Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

Στις 28 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ και στις 29 Μαΐου οι προαγωγικές εξετάσεις της Α’ και Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ.

            Μετά από 10 μήνες διαθεσιμότητας, οι καθηγητές της Θεσσαλονίκης, ρωτάμε:

1)  Μέσα από ποιά παιδαγωγική – μαθησιακή διαδικασία θα χορηγηθεί πτυχίο στους μαθητές μας,  όταν δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς, τόσο τα θεωρητικά,  όσο και τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητάς τους;

2) Πως θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις με χιλιάδες χαμένες ώρες πανελλαδικώς εξεταζόμενων  μαθημάτων στα περισσότερα ΕΠΑΛ της χώρας μας;

 Να σημειωθεί ότι οι όποιες αναπληρώσεις στις καταργηθείσες ειδικότητες  έγιναν μέσα στο τελευταίο διάστημα και μάλιστα υπό πίεση (με συνεχή 6ωρα) και έγινε αναγκαστική μείωση  της ύλης για να αποφθεχθούν οι «αναταράξεις»  και να επέλθει ηρεμία στα σχολεία.

3) Ποιοι καθηγητές  θα διενεργήσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων μας και ποιοί θα κληθούν να συγκροτήσουν τις επιτροπές εξετάσεων και βαθμολόγησης;

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου «οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί ως μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων πρέπει να έχουν τουλάχιστον βαθμό Δ΄ και να έχουν διδάξει ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία.

Οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί για εισηγητές της Κεντρικής Επιτροπής  πρέπει να είναι μόνιμοι ή ελλείψει μονίμων αναπληρωτές ΔΕ των ανωτέρω κλάδων και να έχουν διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία διετία. Εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΔΕ για κάποιοι μάθημα μπορεί να ορίζονται και ωρομίσθιοι που έχουν διδάξει το εν λόγω μάθημα».

Που θα βρει το Υπουργείο όλους τους προαναφερθέντες και  κατά πόσο αυτοί θα είναι ικανοί να βαθμολογήσουν τα γραπτά των μαθητών μας;  Στο έγγραφο του υπουργείου  αναφέρεται ότι αν δεν υπάρξουν π.χ. καθηγητές ΠΕ18-33 Βρεφονηπιοκόμοι τις εξετάσεις μπορούν να τις διενεργήσουν καθηγητές ΠΕ18-09 Κοινωνικής Εργασίας, οι οποίοι τέθηκαν επίσης σε διαθεσιμότητα.

Αν υποθέσουμε ότι θα επιλέξει  εκπαιδευτικούς από άλλες ειδικότητες, υπάρχει περίπτωση να τηρούνται οι προϋποθέσεις του Υπουργείου, δηλαδή  αυτοί να έχουν διδάξει το πανελλαδικό μάθημα των ειδικοτήτων μας για ένα σχολικό έτος;

Τι  εκπαίδευση στην ειδικότητα, θα αντιπροσωπεύει το πτυχίο που θα πάρουν οι μαθητές μας και ποιοι καθηγητές θα το υπογράψουν;

Είναι νόμιμη, υπό αυτές τις συνθήκες, η διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων στα ΕΠΑΛ;

Στις 22-5-2014 με αρ. πρωτ. 5173 ο Υπουργός αποφασίζει την απόσπαση ωρομισθίων εκπαιδευτών από τα Δημόσια ΙΕΚ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ μέχρι τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους, με προφανή σκοπό να τους χρησιμοποιήσει και στις εξετάσεις! Αν συμβεί πράγματι αυτό, έχουν διδάξει άραγε οι ωρομίσθιοι των δημόσιων ΙΕΚ τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ποτέ; Πόσο είναι σύμφωνη η απόσπαση των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από τα ΙΕΚ στα ΕΠΑΛ με την υπουργική απόφαση για τις πανελλαδικές εξετάσεις που αναφέρεται παραπάνω;

Το Υπουργείο Παιδείας ως θεσμός, οφείλει να εγγυάται την νόμιμη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Συμβαίνει αυτό φέτος με όσα έχουν προηγηθεί το σχολικό έτος 2013-2014 και με όσα δρομολογούνται για τις πανελλαδικές, κυριολεκτικά στο «παρά πέντε» ;

Στις 22 Μαρτίου 2014 ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ανακοίνωσε ότι θα γίνουν οι πρώτες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων – καθηγητών.

Στις  4/4/ 2014 υπέγραψε  την απόλυση των πρώτων 85 εκπαιδευτικών της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Οι πρώτες απολύσεις μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται μετά από 100 χρόνια!

Συγκεκριμένα, με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας με αριθμό 52529/Δ2/4-4-14 απολύονται 85 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, αναδρομικά από 22/3/14 και για τους οποίους, από την ημερομηνία αυτή, έχει σταματήσει η μισθοδοσία, αδιαφορώντας και για την οικονομική εξαθλίωση των οικογενειών τους.

·         Σύμφωνα με τον νόμο 4254/14 ως βάση υπολογισμού της περιορισμένης καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης λαμβάνεται μόνο ο βασικός μισθός και όχι το σύνολο του μικτού μισθού όπως γίνεται στον ιδιωτικό τομέα.

·         Αφαιρείται από την  αποζημίωση απόλυσης μέρος των αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος κατά την διαθεσιμότητα, με τον τρόπο που αναφέρεται στη διάταξη. Δηλαδή, η προβλεπόμενη περιορισμένη αποζημίωση απόλυσης μειώνεται ακόμη περισσότερο με τον καταλογισμό σε αυτήν μέρος των αποδοχών της διαθεσιμότητας.

·         Με ρύθμιση η οποία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» ορίζεται ότι  για την αποζημίωση απόλυσης:

·         δεν υπολογίζεται πλέον ο χρόνος διαθεσιμότητας στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας,

·         συμψηφίζεται το σύνολο των αποδοχών διαθεσιμότητας με αυτή την αποζημίωση.

·        Η αποζημίωση απόλυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.

·         Δεν προβλέπεται ουσιαστική προστασία από την απόλυση για τις γυναίκες σε διαθεσιμότητα οι οποίες βρίσκονται  πριν και μετά τον τοκετό, παρά μόνο η παράταση της διαθεσιμότητάς τους κατά 12 μήνες μετά τον τοκετό,  η οποία στη λήξη της οδηγεί στην απόλυσή τους. Σημειώνεται ότι παρά τις αντεργατικές ρυθμίσεις των τελευταίων ετών στον ιδιωτικό τομέα, ισχύει  απαγόρευση απόλυσης  ή  προειδοποίησης απόλυσης για χρονικό διάστημα έως και 18 μήνες μετά τον τοκετό. Για το δημόσιο όπως είναι διαμορφωμένη η διάταξη αυτή δεν προσφέρει απόλυτη προστασία της εργαζόμενης, παρά μόνο προσωρινή αναστολή της απόλυσης.

Οι καθηγητές σε διαθεσιμότητα εκτός του ότι τους στέρησαν το δικαίωμα εργασίας, εκτός του ότι τους απέλυσαν (85), εκτός του ότι βρίσκονται σε ομηρία και συνεχείς εμπαιγμούς από τα Υπουργεία και την Κυβέρνηση εδώ και 10 μήνες, εκτός του ότι κινδυνεύουν να απολυθούν όλοι, τώρα τους επιβάλουν να πάρουν αποζημίωση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη, ο χρόνος διαθεσιμότητας και συμψηφίζουν και το σύνολο των αποδοχών αυτής με την αποζημίωση τους!!

Μήπως κι αυτή η απόφαση των Υπουργείων είναι νόμιμη;

·         Στις 9-5 το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε έγγραφό του με θέμα «Υπηρεσιακή εξέλιξη υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα» ως απάντηση προς το Υπουργείο Παιδείας και σύμφωνα με τον νόμο 4024/2011, αναφέρεται ότι «ο χρόνος των εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δεν δύναται να υπολογιστεί για τη βαθμολογική και κατά συνέπεια μισθολογική τους εξέλιξη».

Δηλαδή, η θέση σε διαθεσιμότητα αποτελεί για τον εκπαιδευτικό και ποινή για ανύπαρκτο ποινικό αδίκημα; Είναι νόμιμο  αυτό;

Ο χρόνος διαθεσιμότητας τον οποίο μας επέβαλαν θα μας στερήσει στο μέλλον την υπηρεσιακή μας εξέλιξη σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας κι αν βρισκόμαστε;

Σύμφωνα με τον νόμο 4024/2011, άρθρο 33, ο χρόνος της διαθεσιμότητας λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Γιατί  άραγε να προσμετράτε ο χρόνος διαθεσιμότητας ως συντάξιμος και όχι ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης;

Γιατί άραγε να μην υπολογίζεται στον συνολικό χρόνο υπηρεσίας σε περίπτωση απόλυσης και αποζημίωσης και να συμψηφίζεται με αυτή της αποζημίωσης;

Εκτός από την απόλυση και τη διαθεσιμότητα, πόσες άραγε πρόσθετες ποινές ακόμη  θα επιβληθούν στους εκπαιδευτικούς;

ΠΟΣΟ ΑΙΜΑ ΑΚΟΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ;

Tags: 

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Τρείς κι ο Αντώνης!!


Η....λαοθάλασσα του συντάγματος,
 
απάντηση στα... υπάρχοντα λεφτά της επαρχίας!!! 
 
 

Το lifestyle πέθανε. Ζήτω η μετριοπάθεια


Το lifestyle πέθανε. Ζήτω η μετριοπάθεια

 Του Κώστα Βαξεβάνη

Tο lifestyle πέθανε. Αν έχετε κάποια αμφιβολία, ρίξτε μια ματιά στα κανάλια. Το τηλεμάρκετινγκ για τους μασαζοκορεσέδες, έχει αντικαταστήσει τις αστραφτερές διαφημίσεις που ήταν γυρισμένες δίπλα στα ακριβά ντεκ των πισινών.
Ο ίδιος ο Πέτρος Κωστόπουλος μαγειρεύει on camera, για μια χούφτα ηλικιωμένες κυρίες που είναι ακόμα εξαρτημένες από την τηλεόραση. Και δεν μαγειρεύει ουρές πεσκανδρίτσας με μους φινόκιο και σπόρους κόλιανδρου λιασμένους στην αύρα της Μυκόνου. Άλλωστε οι περισσότεροι πλέον δηλώνουν πως γνωρίζουν τη Μύκονο από τον παραδοσιακό μυκονιάτικο σοβά και μόνο. Ο Πέτρος ως λύκος των τηλεπρωινών, μαγειρεύει (φευ) αρνάκι με πατάτες στο φούρνο με γνήσια λαϊκή ανησυχία που συναγωνίζεται τη λαϊκότητα του μενού.
Το lifestyle πέρασε, έπαιξε το ρόλο του ως ο προπαγανδιστής μιας πραγματικότητας που χρειαζόταν δανεικά για να εκπληρώσει όλα τα όνειρα μιας σύντομης ζωής που έπρεπε να είναι πάνω απ όλα ευχάριστη, κράτησε πεόμετρα για να επιβραβεύσει σεξουαλικότητες, σάρκασε κοινωνικές ανησυχίες παρουσιάζοντάς τις παρωχημένες, χτύπησε στην πλάτη παρτάκηδες διαπλεκόμενους και άρρωστους εγωκεντρικούς παρουσιάζοντάς τους ως τα βάθρα της επιχειρηματικότητας.
Το lifestyle όμως είναι εδώ. Έγινε ανίσχυρο αλλά κυριαρχεί σε μια κουλτούρα που δημιούργησε. Όσοι σχολιάζουν με σαρκασμό “πού να 'ξερε ο Πέτρος πως το τατού στο χέρι του θα γινόταν ντεκόρ σε ένα ταψί με σπανακόπιτα” δεν παρατηρούν πως το lifestyle μετασχηματίζεται. Αποκτά πολιτικό προβληματισμό, ανησυχεί για τη χώρα, προσπαθεί να την περιφρουρήσει από τους καταστροφείς της και επιμένει να την κρατά μακριά από κάτι τύπους που σφίγγουν γροθιές και λένε στενάχωρα πράγματα. Το lifestyle έφυγε από την σφαίρα της καταναλωτικής επικοινωνίας και τις παραλίες της Μυκόνου και πέρασε στα πολιτικά γραφεία.
Οι εραστές του δεν ψάχνουν να κλείσουν ξαπλώστρα στην Ψαρού, αλλά καρέκλα γραφείου σε έναν πολιτικό σχηματισμό που πλασάρει την “μετριοπάθεια” και χαμηλούς τόνους ως αναγκαίο τρόπο ζωής για να ορθοποδήσει η χώρα. Τα θερινά πάρτι, έγιναν πολιτικά projects. Όσοι μάσησαν επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, διαφημιστικές πίτες, αναμασούν τα επιχειρήματα για μια χώρα που πρέπει να σωθεί με σύνεση και κυρίως χωρίς ανατροπές. Άφησαν τα μικρόφωνα του καραόκε και έπιασαν τα μικρόφωνα των πολιτικών λογυδρίων που μιλούν για ευθύνη (που ποτέ δεν είχαν), για πάταξη του τερατώδους κράτους (το οποίο απομύζησαν), για υγιή επιχειρηματικότητα (την οποία δεν υπερασπίστηκαν ποτέ ζώντας με τραπεζικά δάνεια) και για δικαιώματα (εννοώντας πάντα φυσικά αυτά που αρχίζουν και τελειώνουν στο μαλακό τους υπογάστριο). Οι έξαλλοι των μπουζουκλερί, γίνονται φορείς της κοινωνικής μετριοπάθειας και ονομάζουν τον εαυτό τους ακτιβιστή μιας άλλης Ελλάδας.
Ανησυχούν για την παράδοση που χάνεται, για την έλλειψη χρώματος στην πόλη, για τις απρεπείς συμπεριφορές των Ελλήνων, για την ευρωπαϊκή προοπτική αλλά μην ζητάτε να ανησυχήσουν για τον άνθρωπο δίπλα τους που πεθαίνει από την πείνα. Εκτός αν πρέπει να τον σώσουν με κάποιο τηλεοπτικό γκαλά φιλανθρωπίας, διευκρινίζοντας πως είναι θύμα του δαρβινισμού, πως τα έφερε έτσι η κακιά η ζωή και η μοίρα και όχι τα μνημόνια. Οι παλιοί ατζέντηδες της επιπολαιότητας, καλούν τους πάντες να καταλάβουν πως πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, και να το θέλουμε τόσο ώστε να εκπληρωθούν οι επιθυμίες όπως στο ρητό του Κοέλιο.
Προσπαθούν να πείσουν πως δεν φταίνε οι πολιτικές αλλά οι κακές σκέψεις. Πως αρκεί να είσαι χαρουμενάκι και να αποτάξεις τους ριζοσπαστισμούς και τις διεκδικήσεις για να λάμψει μπροστά σου η βουδιστική πολιτική αλήθεια. Άφησαν τα καλοκαιρινά κοκτέιλ και έφτιαξαν άλλα, αχταρμάδες με απολίτικες θέσεις που φαντάζουν πολιτική. Πέρασαν Ποτάμια, Γέφυρες, δημιούργησαν από την νεοπασοκική χλωρίδα τους νέους κήπους όπου θα ανθίσουν Ελιές και μουσμουλιές, με τους ίδιους κηπουρούς όπως πάντα.
Είναι επιτέλους για πρώτη φορά στη ζωή τους έτοιμοι για κοινωνική δράση, να βάλουν μπροστά τα στήθη τους για να μην καταλάβουν την εξουσία άνθρωποι που δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα dry Martini από ένα απλό. Είναι ικανοί να κάνουν μεγάλες θυσίες γι' αυτό. Ακόμη και να αφήσουν το φουά γκρα, και να αρχίσουν να ψήνουν κατσικάκι. Να βγάλουν τα Prada και να βάλουν γαλότσες.

 

(Για)τι να ψηφίσουμε στις ευρωκλογές;

Στέλιου Αναστασόπουλου*
Εδώ και καιρό έχουμε τονίσει την κρισιμότητα της ιστορικής συγκυρίας μέσα στην οποία πραγματοποιούνται οι ευρωεκλογές αυτής της Κυριακής 25 Μαΐου. Είναι οι εκλογές που θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), το μέλλον της Ευρώπης και σαφέστατα το μέλλον της Ελλάδας.
Πριν από 4 χρόνια, η ηγεσία της Ε.Ε σε συνεργασία με την τότε κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου αποφάσισε να δεχτεί, για πρώτη φορά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) να γίνει «χρηματοδότης» - τοκογλύφος κράτους – μέλους της. Και από τότε εφαρμόζεται, με τις γνωστές επιταγές του ΔΝΤ, για πρώτη φορά στην ανεπτυγμένη Ευρώπη, άγριο πρόγραμμα λιτότητας, ύφεσης και κοινωνικής εξαθλίωσης.
Με πρόσχημα το ελληνικό χρέος (που ήταν 115% το 2009 και τώρα 175%!!) πραγματοποιήθηκε μια τεράστια αναδιανομή του πλούτου της χώρας από τους μικρούς και τους μεσαίους προς όφελος των μεγαλο-τραπεζιτών, των μεγαλο-εργολάβων, των μεγαλο-καναλαρχών, των εφοπλιστών και των off-shore εταιρειών. Πως έγινε αυτό;
1ον με την διάλυση των εργασιακών σχέσεων, 2ον με τη διάλυση του κοινωνικού κράτους (παιδεία, υγεία, αυτοδιοίκηση, δημόσιες υπηρεσίες), 3ον με τη φοροληστεία και τα χαράτσια στα μικρομεσαία στρώματα και τις φορο-απαλλαγές στους «μεγάλους» και 4ον με το ξεπούλημα – «σκότωμα» της δημόσιας περιουσίας.
Επειδή, λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα κοινωνικής καταστροφής εφαρμόζεται πρώτη φορά σε ανεπτυγμένη χώρα της Ε.Ε, όλοι ξέρουμε πλέον ότι η Ελλάδα είναι το «πειραματόζωο» για όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Επομένως, το αποτέλεσμα στην Ελλάδα αποτελεί δημοψήφισμα όχι μόνο για την κυβερνητική πολιτική αλλά για την ολόκληρη την πολιτική της Ε.Ε η οποία κατευθύνεται προσωπικά από την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ.
Αυτή τη στιγμή η μόνη δύναμη, σε ολόκληρη την Ευρώπη, που έχει εναλλακτικό σχέδιο εξόδου από την κρίση και διάσωσης όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας αλλά και του ευρωπαϊκού νότου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η μόνη προσωπικότητα που στέκεται με πυγμή απέναντι στη Μέρκελ είναι ο πρόεδρος του Αλέξης Τσίπρας, υποψήφιος πρόεδρος για την κομισιόν.
Επομένως, το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι ΚΡΙΣΙΜΟΤΑΤΟ για τις ζωές μας και είναι το εξής:
- Θα συνεχιστεί η πολιτική Σαμαρά – Βενιζέλου που αποτελεί συμβόλαιο θανάτου για την Ελλάδα και το λαό της ή θα την σταματήσουμε;
- Θα αφήσουμε την Γερμανία να ποδηγετεί οικονομικά τον ευρωπαϊκό νότο ή θα ανοίξουμε το δρόμο για κούρεμα του χρέους, για παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου και δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας;
- Θα σταματήσουμε τον δρόμο που οδηγεί σε νέους επικίνδυνους εθνικούς ανταγωνισμούς ή θα ανοίξουμε δρόμο για μια Ευρώπη των λαών της με δημοκρατία, ειρήνη, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη;
Και τελικά, όπως φάνηκε κι από το πρόσφατο πανευρωπαϊκό ντιμπέιτ: Τσίπρας ή Μέρκελ;
*Γραμματέας ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Στάθης


Στάθης

Σήμερα επίτρεψέ μου, με όλον τον σεβασμό, να μιλήσουμε εσύ κι εγώ σε προσωπικό τόνο. Κλαψουρίζει στα διαφημιστικά του σποτ το ΠΑΣΟΚ ότι σήκωσε μόνο αυτό το βάρος της πολιτικής των μνημονίων για να σώσει τη χώρα - ντροπή! Σηκώνει -κι όχι μόνο του, αλλά με τον κ. Σαμαράμπλεγμένον στο κόλπο απ’ την αρχή, από τις Κάννες- το βάρος της προδοσίας να τσιμεντώσει την Ελλάδα στο γύψο Αρθρογράφος: 

της υποτέλειας, στον βραχνά του χρέους, στην αγωνία τη; ανημποριάς, να τελειώνουμε με το ΠΑΣΟΚ, με την οίηση του κάθε Καψή που βγαίνει στα κανάλια με τις πλάτες της διαπλοκής και περιπαίζει κατάμουτρα εκατομμύρια ανέργους, υποσιτισμένα παιδιά και ατιμασμένους απ’ το κράτος τους και τη φάρα τους γέροντες. Οχι άλλο Βενιζέλο, όχι άλλη ξεφτίλα της λογικής και ταπείνωση της ηθικής. Οχι άλλη Ν.Δ., όχι στο άγος Γεωργιάδη, στα ουρανομήκη ψέματα Σαμαρά, στα νταηλίκια Βορίδη, όχι άλλο Μπαλτάκο.

Τα ψέματα της Ν.Δ. είναι αιματοβαμμένα. Από αυτοκτονίες, από νυχτερινούς εφιάλτες όταν ξέρεις ότι θα χάσεις τη δουλειά σου. Τα ψέματα του Σαμαρά και της Ν.Δ. είναι στοιχειωμένα από κλειστά μαγαζιά και πετσοκομμένους μισθούς. Νατελειώνουμε με τους καραγκιόζηδες που κάνουν εγκλήματα λες και πηγαίνουν βόλτα τα παιδιά τους στο πάρκο. Με τα ανδρείκελα που πήγαν το χρέος στα ουράνια και το ΑΕΠ στα τάρταρα.

Για ποια σταθερότητα μιλούν; της νευρικής ακαμψίας; Ποιους συνεχίζουν να εκβιάζουν και να απειλούν; αυτούς που έχουν καταληστεύσει, αυτούς των οποίων διαλύθηκαν και διαλύονται οι οικογένειες; Γιατί θα είναι «ατύχημα» να αλλάξει κυβέρνηση ο λαός; δεν ντρέπονται; Αυτοί που έχουν κάνει το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας κουρελόχαρτο, σκούζουν ότι θα είναι «ατύχημα» η αποκατάστασή του. Οντως όμως θα είναι «ατύχημα» κάτι τέτοιο: για τους ίδιους και τα αφεντικά τους, για όσους έχουν να λογοδοτήσουν για σκάνδαλα και μίζες, για όσους έφαγαν τον άμπακο με θαλασσοδάνεια που θα κληθούν να επιστρέψουν.

«Κλαίνε» για τον πόνο που μας έχουν προκαλέσει,

- μας βρίζουν λαϊκιστές,

- συνεχίζουν να πλουτίζουν,

- μας την έχουν στήσει και με νέα μέτρα,

- με νέα μνημόνια,

- με διαρκή λιτότητα,

- καταστροφικοί με τις υποδομές της χώρας, στην εκπαίδευση, την υγεία, τη δημόσια διοίκηση, την άμυνα,

- τα ξεπουλητάρια που ξεπουλάνε τα πάντα, που δίνουν γην και ύδωρ σε κάθε μεγαλόσχημο μαφιόζο και αντεροβγάλτη - να τελειώνουμε! Να τελειώνουμε και με τους συνενόχους τους, ακόμα πιο επικίνδυνοι αυτοί, όπως η ΔΗΜΑΡ που ψήφιζε τις καταστροφές, όσον πατάει η γάτα, αυτήν την πληγή της Αριστεράς που τώρα μερικοί απ’ αυτούς θέλουν να επιστρέψει το κόμμα τους σαν τη βρεγμένη γάτα - μόνον για καμιά θεσούλα ενδιαφέρονται, για μια κάποια εκ νέου καριέρα, όχημα ήταν για αυτούς η Αριστερά, πάντα τη γλώσσα της εξουσίας μιλούσαν, του «εκσυγχρονισμού», τίγκα στις μεταμοντερνιές και τις «αφηγήσεις», ρηχόκαρδοι με τον λαό, αλαζόνες, πολλούς ανθρώπους έχουν ταπεινώσει, πολλούς έχουν σπρώξει στην αγκαλιά της Ακροδεξιάς δίνοντας την εντύπωση ότι η Αριστερά είναι μέρος του συστήματος, ενώ κολίγοι σ’ αυτό το σύστημα είχαν πάει μόνον οι ίδιοι, με τις ΜΚΟ και τα παρεάκια τους. Ομως, γνωστά όλα αυτά, χιλιοειπωμένα. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι αν θα συνεχίσουμε να μιλάμε για όλα αυτά, ή αν θα αρχίσουμε να πράττουμε για άλλα, τελείως αντίθετα.

Το ερώτημα είναι αν θα σπάσουμε αυτήν τη φορά την αλληλουχία των δεινών μας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανατροπή αυτής της κυβέρνησης είναι πράξη αναγκαία και επαναστατική. Και καθόλου εύκολη. Αν η κυβέρνηση αυτή πέσει, θα μας την πέσουν Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες. Σ’ αυτή ντην περίπτωση, προγράμματα και σχέδια δεν αρκούν, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ ή όποιου άλλου, αλλά καινούργια θα πρέπει να φτιαχθούν, με βάση τις εξελίξεις. Σ’ αυτόν τον αγώνα, αν βγει ο λαός στο προσκήνιο, ουδείς θα περισσεύει. Θα πρόκειται για εθνική προσπάθεια σε ταξική βάση. Καμιά πατριωτική δύναμη, ουδείς πολίτης που να το θέλει, δεν θα μείνει αμέτοχη κι αμέτοχος - εκ των πραγμάτων.

Δεν είναι ώρα για μεγάλες κουβέντες και λόγια που χαϊδεύουν αυτιά στη βάση όσων ο καθένας μας ευχαριστείται να ακούει. Νέα πράγματα πρέπει να εφευρεθούν, νέες σκέψεις, νέες λύσεις, άλλος λόγος.

Ορισμένοι αριστεροί πάνε στην κάλπη με μισή καρδιά. Κάτι τα λάθη και οι γκάφες που έχει κάνει η Αριστερά, κάτι που οι περισσότεροι από μας είναι γκρινιάρηδες ή «ψείρες», κάτι το λέγε-λέγε-λέγε μιας προπαγάνδας που θέλει να μας απογοητεύσει και να μας πείσει ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, και αμέσως ή σιγά-σιγά ψιλοκόβουμε από μόνοι μας τα φτερά μας και γινόμαστε διστακτικοί. Δεν προτείνω κανέναν τζούφιο ενθουσιασμό ούτε παρηγοριές με μαξιμαλιστικούς βερμπαλισμούς, αλλά λογική και ψυχή βαθειά. Ο Ελληνικός Λαός δεν στρέφεται προς την Αριστεράχωρίς λόγο, ή μάλλον στρέφεται για ιστορικούς λόγους. Παρά τις αδυναμίες μας, βλέπει σε μας μια μαγιά και, ποιος ξέρει, αν ανακατευθούμε με τον λαό σε πράξεις κι όχι μόνον σε λόγια, μπορεί αυτή η μαγιά να αποδώσει. Εν πρώτοις ψωμί -να ανακόψουμε την καταστροφή- «το ΕΑΜ μας έσωσε απ’ την πείνα», θα μας «σώσει και απ’ τη σκλαβιά», διότι τα προτάγματα της εθνικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής κυριαρχίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι τώρα ακόμα πιο επίκαιρα απ’ όσο το «ψωμί, παιδεία, ελευθερία» της μεταπολίτευσης. Και πιο ώριμα. Πιο επιτακτικά.

Η Ευρώπη στρίβει δεξιά. Κι ακροδεξιά. Η Ακροδεξιά στην Ευρώπη είναι πολύμορφη. Προκύπτει από πολλές πηγές. Το ίδιο και η καθ’ ημάς Ακροδεξιά. Είναι επίσης πολύμορφη και εξακτινώνεται απ’ τους παλιούς χίτες και δωσίλογους έως τους ανιστόρητους πιτσιρικάδες, ή τους απελπισμένους παρίες και υποπρολετάριους. Η στήλη αυτή έχει την τιμή να έχει δηλώσει απ’ την αρχή ότι δεν χαρίζει όλους τους ψηφοφόρους των φασιστών στους φασίστες. Με την Ακροδεξιά στην Ευρώπη και την Ακροδεξιά στην Ελλάδα (που σιγά-σιγά θα μεταλλαχθεί κι αυτή σε καθεστωτική και κυβερνητική) έχουμε μπροστά μας μακρύ δρόμο και ανειρήνευτον αγώνα. Οχι όμως με τις ιδιοτελείς ευκολίες εκείνων που χρόνια τώρα έβρισκαν στο πρόσωπο των φασιστών έναν χρήσιμο αντίπαλο για να μην κάνουν τίποτα εναντίον εκείνων που η πολιτική τους γεννούσε τον φασισμό. Για μας ο φασισμός των σαλονιών είναι το ίδιο επικίνδυνος όσον ο φασισμός των δρόμων και των υπονόμων.

Αυτήν τη στιγμή η χώρα έχει γονατίσει. Αν σκύψει και το κεφάλι, χάθηκε. Ο καθένας μας ξέρει τι συμβαίνει και παραινέσεις δεν χρειάζονται. Ετσι, θα σας μιλήσω για το πώς νοιώθω εγώ το δικό μου χρέος. Θα βοηθήσω τον ΣΥΡΙΖΑ για να τους ανατρέψει, για να βγούμε απ’ το άγος και το πένθος. Θα είμαι με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το Σχέδιο Β κι όλες τις άλλες πατριωτικές δυνάμεις, είτε του κέντρου, είτε της δεξιάς που νοιάζονται για τον λαό, που μπορούν να συνεισφέρουν θέσεις, ιδέες και πρόσωπα για τη χάραξη μιας νέας εθνικής στρατηγικής - τουλάχιστον ώσπου να χωρίσουν οι δρόμοι μας κι άλλοι να συνεχίσουν για τον Σοσιαλισμό κι άλλοι όχι.

-Με ένα πρέπει να τελειώνουμε πριν να αποτελειώσει τη χώρα, με τους υποτελείς, τα ανδρείκελα του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. Με τους συνεργάτες τους ΛΑΟΣ και ΔΗΜΑΡ, με τους τάχα μου, Ποτάμια κι άλλα παράγωγα, με τη Χρυσή Αυγή - αυτό το τέρας που προσβάλλει τον ελληνισμό και των ανθρωπισμό. Τέρμα τα δίφραγκα με την ιδεολογική τρομοκρατία, την προπαγάνδα, τα παράσιτα «της εύφορης κοιλάδας», το ιερό πρόσωπο μέτοχος, το ιερό μέγεθος τόκος, τον ψεύτικο κόσμο της γκλαμουριάς και τον χρεωμένο άνθρωπο, ώρα αν μπορέσουμε να επιστρέψουμε στο μέλλον του ανθρωπισμού, των γραμμάτων, της δημοκρατίας, της σεισάχθειας, της ευνομίας. Με τους θεούς της εργασίας ολόρθους στην Αγορά, με ισηγορία, ελευθερία, αξιοπρέπεια. Να μπορούν να παντρεύονται πάλι οι άνθρωποι, να κάνουν παιδιά, να τα ανατρέφουν, να λένε ιστορίες, να ζουν σαν άνθρωποι. Ελεύθεροι. Αυτά, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, απ’ την καρδιά μου, κάπως βιαστικά για να προλάβω τους δημοσιογραφικούς χρόνους, και συμπαθάτε με αν κάπου δεν τα διατύπωσα καλά.

-Με τους ποιητές και τους συγγραφείς στο προσκεφάλι μας, τις ευχές των προγόνων μας και τις προσδοκίες των απογόνων μας, ας μας φωτίσει τον νου το σωστό, το δίκαιο και το αληθινό.

-Συ νικάς! η ψήφος σου.

Πηγή: enikos.gr

 

Ετικέτες: