Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Μια πρόταση για ένσταση προς το ΠΥΣΔΕ που αφορά σε συναδέλφους ΠΕ19-20.


Μια πρόταση για ένσταση προς το ΠΥΣΔΕ που αφορά σε συναδέλφους ΠΕ19-20.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι μου βρέθηκα μετά από 16 χρόνια υπηρεσίας στη θέση του υπεράριθμου
λόγω
Α) της εγκυκλίου των αναθέσεων στα ΕΠΑΛ που εξακολουθεί να ισχύει και δεν μας επιτρέπει
να διδάξουμε τα μαθήματα εφαρμογών υπολογιστών της Β και Γ τάξης του ΕΠΑΛ
Β) της αντιμετώπισης του μαθήματος της Α τάξης ΕΠΑΛ ως θεωρητικό και όχι ως εργαστηριακό όπως πραγματικά είναι
Θεωρώ ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε τόσο σοβαρά ζητήματα να περνάνε.
Αν μη τι άλλο σας υπενθυμίζω τις σχετικά πρόσφατες διαρροές του ΥΠΕΠΘ για νέο κύμα
απολύσεων, με σαφή αναφορά στους υπεράριθμους εκπαιδευτικού (γυμναστές, αγγλικών, πληροφορικής κλπ).

Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι η ανακοίνωση από τα ΠΥΣΔΕ των πλεονασμάτων είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναθέσουμε
το θέματα που προανέφερε (ίσως και άλλα) που εντάσσονται στο σχέδιο απόλυσης των πληροφορικών. (Μπορεί να το
αποφύγαμε πέρυσι αλλά δεν ανατρέψαμε πλήρως τα μέτρα που οδηγούσαν στην κατάργηση μας - ιδίως από τα Λύκεια).

 Σας στέλνω την ένσταση που κατέθεσα στο ΠΥΣΔΕ Χανίων,  για τις υπεραριθμίες των πληροφορικών.
Στους νομούς όπου η προσθεσμία για ενστάσεις έχει παρέλθει μπορούν να σταλούν επιστολή στο ΠΥΣΔΕ και άλλο αρμόδιο.

Ίσως θα ήταν σκόπιμο και η ΕΠΕ να τοποθετηθεί στο θέμα των καθηγητών πληροφορικής που "πλεονάζουν" με ένα πιο πλήρες
κείμενο. (π.χ. θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και το αντίστοιχο μάθημα του Ενιαίου Λυκείου να θεωρηθεί εργαστηριακό)

Σε κάθε περίπτωση επισυνάπτω την ένσταση  που κατέθεσα σήμερα  στο ΠΥΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝΠΡΟΣ το ΠΥΣΔΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Κατά τον υπολογισμό των οργανικών κενών και πλεονασμάτων κατά ειδικότητα και σχολική μονάδα των κλάδων πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20  δεν έχουν ληφθεί υπόψιν τα παρακάτω:

α) Το μάθημα “Εφαρμογές Πληροφορικής” της Α τάξης ΕΠΑΛ διδάσκεται στο εργαστήριο πληροφορικής (Υ.Α. 179071/Γ2/22-11-2013).   Όμως, από τον υπολογισμό των οργανικών κενών και πλεονασμάτων  προκύπτει ότι το συγκεκριμένο μάθημα αντιμετωπίστηκε ως θεωρητικό, δηλαδή ως μάθημα που διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό ανεξαρτήτως του πλήθους των μαθητών κάθε τμήματος. Αυτή η θεώρηση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε ο υπολογισμός των οργανικών κενών να διορθωθεί αντιμετωπίζοντας το εν λόγω
 μάθημα όπως πραγματικά είναι, δηλαδή εργαστηριακό.
Για τον  λόγο αυτό ζητώ να επανεξετάσετε τον πίνακα των υπεράριθμων εκπαιδευτικών Πληροφορικής λαμβάνοντας υπόψη  τη Συνταγματική Αρχή της ισότητας, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει κατά τον υπολογισμό των εκπαιδευτικών κενών και πλεονασμάτων να εφαρμοστεί  η ίδια  αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικούς για το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής με αυτή που ισχύει  για τα  εργαστηριακά μαθήματα λοιπών κλάδων και  ειδικοτήτων.

β) Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων  “Εφαρμογών Πληροφορικής” της  Β και Γ τάξης των ΕΠΑΛ κατακερματίστηκαν και μοιράστηκαν σε όλους τους υπόλοιπους κλάδων εκπαιδευτικών (Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, Μηχανολόγους, Οικονομίας κλπ) πλην της Πληροφορικής. Τα μαθήματα, πριν εφαρμοστεί η τρέχουσα Υ.Α. περί αναθέσεων, διδάσκονταν από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20. Εξάλλου, οι εν λόγω κλάδοι ιδρύθηκαν και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις έχουν συσταθεί οι αντίστοιχες στα ΕΠΑΛ ακριβώς για τη διδασκαλία και αυτών των
 μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20  ιδρύθηκαν ακριβώς για να στελεχωθεί η εκπαίδευση με   προσωπικό που διαθέτει τα τυπικάκαι ουσιαστικών προσόντα  στο επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής και των Εφαρμογών της.
Οι παραπάνω αντιεπιστημονικές και αντιπαιδαγωγικές  πρακτικές, που ήδη δοκιμάστηκαν στην εκπαιδευτική πράξη, παράγοντας  καταστροφικά αποτελέσματα στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Πληροφορική, είναι επιπλέον παράνομες καθώς έρχονται  σε ευθεία αντίθεση με το σύνταγμα της χώρας μας που κατοχυρώνει όχι μόνο το δικαίωμα των Ελλήνων στην παιδεία αλλά και το δικαίωμα πρόσβασης όλων των Ελλήνων στην κοινωνία της πληροφορίας που μόνο μέσα από τη δημόσια παιδεία στην πληροφορική μπορεί να πραγματωθεί.
Για  τον λόγο αυτό  ζητώ να υπολογίσετε τα οργανικά κενά και πλεονάσματα στους κλάδους της Πληροφορικής  λαμβάνοντας υπόψιν ότι:
α) τα μαθήματα εφαρμογών Πληροφορικής είναι στην πραγματικότητα εργαστηριακά
β) τα μαθήματα Πληροφορικής όλων των τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ διδάσκονται σε Α ανάθεση από καθηγητές των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20Χανιά,  Δευτέρα 11 Αυγούστου  2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου