, όπως τονίσαμε, το μόνο μέλημα των «αρμόδιων» στελεχών του Υπουργείου Παιδείας είναι η απορρόφηση κονδυλίων, η κατ’ επίφαση εφαρμογή των προγραμμάτων και η συμμετοχή ενός στενού κύκλου προσώπων στα συγκεκριμένα προγράμματα. Παρακολουθούμε τις σχετικές εγκυκλίους και αποφάσεις να εκδίδονται, να ανακοινώνονται και να υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ με πρωτόγνωρες ταχύτητες για τα δεδομένα του δυσκίνητου γραφειοκρατικού μηχανισμού, τις επιμορφώσεις εκπαιδευτικών να λαμβάνουν χώρα μέσα σε μία ή δύο μέρες, τους επιμορφούμενους να «αποκτούν» γνώσεις και εμπειρία που υπό φυσιολογικές συνθήκες αποκτά κανείς μέσα από πανεπιστημιακή εκπαίδευση ετών, «έτοιμους» να προσφέρουν παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες «υψηλού επιπέδου». Οι δε επιμορφώσεις πραγματοποιούνται στο τέλος, κυριολεκτικά, της σχολικής χρονιάς και έτσι διατρανώνεται η κατ’ επίφαση πραγματοποίησή τους.

Παρακολουθούμε τα 10 τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την τελευταία πενταετία, στελέχη και υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας που χειρίζονται τα θέματα της ειδικής αγωγής, χάριν των προσωπικών τους απόψεων και επιδιώξεων, να κατακρεουργούν το χώρο της ειδικής αγωγής, αδιαφορώντας για την παροχή στοιχειώδους ποιοτικής εκπαίδευσης στα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και κατά συνέπεια για την υποτυπώδη καθημερινή υποστήριξη των οικογενειών τους, που επιτυγχάνεται μέσω της αποτελεσματικής εκπαίδευσης των παιδιών τους.

Παρακολουθούμε πρόσωπα της εκπαίδευσης που είτε έχουν επικίνδυνη άγνοια σε θέματα ειδικής αγωγής είτε δεν διαθέτουν τη στοιχειώδη θετική στάση (attitude) απέναντι στο χώρο της αναπηρίας, έτυχε όμως τις περασμένες δεκαετίες να βρεθούν ως εργαζόμενοι σε δομές της ειδικής αγωγής, να έχουν αναρριχηθεί, συνήθως με κομματικά κριτήρια, σε ευαίσθητες και επιτελικές θέσεις, να «παίζουν» με τις τύχες και τις ζωές χιλιάδων παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να απαξιώνουν με τη στάση και τις ενέργειές τους καταξιωμένους πανεπιστημιακούς δασκάλους και να αποφασίζουν για τις τύχες χιλιάδων εκπαιδευτικών που έχουν θυσιάσει έτη σπουδών για ανώτατη πανεπιστημιακή εξειδίκευση με την επιθυμία και προσδοκία να υπηρετήσουν το χώρο της αναπηρίας και της ειδικής αγωγής.

Ο ΣΕΕΑ προειδοποιεί τους χιλιάδες γονείς και γενικά το αναπηρικό κίνημα πως, αν ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με όποιες αλλαγές και αν επέλθουν, τότε αυτό θα αποτελέσει τεράστιο πλήγμα για την ειδική αγωγή που ήδη βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση εξαιτίας των μέχρι τώρα αποφάσεων «αρμοδίων» στελεχών του Υπουργείου Παιδείας. Θεωρούμε ότι ο βασικός λόγος που συντάχθηκε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι για να ενσωματωθούν προγράμματα και λειτουργίες στην ειδική αγωγή με γνώμονα την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και την προώθηση των συμφερόντων διαφόρων προσώπων και συντεχνιών χωρίς το παραμικρό δείγμα αναβάθμισης της ειδικής αγωγής. Ενώ τα τελευταία χρόνια απορροφούνται πολύτιμα και τεράστια ευρωπαϊκά κονδύλια, που θα μπορούσαν πραγματικά να συμβάλουν στην αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής, δυστυχώς όμως αυτά έχουν σπαταληθεί και σπαταλούνται σε βάρος της ειδικής αγωγής. Πολλές από τις σημαντικότερες δομές της ειδικής αγωγής, (ΚΕΔΔΥ, ειδικά σχολεία) που είναι ήδη σε τέλμα και αδυνατούν να προσφέρουν άμεσα ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, θα υποβαθμιστούν περαιτέρω και πιθανόν θα καταρρεύσουν.

Εκφράζουμε την αποστροφή, την οργή και τον αποτροπιασμό μας κατά προσώπων και στελεχών της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και γενικά του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία είτε εξυπηρετώντας σκοπιμότητες είτε έχοντας πλήρη άγνοια σε θέματα αναπηρίας και ειδικής εκπαίδευσης, διαλύουν κυριολεκτικά (δεν αποτελεί κατ’ ελάχιστο λεκτική υπερβολή) την ειδική αγωγή και εκπαίδευση οδηγώντας χρόνο με το χρόνο στην φυσική, ψυχική και πνευματική εξόντωση χιλιάδες παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και τις οικογένειές τους.

Καλούμε τον νέο Υπουργό Παιδείας και τον αρμόδιο Υφυπουργό να αποσύρουν άμεσα το προωθούμενο νομοσχέδιο ειδικής αγωγής, να μην παρασυρθούν από τους άτυπους συμβούλους ειδικής αγωγής και τα «αρμόδια» πρόσωπα της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και να μην υλοποιήσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα.

Ο ΣΕΕΑ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και ανεξαρτήτως εάν το Υπουργείο Παιδείας προωθήσει προς ψήφιση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, θα παρουσιάσει θέματα-παραδείγματα με απλά επιχειρήματα, στοιχεία, δημόσια έγγραφα και τοποθετήσεις «αρμοδίων» στελεχών και υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, που αναδεικνύουν σε βάθος δεκαετίας τις αιτίες της τραγικής κατάστασης, στην οποία έχει περιέλθει η ειδική αγωγή. Μια κατάσταση που οφείλεται σε πρόσωπα και στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία οδήγησαν και οδηγούν την ειδική αγωγή στη διάλυση. Ταυτόχρονα ο ΣΕΕΑ θα προσφύγει σε όλα τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να γνωστοποιήσει μέσω της επισήμου οδού για τον τρόπο που «επενδύονται» στον χώρο της ειδικής αγωγής και της αναπηρίας τα τεράστια ποσά που εκταμιεύονται.

Με τα θέματα-παραδείγματα που θα παρουσιάσουμε έχουμε ως στόχο να αναδείξουμε και να γνωστοποιήσουμε σε όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους (γονείς μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρικό κίνημα, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, πανεπιστημιακή κοινότητα, ευρύτερη ελληνική κοινωνία) τις αντιλήψεις, την κουλτούρα, την καταλληλότητα «αρμοδίων», που έχουν οδηγήσει την ειδική αγωγή σε τέλμα αλλά και τι είδους δυναμική αναπτύσσεται για την περαιτέρω υποβάθμιση της ειδικής αγωγής μέσω του νομοσχεδίου, που προωθείται προς ψήφιση. Όλοι οι εμπλεκόμενοι με την ειδική αγωγή (γονείς, εκπαιδευτικοί κ.α.) θα πρέπει επιτέλους να απομυθοποιήσουν τη σκέψη ότι πίσω από τη σύνταξη ενός Νόμου και την έκδοση ενός ΦΕΚ για την ειδική αγωγή βρίσκονται, απαραίτητα, πρόσωπα με την ανάλογη επιστημονική γνώση και κατάρτιση και με πραγματικό ενδιαφέρον για την αναβάθμισή της, καθώς στην ελληνική πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Το ίδιο ισχύει για τις πιο ευαίσθητες και επιτελικές θέσεις της ειδικής αγωγής (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, ΙΕΠ (πρώην Π.Ι.)).

Ενδεικτικά Θέματα που θα αναδείξουμε προσεχώς:

· Τις τραγικές συνθήκες των δομών της ειδικής αγωγής και τα προβλήματα που βιώνουν οι οικογένειες και τα παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξαιτίας των «αρμοδίων» προσώπων που χειρίζονται τα θέματα ειδικής αγωγής.

· Τις προσλήψεις, μεταθέσεις, τοποθετήσεις σε δομές ειδικής αγωγής (ΚΕΔΔΥ, ΣΜΕΑΕ) ανειδίκευτων εκπαιδευτικών.

· Την απορρόφηση και σπατάλη τεράστιων ευρωπαϊκών κονδυλίων με ελάχιστο αντίκρισμα στην αναβάθμιση και αναμόρφωση της ειδικής αγωγής.

· Τις μεταθέσεις στην ειδική αγωγή: πλήρη αδιαφάνεια, καταλληλότητα των προσώπων που αποφασίζουν.

Έγγραφα που αναφέρονται στο σώμα του κειμένου:

1.Επιτροπή του Υπουργείο Παιδείας για την κατάρτιση νομοσχεδίου ειδικής αγωγής.

2. Υπ’ αριθ. 5712/30-05-2014 Απόφαση Αποσπάσεων στο ΙΕΠ

3. ΦΕΚ 118, τ.Β, 24-5-2011, Ίδρυση ΙΕΠ

4. Κείμενο νομοσχεδίου μετά τη διαβούλευση

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος Πανδή Βασιλική