Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ

Κλεάνθης Γρίβας: ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ "ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ" ΤΗΣ
13-2-2012
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΥΝΑΤΗ
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ «ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ»
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
ΛΕΙΠΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεάνθης Γρίβας
1 / 20
Κλεάνθης Γρίβας: ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ "ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ" ΤΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ.
«Πίσω από κάθε σωτήρα, βαδίζει ένας δήμιος»
Samuel Johnson
[ή «Παπα-δήμιος», στα καθημάς
ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ.(1709-1784)
Α. ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Β. ΣΚΙΑΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
2 / 20
Κλεάνθης Γρίβας: ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ "ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ" ΤΗΣ
Α. ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1) Στάση (εξωτερικών) πληρωμών
Γ. ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Αυτόσυνεπάγεται απαλλαγήτηςΕλλάδαςαπότιςεπαναλαμβανόμενεςανθρωποθυσίεςστον Μινώταυρο τηςΔιεθνούςΤοκογλυφίας μέσω τηςκαταβολήςτοκοχρεολυσίων στο
διηνεκές
3 / 20
Κλεάνθης Γρίβας: ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ "ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ" ΤΗΣ
θίγονται οι
μισθοί και οι συντάξεις.
2) Κούρεμα του χρέους πάνω από 80%
Κούρεμα του «χρέους» σε ποσοστό πάνω από 80%
απευθείας διαπραγμάτευση
Η Ελλάδα, έχονταςένα ΑΕΠ 220-230 δις€(που είναι 4 φορέςμεγαλύτερο απότον ΚρατικόΠροϋπολογισμό μπορεί να εφαρμόσει αμέσως μια πολιτική ανάπτυξης χωρίς νατηςονομαστικήςτου αξίαςμε
τηςΕλλάδας
της Διεθνούς των Τοκογλύφων
με την ηγεσία
(
IIF
, Νταλάρας
και όχι μέσω τρίτων
υποσυμμοριών της
(Τρόικα, ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ, και άλλα συναφή),
καθεμιάαπότιςοποίεςέχει τα δικάτηςιδιοτελήσυμφέροντα να υπερασπιστεί
4 / 20
Κλεάνθης Γρίβας: ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ "ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ" ΤΗΣ
Αυτό επιτυγχάνεται αμέσως, με μια απλή καταχώρηση του «αναγκαστικού
κατοχικού δανείου» στον Κρατικό Προϋπολογισμό
αλλάμη Εισπραχθέντα».
Πρόκειται για το «δάνειο» που «πήρε» η ΝαζιστικήΓερμανία με τη δύναμη των όπλων απότην κατεχόμενη Ελλάδα, ύψους3,5 διςδολαρίων, αγοραστικήςαξίας1938. Η ωςάνω
αναγκαστική«δανειακήσύμβαση», επί70 χρόνια βρίσκεται
«καταχωνιασμένη» στα αμαρτωλάθησαυροφυλάκια τηςιδιωτικήςΤράπεζαςτηςΕλλάδας
ελέω τηςεθελοδουλείαςόλων των, δήθεν ελληνικών κυβερνήσεων, απότο 1942 μέχρι
σήμερα .
Ηαπλήκαταχώρησητηςδανειακήςσύμβασης
α ΑυτομάτωςμετατρέπειτονπροϋπολογισμότηςΕλλάδαςσεπλεονασματικό
φανίζονταςτο
στη στήλη
3) Μετατροπή του Προϋπολογισμού σε Πλεονασματικό(στη στήλη «Έσοδα Βεβαιωθέντα«ΈσοδαΒεβαιωθέντααλλάμηΕισπραχθέντα»του ΚρατικούΠροϋπολογισμού(εξα
«πρωτογενέςέλλειμμα»
5 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
β ΑναγκάζειτηΓερμανίαναεγγράψειτοχρέοςτηςστοδικότηςπροϋπολογισμόως
ΤοπροδοτικόΚόμματουΜνημονίουπροσπαθείναακυρώσειτησυζήτησηγι’αυτέςτιςαπλέςκινήσεις(πουείναιάμεσαεφαρμόσιμες ανακουφιστικέςκαιπρώτεςσεμιασειράάλλωνμέτρων πουσκιαγραφούνταιωςπροσθήκησ’αυτότοκείμενο, επισείοντας
α τηνανεκδοτολογικήαπειλήτης«μηεξόδουμαςστιςαγορές»(απότιςοποίεςείμαστεεκτόςήδηαπότατέλητου2009, χωρίςελπίδαεπιστροφήςμέχριτουλάχιστοντο…2020)
β την επίσηςανεκδοτολογικήαπειλήτης«αποβολήςμαςαπότηζώνητουΕυρώ»[τηνοποίααντέκρουσαστις9-11-2011 σ’έναμεκείμενόμουμετίτλο«ΔιώξτεμαςαπότηνΕυρωζώνη εάνμπορείτε(πουδεν
που επικαλείται το προδοτικό«Κόμμα του Μνημονίου»), και«Έξοδοβεβαιωθέναλλάμηκαταβληθέν» πράγμαπουμετατρέπειτονπροϋπολογισμότηςΓερμανίαςσεελλειμματικό, μεανυπολόγιστεςανατροπέςστησχέσητηςμετηΔιεθνήτηςΤοκογλυφίαςκαιτούψοςτωνεπιτοκίωνμεταοποίαδανείζεταιαπότις«αγορές»6 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
μπορείτε). Καιεάντολμάτε(πουδεντολμάτε)» Βλ
www.grivas.info
]
Β ΣΚΙΑΓΡΑΦΩΝΤΑΣΤΑΕΠΟΜΕΝΑΒΗΜΑΤΑΟιπροαναφερόμενεςαπλέςκινήσεις(πουείναιάμεσαεφαρμόσιμες καιανακουφιστικές, είναιπρώτεςσεμιασειράάλλωνμέτρων(πουεξέθεσαστις7-6-2011, σεκείμενόμουμετίτλο«ΠΡΟΤΑΣΗΓΙΑΣΥΖΗΤΗΣΗΣΤΟΚΙΝΗΜΑΤΗΣΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑΜΙΑΕΦΙΚΤΗΛΥΣΗ»
www
.
grivas
.
info
), ταοποίαπαραθέτωεδώ
7 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
ΣτονέοΣύνταγμα θαπρέπειναθεσπίζεται
1) Κατάργησηόλωντωνπρονομίωνκαιτωνασυλιώντωνβουλευτώνκαιτωνκυβερνητικώνκαικρατικώναξιωματούχων
Μέρος1ο- ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΠΕΔΙΟ1. ΕΚΛΟΓΕΣΓΙΑΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣτόχος ηδιαμόρφωσηενόςνέουΣυντάγματος
8 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
Κατάργησητηςβουλευτικήςσύνταξης, δεδομένου ότι οι βουλευτέςδεν μπορείνα
είναι άεργοι και, συνεπώς καλύπτονται απότο επαγγελματικόασφαλιστικότουςταμείο,
Κατάργησηόλωντωναποζημιώσεωνγια συμμετοχήτων βουλευτών στιςσυνεδριάσειςτηςβουλήςήστιςδιάφορεςεπιτροπές δεδομένου ότι αυτήείναι η δουλειάγια την οποία εκλέγονται και πληρώνονται,
Κατάργησηόλωντωνπαροχώνσεχρήμα «είδος»καιυπηρεσίες, όπωςατέλειεςσε μετακινήσειςκαι επικοινωνίες αυτοκίνητα, οδηγούς υπαλλήλουςτων πολιτικών τουςγραφείων, απασχόληση αστυνομικών για τη φύλαξήτους-απόποιούς- κ.α.
2) Περιορισμόςτουαριθμούτωνβουλευτών
(π.χ. σε 100 ήσε 150)
Μεταξύτων άλλων:
9 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
4) ΕκλογήτωνβουλευτώναπόΕνιαίοΨηφοδέλτιοτο οποίο θα περιλαμβάνει όλουςεκείνουςπου επιθυμούν να είναι υποψήφιοι (σε ριζικήαντίθεση με το σημερινόκλεπτοκρατικόσύστημα όπου οιβουλευτέςεκλέγονταιαπότονκάθεκομματικόφύλαρχο«αρχηγό»ο οποίοςδιαμορφώνει το κομματικόψηφοδέλτιο «Του».
5) Δυνατότηταάμεσηςπαραπομπήςστηδικαιοσύνηκαι ανάκλησητηςβουλευτικήςιδιότηταςεκείνων που
παραβιάζουν τιςσυνταγματικέςτουςυποχρεώσεις
6) ΚαθιέρωσητουυποχρεωτικούΔημοψηφίσματος
● Μετησυγκέντρωσηυπογραφώνπολιτώνκατάτο Ελβετικόπρότυπο:
3) Προσδιορισμόςανώτατουορίουτωνθητειώντους
10 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
δημοψήφισμα κάποιοάρθροτουΣυντάγματος(πληντωνΘεμελιωδών), και
● Συγκέντρωσηυπογραφών(π.χ. 30 ή40 χιλιάδων), προκειμένου να τεθείσε
δημοψήφισμα οποιοσδήποτενόμοςγια τον οποίο υπάρχει
ευρύτατη διαφωνία.
● ΓιακάθεμείζωνθέμαπουαφοράθέματαΕθνικήςΚυριαρχίας(απόάποψη
πολιτειακή πολιτική οικονομική νομοθετική κλπ.),
μεεξαίρεσητηνεδαφική).
7) ΔημιουργίαΣυνταγματικούΔικαστηρίου(το οποίο μπορείνα έχει 11 ως15 μέλη που
θα εκλέγονται μεκλήρωσηαπότουςομότιμουςκαι εν ενεργεία καθηγητών του ΣυνταγματικούΔικαίου των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με 2ετήθητεία)
8) ΔημιουργίαΜόνιμηςΕπιτροπήςΕποπτείαςκαιΕλέγχουτωνΚατασταλτικών
● Συγκέντρωσηυπογραφών(π.χ. 200 ή300 χιλιάδων), προκειμένου να τεθείσε11 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
ΣυνταγματικούΔικαστηρίου και το οποίο θα έχει διευρυμένεςαρμοδιότητεςελέγχου και
επιβολήςκυρώσεων)
9) ΔιαχωρισμόςτουΚράτουςαπότηνΕκκλησία
2. ΜΕΤΡΑΚΑΘΑΡΣΗΣΚΑΙΑΠΟΤΡΟΠΗΣ● Άσκησηδιώξεωνκαιεπιβολήκυρώσεων(ποινικώνκαιαστικών σεόλουςτουκυβερνητικούς κομματικούςκαικρατικούςκλεπτοκράτεςπου ενήργησαν προςίδιον όφελοςκαι σε βάροςτηςελληνικήςκοινωνίας στο αδιαφανέςπορνείο τηςμεταπολιτευτικήςκ
υ
νοβουλευτικής"δημοκρατίας και οδήγησαν ένα ολόκληρο λαόσε αδυναμία να έχει
επίγνωση τηςύπαρξηςκαι τηςκατάστασήςτου.
Μέρος2
Δυνάμεων(η συγκρότησήτηςοποίαςμπορείνα γίνεται με τρόπο ανάλογο αυτήςτουο- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΠΕΔΙΟ12 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
προςόφελοςτηςΔιεθνούςΧρηματοπιστωτικήςΜαφίας(πρωτίστως των
γερμανικών τραπεζών και δευτερευόντωςτων γαλλικών τραπεζών, των τραπεζών τηςΕυρωζώνηςκαι των κάθε είδουςκερδοσκοπικών ιδρυμάτων που δρουν διεθνώς.
Σημείωση Ήδη, εξαιτίαςτου μνημονίου που επιβλήθηκε με κατοχικότρόπο στη χώρα για
να την «σώσει» απότο χρέος τοδημόσιοχρέοςαπό116% που ήταν στο
τέλοςτου 2009 έχει φτάσει
το144
%
και κινείται προςτο
160
%
,
καθιστώνταςαναπόφευκτη την οικονομικήκαι πολιτικήχρεοκοπία.
2. Πληρωμήαπότιςτράπεζεςτουμέρουςτουχρέουςπουοιίδιεςδημιούργησανμετιςτοκογλυφικέςτουςδραστηριότητες
Αυτόσυνεπάγεται διαγραφήσημαντικούμέρουςτου χρέους
1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΕΠΙΠΕΔΟ1. ΆμεσηκαταγγελίατουΜνημονίου το οποίο στραγγαλίζει την ελληνικήοικονομία
13 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
● ΗαποζημίωσητηςΕλλάδαςπουεπιδικάστηκεστηΔιάσκεψηΕιρήνηςτωνΠαρισίων(1946) για την αποκατάσταση των ζημιών που
προκάλεσαν τα γερμανικάστρατεύματα κατοχήςστην οικονομικήυποδομήτηςΕλλάδας(
7,1 διςδολάρια αγοραστικήςαξίας1938)
● Το«κατοχικόδάνειο»(3,5 διςδολάρια αγοραστικήςαξίας1938).
● Οιαποζημιώσειςτωνθυμάτωντηςγερμανικήςκατοχήςστην Ελλάδα.
● Ηεπιστροφήτωναρχαιολογικώνθησαυρώνπου λεηλάτησαν Γερμανοίαξιωματικοίαπότα μουσεία και τουςαρχαιολογικούςχώρουςτηςΕλλάδας
3. ΗδιεκδίκησητωνοφειλώντηςΓερμανίαςπροςτηνΕλλάδαστιςοποίεςπεριλαμβάνεται:
14 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
Αυτόσημαίνει άνοιγμαόλωντωνφακέλωντηςΚλεπτοκρατίαςτηςΜεταπολίτευσης( τηςSiemens, του C4I, των υποβρυχίων που γέρνουν, των αξονικών
τομογράφων στα νοσοκομεία, των δημοσίων έργων που πήραν χαριστικάγερμανικέςεταιρείες του ΟΤΕ, των Λέοπαρντ, κ.α.)
5. ΚατάργησητουΤραπεζικούΑπόρρητου το οποίο προστατεύει μόνοτουςδιαχειριστέςτου «νόμιμου» και του παράνομου οργανωμένου πολιτικο-οικονομικούεγκλήματος6. ΑπαγόρευσηστιςΤράπεζεςναείναιΕμπορικέςκαιΕπενδυτικές συγχρόνως7. ΑπαγόρευσηστιςΤράπεζεςναεκδίδουνΚαλυμμέναΟμόλογακαιάλλακερδοσκοπικάχρηματοοικονομικάεργαλεία
4. ΗδιενέργειαΔιεθνούςΛογιστικούΕλέγχουτουελληνικούχρέουςγιαναδιαπιστωθείποιομέροςείναι«επαχθές»καιπρέπειναδιαγραφείαμέσως
15 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
ώστε όλα τα κράτη-μέλη να δανείζονται με ίσουςόρους προκειμένου να αντιμετωπισθείο
άμεσοςκίνδυνοςεκτόξευσηςτων επιτοκίων δανεισμούτων πιο αδύνατων χωρών.
2. Ηεπιβολήπροστίμουσεόλεςτιςχώρεςπουσυσσωρεύουνπλεονάσματαάνωτου4%
του κρατικούπροϋπολογισμούτους
γιαναυποχρεωθούνναταανακυκλώνουν
● είτεστο εσωτερικότους, με άνοδο των μισθών και των συντάξεων,
● είτεστιςχώρεςτηςΕΕ, με επενδύσειςγια δημιουργία θέσεων εργασίας(αντίνα
ληστεύουν τουςεταίρουςτους.
2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΕΠΙΠΕΔΟ1. ΗδημιουργίαΕυρωπαϊκούΟμόλογουαπότηνΕυρωπαϊκήΚεντρικήΤράπεζα(ΕΚΤ
16 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
ΑυτόςοπολιτικόςφορέαςθαπρέπειναείναιοργανωμένοςαμεσοδημοκρατικάκαιαντιγραφειοκρατικάΚΑΙναεκφράζειμιασυσπείρωσημεβάσητησυμφωνίαστηνεφαρμογήτωνσυγκεκριμένωνμέτρων(
καιόχιβάσηκάποιεςαόριστες νεφελώδειςκαιμηδεσμευτικές«ιδεολογικές»και«πολιτικές»«συγκλίσεις»πουπάντοτεσυγκαλύπτουναισχρέςιδιοτελείςστοχεύσεις.
Συνεπώς θα βρίσκεται ευθύςεξ’ αρχήςσεριζικήαντίθεσημε τιςκομματικέςεκφάνσειςτηςενιαίαςμεταπολιτευτικήςκομματικήςκλεπτοκρατίας
οιοποίεςσυγκροτούνταναπόηθικά διανοητικά επαγγελματικάκαιπολιτικάανύπαρκτεςκαιυπολειπόμενεςυπάρξειςγύρωαπόέναν–τηςίδιαςυποστάθμης
Γ ΤΟΕΡΓΑΛΕΙΟΤΗΣΕΦΑΡΜΟΓΗΣΤΩΝΜΕΤΡΩΝΗχρήσητωνπαραπάνωεργαλείωναπαιτείμόνοτηνύπαρξηενόςΠολιτικούΦορέαπουθαδεσμευτείναταεφαρμόσει
17 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
που συντηρείτην εξουσία του στη δουλοπρεπήαυλήτου
μέσω κυρίως
του «προνομίου» του να ορίζει τα ψηφοδέλτια στιςεκάστοτε παρωδίεςεκλογών.
Ένα πολιτικόφορέα, χωρίς«αρχηγίσκους» και «αυλές», με οριζόντια οργανωτικήδιάρθρωση, συγκροτημένο σε τρία επίπεδα χωρίςιεραρχικήσχέση μεταξύτους
ΠΡΩΤΟΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΑΟΡΓΑΝΟ«ΣΥΜΒΟΛΩΝ»στο οποίο συμμετέχουν όλεςοι εν ζωήπροσωπικότητεςμε ήθος συνέπεια και ακεραιότητα,
που διαθέτει αυτόςο τόπος(ενδεικτικάαναφέρω τουςΜίκηΘεοδωράκη ΜανώληΓλέζο ΓιώργοΚασιμάτη ΚώσταΜπέη ΧρήστοΓιανναρά-
ο κατάλογοςείναι διαρκώςανοικτόςσε προσθήκες.
ΔΕΥΤΕΡΟΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΑΟΡΓΑΝΑ«ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
κομματικόφύλαρχο18 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
οποίοι θα επεξεργαστούν και θα προτείνουν
έναεφαρμόσιμοσχέδιογιατηνοικονομικήαντιμετώπισητηςκατάστασηςπου δημιούργησε η μεταπολιτευτικήκομματικήκλεπτοκρατία.
β ΈναΝΟΜΙΚΟ που θααπαρτίζεταιαπόσυνεπείςαντι-μνημονιακούςνομικούς, οι
οποίοι θα επεξεργαστούν και θα προτείνουν
έναεφαρμόσιμοσχέδιογιατηνομικήπροσβολήκαιανατροπήτηςκατάστασηςπου δημιούργησε η μεταπολιτευτικήκομματικήκλεπτοκρατία, τόσο
στοεξωτερικό(με την αμφισβήτηση τηςνομιμότηταςτου «χρέους» σε διεθνήόργανα),
όσοκαιστοεσωτερικό(με την ανατροπήτου νομικούκαθεστώτοςπου οικοδομήθηκε απότο Μνημόνιο, κατάπαράβαση τηςσυνταγματικήςτάξηςτηςχώρας.
γ ΈναΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ που θααπαρτίζεταιαπόσυνεπείςαντι-μνημονιακούςδημοσιογράφους, οι οποίοι διαχέουν στην κοινωνία μια αληθή καθαρήκαι σαφήγνώση όσων διεκδικούνται
και όσων γίνονται στο πεδίο τηςοικονομίαςκαι τηςπολιτικής
α ΈναΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ που θααπαρτίζεταιαπόσυνεπείςαντι-μνημονιακούςοικονομολόγους, οι
19 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
εξαφανίζονταςαπότο πολιτικόπροσκήνιο όλουςτουςγελωτοποιούςτηςμεταπολιτευτικήςκομματικήςκλεπτοκρατίας
ενεργοποιώνταςστη χώρα μαςτο
«ΣύνδρομοΕρντογάν».
ΚλεάνθηςΓρίβας
ΤΡΙΤΟΕΠΙΠΕΔΟ ΗΚΙΝΗΡΙΑΔΥΝΑΜΗΌλοιεμείς(που, αυθόρμητα και χωρίςιεραρχικούςκαταναγκασμούς θααποτελέσουμετηνκινητήριαδύναμητηςριζικήςαλλαγής20 / 20
(μέχρι δύο).
απαλλαγμένου απότιςπαθογένειεςτων Συνταγμάτων τηςΜεταπολίτευσηςπου κάλυψαν την άνοδο και την πτώση τηςκοινοβουλευτικήςκλεπτοκρατίας.

Απο την εκδήλωση της ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: Κυριακή 4-3-2012.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
     Σε μία κατάμεστη αίθουσα  πραγματοποιήθηκε στο «Παυσίλυπο», την Κυριακή 4-3-12, η εκδήλωση της ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, με θέμα «Η κατασκευή της κρίσης… και η διέξοδος από αυτή».
Οι εισηγητές: Σταθάκης Γιώργος, οικονομολόγος, αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Γρίβας Κλεάνθης, ψυχίατρος, κοινωνιολόγος, απέδειξαν με τα δικά τους επιχειρήματα ο καθένας, το πώς φτάσαμε ως εδώ, πόσο «αθώα» ήταν όλα, αλλά και το αν θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά τα πράγματα (που θα μπορούσαν). Όμως προχώρησαν και σε προτάσεις διεξόδου, παρά το δύσκολο του εγχειρήματος. Και οι δύο τόνισαν ότι υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι έξω απ’ το Μνημόνιο, χωρίς να βγούμε από την Ε.Ε. Συμφώνησαν δε ότι μοναδική ελπίδα για τον τόπο είναι η κοινή δράση των δυνάμεων της Αριστεράς και η επιδίωξη από αυτήν της εξουσίας. 
Οι προτάσεις του Γιώργου Σταθάκη, συνοπτικά, ήταν;
·        Όχι άλλες περικοπές, αλλά εξυγίανση των δημόσιων δαπανών (σταθεροποίηση στο 43-45% του ΑΕΠ)
·        Αύξηση των φορολογικών εσόδων αποκλειστικά από το εισόδημα ατόμων και επιχειρήσεων στο 5% του ΑΕΠ (σταθεροποίηση των εσόδων στο 42-43% του ΑΕΠ)
·        Η εξοικονόμηση πόρων από διαφθορά, ανοργανωσιά κλπ, στοχεύει στη βελτίωση υπηρεσιών και ταυτόχρονα κινητοποιεί νέους πόρους στην εξωτερική οικονομία
·        Βαθιές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση
·        Αποδέσμευση επενδύσεων σε τομείς αιχμής (ενέργεια) και επενδύσεις σε χωροταξία, ανακύκλωση κλπ
·        Βαθιές αλλαγές στο σύστημα του προϋπολογισμού και της τήρησής του
·        Αναδιάρθρωση του χρέους σε ορίζοντα 15ετίας
·        Προσαρμογή του στο επίπεδο δυνατότητας εξυπηρέτησής του (15 δις. Το χρόνο)
·        Το χρέος έχει πλέον τρεις αποδέκτες (μηχανισμό 110 δις, δευτερογενή αγορά 80 δις, ΕΚΤ 80 δις.). Η επιμήκυνση και η μικρή περικοπή είναι ρεαλιστική λύση πολιτικής διαπραγμάτευσης. Η επιστροφή στις αγορές είναι αδύνατη χωρίς επίλυση του προβλήματος αυτού
Οι προτάσεις του Κλεάνθη Γρίβα, συνοπτικά, ήταν:

1) Στάση (εξωτερικών) πληρωμών
Η Ελλάδα, έχοντας ένα ΑΕΠ 220-230 δις € (4 φορές μεγαλύτερο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) μπορεί να εφαρμόσει αμέσως μια πολιτική ανάπτυξης χωρίς να θίγονται οι μισθοί και οι συντάξεις.

2) Κούρεμα του χρέους πάνω από 80%
Κούρεμα του «χρέους» σε ποσοστό πάνω από 80% της ονομαστικής του αξίας με απευθείας διαπραγμάτευση της Ελλάδας με την ηγεσία της Διεθνούς των Τοκογλύφων (IIF, Νταλάρας) και όχι μέσω τρίτων υποσυμμοριών του(Τρόικα, ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ, και άλλα συναφή), καθεμιά από τις οποίες έχει τα δικά της ιδιοτελή συμφέροντα να υπερασπιστεί.

3) Μετατροπή του Προϋπολογισμού σε Πλεονασματικό
Αυτό επιτυγχάνεται αμέσως, με μια απλή καταχώρηση του «αναγκαστικού κατοχικού δανείου» στον Κρατικό Προϋπολογισμό (στη στήλη «Έσοδα Βεβαιωθέντα αλλά μη Εισπραχθέντα»).

Το προδοτικό Κόμμα του Μνημονίου προσπαθεί να ακυρώσει τη συζήτηση γι’ αυτές τις απλές κινήσεις (που είναι άμεσα εφαρμόσιμες, ανακουφιστικές και πρώτες σε μια σειρά άλλων μέτρων), επισείοντας:
α) την ανεκδοτολογική απειλή της «μη-εξόδου μας στις αγορές»(από τις οποίες είμαστε εκτός ήδη από τα τέλη του 2009, χωρίς ελπίδα επιστροφής μέχρι τουλάχιστον το… 2020)
β) την, επίσης ανεκδοτολογική απειλή της «αποβολής μας από τη ζώνη του Ευρώ» [την οποία αντέκρουσε στις 9-11-2011, «Διώξτε μας από την Ευρωζώνη, εάν μπορείτε(που δεν μπορείτε). Και εάν τολμάτε (που δεν τολμάτε)».

Όπως τόνισε ο κ. Γρίβας, οι προαναφερόμενες απλές κινήσεις (που είναι άμεσα εφαρμόσιμες, και ανακουφιστικές), είναι πρώτες σε μια σειρά άλλων μέτρων (7-6-2011, «Προταση για συζήτηση στο κίνημα της πλατείας: για μια εφικτή λύση», www.grivas.info).

Ακολούθησαν πολλές ερωτήσεις απ’τους παρευρισκόμενους Καρδιτσιώτες που τροφοδότησαν μία ζωηρή συζήτηση που έδειξε την αγωνία του κόσμου και την δίψα του για έκφραση απόψεων και προβληματισμών. Αλλά και την πίστη ότι συγκροτείται ένα αποφασισμένο «ΕΜΕΙΣ» απέναντι στο μέτωπο του Μνημονίου.


ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Καταγγελία Σχ.Συμβούλου φιλολόγων ν.Κυκλάδων

Ε.Λ.Μ.Ε. Α’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Σύρος,   8/03/2012
(ΒΟΡΕΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ)
Τηλέφωνα: 22810 82239                                           ΠΡΟΣ:  1. Μέλη ΕΛΜΕ
FAX: 2281084163              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ταχ. Θυρίδα 71, 84100 ΣΥΡΟΣ                 ΚΟΙΝ:  1. Ο
.Λ.Μ.Ε.        
E-MAIL: 
mail@elme-syrou.kyk.sch.gr                                     
                                                                            2.
ΜΜΕ
ΘΕΜΑ: Καταγγελία Σχολικού Συμβούλου  φιλολόγων ν. Κυκλάδων
Το ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων καταγγέλλει την απαράδεκτη ενέργεια του σχολικού συμβούλου φιλολόγων στο Ν. Κυκλάδων κ. Τουλιά, ο οποίος στις συναντήσεις του με τους συναδέλφους επιχειρεί να τους τρομοκρατήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κλίμα ανασφάλειας στις σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα ο σχολικός σύμβουλος δήλωσε ότι θα είναι ο βασικός παράγοντας στην αξιολόγηση – χειραγώγηση που προωθεί το υπουργείο, ότι από την επόμενη σχολική χρονιά θα καταργηθούν οι οργανικές θέσεις και θα τοποθετούνται οι συνάδελφοι στις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τις δικές του υποδείξεις, ενώ επικαλέστηκε και Γάλλους ειδικούς (!) οι οποίοι θα προβαίνουν σε αξιολόγηση για το εκπαιδευτικό έργο, που θα μπορεί να οδηγήσει και σε απολύσεις συναδέλφων.

Δεν γνωρίζουμε τις πηγές πληροφόρησης του σχολικού συμβούλου για το νέο του ρόλο στην εκπαίδευση, αλλά αυτό που ισχύει μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι ο σχολικός σύμβουλος έχει ρόλο καθοδήγησης και εμψύχωσης του εκπαιδευτικού και σε καμιά περίπτωση δεν είναι εκτελεστικό όργανο της διοίκησης με σκοπό την τρομοκράτηση των εκπαιδευτικών

Η στάση του σχολικού συμβούλου δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια του υπουργείου να συνδέσει την αξιολόγηση – χειραγώγηση με τη μισθολογική και βαθμολογική  εξέλιξη του εκπαιδευτικού, προκειμένου να τον ενοχοποιήσει για όλες τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που η κοινωνία έχει αξιολογήσει αρνητικά το υπουργείο και την ηγεσία του για τις αντιδραστικές και αντιλαϊκές πολιτικές που σχεδιάζει και εφαρμόζει, όπως καθυστερήσεις και ελλείψεις βιβλίων, συγχωνεύσεις και κλείσιμο σχολείων, μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τμήμα, διάλυση τεχνικής εκπαίδευσης, σοβαρά προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών, υποχρηματοδότηση σχολείων, κλείσιμο αθλητικών και μουσικών σχολείων, κατάργηση πρόσθετης διδακτικής στήριξης και ενισχυτικής διδασκαλίας…

Στον καιρό και στο σχολείο του ΔΝΤ οι σχολικοί σύμβουλοι καλούνται να πάρουν θέση. Θα κρατήσουν ψηλά το κεφάλι  υποστηρίζοντας τον εκπαιδευτικό, το μαθητή το δημόσιο σχολείο, ή θα γίνουν οι πρόθυμοι οσφυοκάμπτες της μαύρης συμμαχίας του κεφαλαίου και  θα εφαρμόσουν τις πολιτικές διάλυσης της δημόσιας παιδείας.

Συνάδελφοι, απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε πρέπει να πάρουμε τον αγώνα της αντίστασης στα χέρια μας. Όπλα μας είναι η ταξική αλληλεγγύη και το δίκιο μας. Οφείλουμε στους μαθητές μας και στην αξιοπρέπεια μας να αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε τη βαρβαρότητα που μας ετοιμάζουν.
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  - ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος   Ο Γενικός Γραμματέας

ΟΠΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΜΠΛΟΝΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Όταν ο λαός δεν πάει στην όπερα ...πάει η όπερα στο λαό

http://www.youtube.com/watch_popup?v=NLjuGPBusxs&vq=medium


Το έστειλε η Ελένη Γκ.

Παράκληση: Συνάδελφοι της Κοινής Δράσης να είμαστε όλοι την Κυριακή 5μμ στη Φιλύρα.

Συνάδελφοι,
στο συντονιστικό προχθές είδαμε κυρίως δύο επείγοντα θέματα.
1) το δελτίο τύπου για την εκδήλωση που έγινε και στάλθηκε ήδη στον τύπο
2) το θέμα που προέκυψε με την ανακοίνωση των "πολιτών ενάντια στα χαράτσια" και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν.
Και φυσικά τα τρέχοντα, εκδήλωση για τη γυναίκα και συνέλευση καθηγητών.

Συμφωνήσαμε να πραγματοποιηθεί ολομέλεια, την Κυριακή 11-3-12, στη "φιλύρα" στις 5 μμ.
Πρέπει να είμαστε όσο γίνεται περισσότεροι, όχι μόνο για να συνεννοηθούμε για τα έως εδώ και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, αλλά και για αυτά που μας χτυπάνε την πόρτα και είναι πολύ σημαντικά.
Ειδοποιείστε τους συναδέλφους. Ο καθένας ας ενημερώσει όπου έχει πρόσβαση.
 Παράκληση στους συναδέλφους της λίστας για συμμετοχή. 
Χρειαζόμαστε τη γνώμη  και τη βοήθεια όλων.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Πέρασαν δύο χρόνια σχεδιασμένης, με καταιγιστικούς ρυθμούς, συνεχούς  εφαρμογής των καταστροφικών πολιτικών που διαλύουν το Δημόσιο Σχολείο και  οι πρόσφατες, ιδιαίτερα δυσμενείς εξελίξεις (υγειονομική περίθαλψη, μισθολόγιο, αξιολόγηση με στόχο τη μισθολογική καθήλωση ή την απόλυση) απειλούν την ίδια την ύπαρξή μας. 
Η αντίδρασή μας απέναντι στον ολετήρα που ισοπεδώνει ό,τι ως τώρα θεωρούσαμε δεδομένο και αδιαπραγμάτευτο για τη δουλειά μας και τη ζωή μας, ήταν αναντίστοιχη αυτού που γεννούσε καθημερινά η ανάγκη. Βέβαιο είναι, πως δεν πετύχαμε την ανάσχεση, ακόμα και την καθυστέρηση, που θα μας έδιναν τον απαραίτητο χρόνο για να οργανώσουμε τις αντιστάσεις μας.
Το αίσθημα της αδυναμίας, ο φόβος για το μάταιο της προσπάθειας και τελικά η «απόδραση» απ’ το καθήκον να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, αποτελούν τα «βαρίδια» που δυσκολεύουν το βηματισμό μας.
Το καθήκον όμως αυτό τίθεται διαρκώς εκβιαστικά, επιτακτικά και αμετάθετα από τη σημερινή κρίσιμη συγκυρία. Όσο κι αν φαίνεται βολική η μετάθεση της ανάληψης των ευθυνών μας στο μέλλον, μέχρι τη στιγμή που θα είμαστε «έτοιμοι», είναι αυτή η μετάθεση που θα μας οδηγήσει σε δυσχερέστερη θέση απ’ τη σημερινή. Καθίσταται συνεπώς αυταπάτη, να θεωρούμε πως η ίδια στάση μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα απ’ αυτά που μέχρι τώρα έχουμε δει.
Μόνη διέξοδος είναι η πίστη στη δύναμή μας, η διαρκής παρουσία μας σε ένα ζωντανό σωματείο και αυτό προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή μας και όχι την «ανάθεση στους ειδικούς».
Επειδή δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και οι «σωτήρες» αποδείχτηκαν ανεπαρκείς ως τώρα, ας μη φοβηθούμε  κι ας αναλάβουμε την ευθύνη για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.
Να είμαστε όλοι παρόντες στη συνέλευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3- 7μμ στο 1ο ΓΕΛ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΟ

Επειδή η κυβέρνηση και ο κ. Βενιζέλος θέλουν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο

 μέσα απ'τις τηλεοράσεις ας γνωρίζουμε τα εξής 

για το χαράτσι της ΔΕΗ:

1) είναι παράνομο να παίρνει τα χρήματα για άλλο λόγο από αυτόν που έχουμε
 
δηλώσει, 

2) δεν μπορεί να παίρνει χρήματα από το ταμείο της ΔΕΗ για να πληρώσει
 
 τρίτους (την τρόικα - επίκειται μήνυση από ΓΕΝΟΠ-

ΔΕΗ), 

3) δεν μπορεί να παίρνει χρήματα από την ΕΡΤ την οποία έχουμε πληρώσει για να
 
τα δίνει στους δανειστές (πιθανή μήνυση 

από ΠΟΣΠΕΡΤ), 

4) δεν μπορεί να κλέβει τα χρήματα των δημοτικών τελών απ΄τους Δήμους
 
(έρχονται μηνύσεις από Δήμους)! Και στο σημείο 

αυτό πρέπει να κινηθούν και οι Δήμοι του νομού μας.


ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ το να σπάσουμε την τρομοκρατία!! Αλληλεγγύη και οργάνωση είναι τα όπλα μας.


Στέλιος Αναστ.
 

Κλεάνθη Γρίβα.........επειγόντως διάγνωση.

Ακούστε την νεοταξίτισα υπεύθυνη της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις αποκρατικοποιήσεις στο Περού,βουλευτή επικρατείας του Πασοκ Ελ.Παναρίτη πριν ψηφίσει "ναι σε όλα" για την Δανειακή σύμβαση.
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=eeTNiTCsOFI
Δείτε κι αυτό επίσης
http://www.tsantiri.gr/apokalypseis/apokalipsi-elena-panariti-i-siganopapadia-pou-tha-mas-xepoulisi.html

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Nα γίνει κατανοητό με ποιούς έχουμε να κάνουμε!!!

Εκτυπώσιμη μορφήSend to friendPDF version
xx.jpg


Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων των Wikileaks βρέθηκε πριν από μερικούς μήνες ο κ.Μπαμπινιώτη, καθώς όπως αποκαλύπτουν έγγραφα της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο κ.πρύτανης ενημέρωνε τις αρμόδιες  υπηρεσίες για το κλίμα στα ελληνικά πανεπιστήμια, το φοιτητικό κίνημα του 2006/07, αλλά και την εξέλιξη των αλλαγών στα ΑΕΙ. Ανάμεσα στα προβλήματα που ο Κ.Μπαμπινιώτης επισημαίνει για την κατάσταση στα ΑΕΙ, είναι το άσυλο και η υπερπολιτικοποίηση των φοιτητών. 
 
Παραθέτουμε τα τηλεγραφήματα που δημοσιεύθηκαν από τα Wikileaks:
 
Greek Education Reform Expert Wants U.S. Help
C O N F I D E N T I A L ATHENS 000407
FOR EUR/SE, EUR/PPD AND ECA
E.O. 12958: DECL: 2019/03/31
TAGS: PGOV, OPRC, OEXC, SCUL, GR
SUBJECT: Greek Education Reform Expert Wants U.S. Help
REF: ATHENS 260
CLASSIFIED BY: Daniel V. Speckhard, Ambassador, State, Executive;
REASON: 1.4(B), (D)
1. (C) Summary: In a March 26 meeting with PAO and CAO, Greek

Εκτακτη Γενική Συνέλευση

ΕΛΜΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3
ΤΗΛ. : 2441026197 – 27646                                                                
FAX : 24410 26197                                      
                                   
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Και εμείς; Τι περιμένουμε;
Ότι οι κουφοί παραχωρήσεις θα μας κάνουν κι οι αχόρταγοι κάτι θε να μας δώσουν!
Οι λύκοι θα μας ταΐσουνε αντί να μας καταβροχθίσουν!
Από φιλία θα μας προσκαλέσει η τίγρη να της βγάλουμε τα δόντια!
Τέτοια περιμένουμε;
Μπ. Μπρέχτ
Συναδέλφισσα-συνάδελφε

Όλοι το γνωρίζουμε ότι η επίθεση ενάντια μας θα συνεχιστεί. Ακόμη πιο βίαιη, πιο εκτεταμένη, σε μεγαλύτερο βάθος, ακόμη πιο βάρβαρη και αδυσώπητη. Κι άλλη φτώχεια με νέα μείωση στο εισόδημά μας (μείωση των υπαρχόντων μισθολογικών κλιμακίων, καμιά αλλαγή ΜΚ –Βαθμού μέσα στο 2012, αύξηση στη συμμετοχή στα φάρμακα, αυξήσεις σε εισιτήρια, σε ΔΕΗ, ΦΠΑ προβλέπονται μεταξύ άλλων στο νέο Μνημόνιο) από κοντά κλεισίματα σχολείων, απολύσεις, αξιολόγηση. Όλα αυτά και τα άλλα που δεν αναφέρθηκαν απειλούν όχι μόνο την ύπαρξη μας ως πρόσωπα εργαζομένων αλλά και ως συλλογικότητα, ως κλάδο.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση θα μείνουμε αδρανείς, άβουλοι και τελικά μοιραίοι για τις ζωές τις δικές μας των παιδιών μας των μαθητών μας;

Είναι απαίτηση των καιρών, η οργή και η αγανάκτηση μας να βρουν διέξοδο στη δράση, στις κινητοποιήσεις, στη συλλογική μαχητική διεκδίκηση

Δεν υπάρχει «μαγική λύση» που γρήγορα και εύκολα «αύριο το πρωί» θα φέρει χωρίς εμάς  απαντήσεις στα προβλήματα μας. 

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ «ΠΑΤΟ ΣΤΟ ΒΑΡΕΛΙ». Με ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΑΓΩΝΑ. Με παρατεταμένη νικηφόρα πάλη.

Ενάντια στη λογική της ανάθεσης,
η υπόθεση πρέπει να περάσει στα χέρια των όλων εκπαιδευτικών.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν το «παρών»
στην έκτακτη  Γενική Συνέλευση του σωματείου μας
την Παρασκευή 9/3 στις 7μ.μ. στο 1ο ΓΕΛ
για να συζητήσουμε για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν (μισθολόγιο-ιατροφαρμακευτική περίθαλψη -απολύσεις – αξιολόγηση - συγχωνεύσεις κλπ) αποφασίζοντας ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ και ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ τις δράσεις μας.

Για το Δ. Σ. της ΕΛΜΕ Καρδίτσας

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
       ΦΥΤΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ                                                                                     ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η    ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8/3 ΣΤΙΣ 7.30μμ στο ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
 "ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ"
ομιλήτρια: Αριάδνη Αλαβάνου

Το ημερολόγιο ενός πατέρα

...σου γράφω με όλο το θάρρος ως συμπατριώτης σου -αν και απ' όοο ξέρω τον τόπο σου, τη Φωκίδα ποτέ δεν τον τίμησες, έστω με την ελάχιστη στήριξη...

Λουκά μου, προφανώς ηλίθιος δεν είσαι!
-Ένας άνθρωπος που συμμετείχε στη δημιουργία της φούσκας του Χρηματιστηρίου και έμεινε αλώβητος,
-Ο ολέθριος συνεργάτης (αν όχι πρωτεργάτης) αυτών που μας έφεραν ως εδώ και κατάφερε από σύμβουλος του Γιωργάκη να του πάρει τη θέση του, να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός και να ξεγελάσει έστω και για λίγους μήνες εκατομμύρια Έλληνες, μόνο χαζός δεν είναι!

Λουκά μου,
σε εμπιστεύεται λέει το 30% των Ελλήνων. Για ποιά ακριβώς επιτυχία σου, δεν μπορώ να καταλάβω!

Όμως Λουκά η σημερινή σου απόφαση με προβληματίζει πολύ.

Υπουργός Ανάπτυξης η Άννα Διαμαντοπούλου;

Δεν ήξερες, δεν ρώταγες;

Πώς θα αναπτύξει ακριβώς την Ελλάδα η εν λόγω κυρία που ως υπουργός Παιδείας καταφέρε για πρώτη φορά στα χρονικά τα σχολεία να μην έχουν βιβλία;
Που διέλυσε τη Δια Βίου Μάθηση κρατώντας στον "πάγο" 63 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαικών κονδυλίων;
Που οδήγησε στην ανεργία κια στο κατώφλι της φτώχειας εκατοντάδες ανθρώπους με υψηλά προσόντα;
Που χρύσωσε τους συμβούλους της με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ των Ελλήνων φορολογουμένων;
Που η μόνη βελτίωση που επέφερε στην Παιδεία ήταν οι κουρτίνες του γραφείου της; (20 χιλιάδες ευρώ;)
Που οδήγησε την Παιδεία από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Δημοτικό στη διάλυση;
Που φέρθηκε με απίστευτη αλαζονεία και αμεπτροέπεια;

Λουκά μου,
Ο κατάλογος είναι ατελείωτος... Κατάλαβες τι εννοώ.

Και επειδή όπως είπαμε, ηλίθιος δεν είσαι, προφανώς χρειάζεσαι ένα τέτοιο ανάλγητο άτομο, πιστό υπηρέτη ξένων συμφερόντων, μαντρόσκυλο της Τρόικας για να οδηγήσει στην "Ανάπτυξη" όπως την εννοείς: Μέσω ξεπουλήματος της χώρας και διάλυσης των εργασιακών θέσεων.
Είναι πράγματι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
Άσε που εν όψει εκλογών την ξελασπώνεις από το αναμενόμενο φιάσκο των Πανελληνίων εξετάσεων, ενώ της δίνεις ένα πρώτης τάξεως εργαλείο ώστε να διαχειριστεί εκατομμύρια και να αγωνιστεί να διασωθεί από το ναυάγιο του ΠΑΣΟΚ...

Λουκά μου εσύ ηλίθιος δεν είσαι, αλλά καθώς φαίνεται είμαστε όλοι εμείς που σε ανεχόμαστε.

Ντρέπομαι που είμαι συμπατριώτης σου...

--
Ανάρτηση Από τον/την Blogger στο Ημερολόγιο ενός πατέρα τη 3/07/2012 12:09:00 πμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εχει μέλλον η παιδεία μας;

Πρίν γίνει υπουργός......
Εχει µέλλον η Παιδεία µας; Το ΒΗΜΑ, Νέες Εποχές, 31/12/2011
Γ.Μπαμπινιώτης
Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ
31 Δεκεμβρίου 2011
          Στο ερώτηµα αν έχει µέλλον η Παιδεία µας µέσα στην οικονοµική κρίση που µαστίζει τη χώρα µας η απάντηση είναι απλή µαζί και τραγική: Αν δεν έχει µέλλον η Παιδεία µας, δεν έχει µέλλον και η χώρα µας. Finis Graeciae! Σπεύδω να πάρω θέση: Η Παιδεία µας έχει µέλλον υπό προϋποθέσεις· όχι χωρίς παιδευτικό όραµα και χωρίς πανεθνική προσπάθεια· όχι µε ηµίµετρα ή σπασµωδικά µέτρα· όχι µε βολέµατα και εφησυχασµό· όχι µε τεχνικές εφαρµογής εις βάρος τής ουσίας· όχι χωρίς διακοµµατική συναίνεση σε κοινούς στόχους και χωρίς µακροπρόθεσµες πολιτικές.
          Πάντως, ουδέν κακόν αµιγές καλού. Η οικονοµική κρίση µπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτο πανικό ή να γίνει ο δρόµος για µια γενικότερη αυτοσυνειδησία. Αν αφυπνισθούµε και αποδιώξουµε ό,τι µάς βύθισε στη σηµερινή κατάντια, τότε µπορεί αυτή η χώρα να ξαναβρεί τον δρόµο της µέσα από µια συντονισµένη εθνική προσπάθεια, όπου βασικό ρόλο θα παίξει η Παιδεία. Γιατί, αν λ.χ. τη διαφθορά την αποτελεί µόνο η φοροδιαφυγή, τότε αντιµετωπίζεται µε κάποια διοικητικά µέτρα. Αν, όµως, τη διαφθορά την αποτελεί µια διευρυµένη ηθική χαλάρωση έως φθορά, τότε αυτή αντιµετωπίζεται µόνο από µια εµπνευσµένη και εµπνέουσα Παιδεία ουσίας, αρχών, αξιών και πραγµατικής γνώσης.
          Η θέση την οποία υποστηρίζω είναι ότι στην πατρίδα µας – και όχι µόνον – έχουµε κατά καιρούς µεταρρυθµιστικές προσπάθειες στην Παιδεία µας που βασίζονται όχι στην ουσία τής Παιδείας αλλά στις τεχνικές εφαρµογής (ό,τι οι ξένοι αποκαλούν «technicalities»). Εξηγούµαι: Χρήσιµο είναι να προσδιορίσουµε την έκταση τής ύλης ή τον αριθµό των εξεταζοµένων µαθηµάτων. Χρήσιµο είναι να χρησιµοποιήσουµε τους διαδραστικούς πίνακες και την ψηφιακή τεχνολογία. Χρήσιµο είναι να επαναδιοργανώσουµε τη διοίκηση τής Εκπαίδευσης. Χρήσιµο είναι να εισαγάγουµε τις ερευνητικές εργασίες των µαθητών στο σχολείο. Χρήσιµο είναι να έχουµε µεγάλες σχολικές µονάδες µε όλες τις ειδικότητες των µαθηµάτων. Χρήσιµο είναι να µαθαίνουµε περισσότερες ξένες γλώσσες. Χρήσιµα είναι αδιαµφισβητήτως και πολλά άλλα από αυτά που έγιναν και γίνονται. Αλλά όλα µαζί αυτά και καθένα χωριστά δεν συνιστούν την ουσία τής Παιδείας. ∆εν καλύπτουν τους σκοπούς που πρέπει να επιδιώξει µια βαθύτερη, γνήσια και αποτελεσµατική Παιδεία.
          Ποια θα ήταν, λοιπόν, µια Παιδεία ουσίας µε θεµελιώδεις παιδευτικούς σκοπούς; Φρονώ ότι θα ήταν µια Παιδεία που µορφώνει πολίτες υπεύθυνους, πολίτες σκεπτόµενους, πολίτες κοινωνικά ευαίσθητους, πολίτες καλλιεργηµένους, πολίτες µε αρχές, αξίες και ιδανικά, πολίτες µε ικανότητες, µε γνώσεις και αυτογνωσία. Ο,τι σχεδιάζεται και επιτελείται από το Νηπιαγωγείο µέχρι και την τρίτη Λυκείου θα πρέπει να υπηρετεί µια τέτοια µορφή Παιδείας. Αναφερόµαστε προφανώς στη Γενική Παιδεία, που πρέπει να προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα ελληνόπουλα από τα πέντε χρόνια τους µέχρι τα δεκαοκτώ. Χωρίς ενδιάµεσες διαφοροποιήσεις, πέρα από µια ευρύτερη επιλογή µαθηµάτων που θα έδιναν διέξοδο στα ειδικά ενδιαφέροντα των µαθητών. ∆ιαφορετικοί, βεβαίως, είναι οι σκοποί τής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που συνδέεται εξ ορισµού µε εξειδικευµένες γνώσεις και επαγγελµατικές βλέψεις.
          Μιλώντας για µια Παιδεία ουσίας αναφέροµαι σε µια ποιοτική Παιδεία, που θα διασφαλίζει, κατά προτεραιότητα, την κατάκτηση τής µητρικής γλώσσας και την εξοικείωση µε τη µαθηµατική σκέψη. Περαιτέρω, µια Παιδεία που θα εξασφαλίζει την κατοχή των «εθνικών µαθηµάτων» (ιστορίας, λογοτεχνίας, γεωγραφίας, θρησκευτικών) και την ουσιαστική οικείωση µε τις φυσικές επιστήµες (φυσική, χηµεία, βιολογία). Μια Παιδεία που θα οδηγεί εξ απαλών ονύχων στον κόσµο τού πολιτισµού (µουσικής, εικαστικών, θεάτρου, δηµιουργικής γραφής) και στην άσκηση τού σώµατος (φυσική αγωγή, αθλητισµός) σε όλα τα χρόνια των σπουδών. Η κατοχή µιας ξένης γλώσσας µέσα στη σχολική εκπαίδευση και η καλή γνώση και χρήση τής ψηφιακής τεχνολογίας πρέπει να συµπληρώνουν τα βασικά.
          Ωστόσο, κυρίαρχα στοιχεία τής Παιδείας, διάχυτα σε όλα τα πεδία και τα επίπεδα τής εκπαίδευσης, πρέπει να είναι οι αρχές, οι αξίες και τα ιδανικά, ό,τι ανεβάζει τον άνθρωπο, ό,τι στηρίζει µια κοινωνία, ό,τι συνέχει έναν λαό. Οχι ως θεωρίες, ρητορισµοί και φανφάρες, αλλά ως στοιχεία που πηγάζουν µέσα από την ιστορία και την παράδοση τού τόπου, ως ιδέες, αρχές και πρότυπα ζωής που µπορούν να συγκινήσουν και να εµπνεύσουν. Αυτή η διάσταση τής Παιδείας ατόνησε (ή υπονοµεύτηκε;) µε το σκεπτικό ότι δήθεν αποτελεί χρηστοµάθεια ή ηθικολογία ή ξεπερασµένες συντηρητικές ιδέες εν ονόµατι ενός αβαθούς προοδευτισµού και σειράς ιδεολογηµάτων που κλόνισαν τελικά τα θεµέλια τής Παιδείας. Ετσι ένας ολόκληρος κόσµος νέων παιδιών βρέθηκαν χωρίς εσωτερικά στηρίγµατα και σηµεία αναφοράς, σε µια σύγχυση και αβεβαιότητα που τους γεννά πικρίες, επιθετικότητα και τους εκτρέπει στην αναζήτηση ξένων προτύπων που επιδεινώνουν την κατάσταση.
          Μια άλλη ανίατη µέχρι σήµερα ασθένεια τής εκπαίδευσής µας που υπονοµεύει κάθε έννοια ουσιαστικής Παιδείας είναι ο όγκος των πληροφοριών µε τις οποίες φορτώνουµε τους µαθητές, πληροφορίες που σπάνια περνούν το κατώφλι τής πραγµατικής γνώσης και που ξεχνιούνται (διάβαζε «αποβάλλονται» από τη µνήµη) αφήνοντας ελάχιστα ίχνη. Ο έρωτας τής λυτρωτικής γνώσης που ρίχνει φως γύρω µας, η αγάπη για το σχολείο ως ιερό χώρο αφύπνισης τού νου, η εκτίµηση στον δάσκαλο ως πηγή τής γνώσης, το δέσιµο µε το βιβλίο ως µετάβαση στον κόσµο τής γνώσης, όλα αυτά αποτελούν άπιαστο όνειρο, εις βάρος κάθε έννοιας αληθινής Παιδείας. Για ποια Παιδεία µπορούµε να µιλούµε αν δεν επανακτήσουµε την αγάπη τού µαθητή για τη µάθηση και το σχολείο; Και πώς θα γίνει αυτό χωρίς τον µαθητή να µετέχει ενεργώς στην αναζήτηση τής γνώσης, στη µαγεία τής ανακάλυψης τού κόσµου τής φύσης και τής νόησης, σε ό,τι γεννά δηµιουργικό «έρωτα Παιδείας».
          Η πρόκληση, λοιπόν, που µπορεί να βγει µέσα από τα δεινά τής κρίσης ως πνευµατική κάθαρση είναι µια νέα Παιδεία τής ουσίας από ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που θα µάς «ξεβολέψει» αρχικά όλους – δασκάλους, µαθητές, γονείς, πανεπιστήµια, πολιτεία – µε ριζικές αλλαγές οι οποίες θα µετατρέψουν την απόκτηση Παιδείας από αγγαρεία σε απόλαυση, από µια χρηστική αντίληψη τής Παιδείας ως απλής πύλης εισόδου στα πανεπιστήµια (µε καθαγιασµό τής φροντιστηριακής στήριξης) σε µια πηγή αυτογνωσίας, καλλιέργειας και ανθρωπιάς.
          Τελικά, όσες αλλαγές κι αν επιχειρήσεις στην εκπαίδευση επιπολής και επιµέρους, δεν θα επιτύχεις ποτέ τον κύριο και µοναδικό στόχο: µια πραγµατική µόρφωση τής προσωπικότητας των νέων ανθρώπων, µια αληθινή καλλιέργεια, µια Παιδεία ουσίας, µια Παιδεία ποιοτικής ζωής, η οποία είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε τους όρους που ανέφερα. Μια τέτοια Παιδεία µπορεί να λειτουργήσει ως µοχλός αφύπνισης, ως πηγή διαφωτισµού και ως µόνιµη ασφαλιστική δικλίδα για την αποφυγή στο µέλλον κάθε κρίσης, και τής οικονοµικής.
 Για την αντιγραφή
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤ.

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

ΕΝΔΕΛΕΧΕΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Επειδή το θέμα της συναίνεσης είνα κάτι στο οποίο συνέχεια πρέπει να επανερχόμαστε αφού στόχος μας είναι να μαθαίνουμε να αγωνιζόμαστε ενωτικά-οργανωμένα,προτείνω το παρακάτω κείμενο για προβληματισμό.ΡΕΝΑ ΠΑΛΙΟΥΡΑ
 
"Επειδή μάθαμε να μην αποφασίζουμε,δεν μάθαμε να συμφωνούμε.Μάθαμε μόνο να φλυαρούμε και να καταγγέλουμε,ο καθένας απ`το χρυσό κλουβί της δικής του απόλυτης αλήθειας και ματαιοδοξίας,χωρίς να αισθανόμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις και τις παραλήψεις μας.
.............η καχυποψία γενικεύτηκε σε τέτοιο βαθμό που φτάσαμε να μην εμπιστευόμαστε κανέναν εάν δεν συμφωνεί μαζί μας.Γατζωθήκαμε στα ύψη της απόλυτης αλήθειας μας,αποφεύγοντας την τριβή με την πραγματικότητα και με τις γνώμες των άλλων.
............ισως η κρίση,ως κορύφωση της ασυνεννοησίας,αναγκάσει περισσότερους απ`εμάς να δούμε τον διπλανό μας, να ακούσουμε τι λέει.Να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στη μοναξιά του απόλυτου και την ελπίδα της συναίνεσης.
 
                                                             "Το απόλυτο του καθενός"
                                                    του Ν.Κωνσταντάρα
                                                                 Καθημερινη 24-25/12/2011

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Μπορεί μια Βιβλιοθήκη ν’ αλλάξει την κοινωνία;
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
“Without public library support there can be no true democracy, no real freedom of mind or of body” UNESCO

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Σε πρώτη συνάντηση των τοπικών Βιβλιοθηκών εξελίχθηκε η διημερίδα «Βιβλιοθήκη & Κοινωνία» που διοργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου σε συνεργασία με το Δήμο Καρδίτσας / ΔΟΠΑΚ. Μια συνάντηση που σήμανε μια πρώτη αδρή χαρτογράφηση των δημοσίων βιβλιοθηκών (public libraries) του νομού.
Οι εκπρόσωποι των Βιβλιοθηκών έκαναν διαπιστώσεις, μοιράστηκαν προβληματισμούς, ανέδειξαν δυσκολίες, αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες, ενώ διέκριναν κοινούς στόχους και οράματα για το μέλλον.
Στη συνάντηση αυτή συμμέτοχοι και συζητητές υπήρξαν απλά μέλη και εκπρόσωποι συλλογικών φορέων του νομού, ενώ τις εμπειρίες και τη γνώση τους κατέθεσαν οι καλεσμένοι εισηγητές ο κ. Γιώργος Μπίκας (από τη Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας) κι ο κ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου (καθηγητής Εφαρμογών στο ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας Θεσσαλονίκης).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
-Η Βιβλιοθήκη πρέπει να τεθεί στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης και του δημόσιου ενδιαφέροντος.
-Η έλλειψη οικονομικών πόρων δημιουργεί προβλήματα λειτουργίας στις Βιβλιοθήκες (χώρων και προσωπικού).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.    Χαρτογράφηση των τοπικών Βιβλιοθηκών.
2.    Δικτύωση των βιβλιοθηκών (τεχνολογική, ανθρώπινη) κάτω από μια κοινή ομπρέλα, με τη δημιουργία ενός Δικτύου, μιας Κεντρικής Πύλης (Μουσείων, Βιβλιοθηκών, Αρχείων).
3.    (Επανα)σύνδεση με την κοινωνία: Μελέτη, ανάλυση κοινότητας και των αναγκών, ενδιαφερόντων των χρηστών τους.
4.    Οργάνωση εθελοντικών ομάδων υποστήριξης των βιβλιοθηκών
5.    Δράση, Εκσυγχρονισμός: η Βιβλιοθήκη είναι ζωντανός οργανισμός.