Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ

Κλεάνθης Γρίβας: ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ "ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ" ΤΗΣ
13-2-2012
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΥΝΑΤΗ
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ «ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ»
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
ΛΕΙΠΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ
Κλεάνθης Γρίβας
1 / 20
Κλεάνθης Γρίβας: ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ "ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ" ΤΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ.
«Πίσω από κάθε σωτήρα, βαδίζει ένας δήμιος»
Samuel Johnson
[ή «Παπα-δήμιος», στα καθημάς
ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ.(1709-1784)
Α. ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Β. ΣΚΙΑΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
2 / 20
Κλεάνθης Γρίβας: ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ "ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ" ΤΗΣ
Α. ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1) Στάση (εξωτερικών) πληρωμών
Γ. ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Αυτόσυνεπάγεται απαλλαγήτηςΕλλάδαςαπότιςεπαναλαμβανόμενεςανθρωποθυσίεςστον Μινώταυρο τηςΔιεθνούςΤοκογλυφίας μέσω τηςκαταβολήςτοκοχρεολυσίων στο
διηνεκές
3 / 20
Κλεάνθης Γρίβας: ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ "ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ" ΤΗΣ
θίγονται οι
μισθοί και οι συντάξεις.
2) Κούρεμα του χρέους πάνω από 80%
Κούρεμα του «χρέους» σε ποσοστό πάνω από 80%
απευθείας διαπραγμάτευση
Η Ελλάδα, έχονταςένα ΑΕΠ 220-230 δις€(που είναι 4 φορέςμεγαλύτερο απότον ΚρατικόΠροϋπολογισμό μπορεί να εφαρμόσει αμέσως μια πολιτική ανάπτυξης χωρίς νατηςονομαστικήςτου αξίαςμε
τηςΕλλάδας
της Διεθνούς των Τοκογλύφων
με την ηγεσία
(
IIF
, Νταλάρας
και όχι μέσω τρίτων
υποσυμμοριών της
(Τρόικα, ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ, και άλλα συναφή),
καθεμιάαπότιςοποίεςέχει τα δικάτηςιδιοτελήσυμφέροντα να υπερασπιστεί
4 / 20
Κλεάνθης Γρίβας: ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ "ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ" ΤΗΣ
Αυτό επιτυγχάνεται αμέσως, με μια απλή καταχώρηση του «αναγκαστικού
κατοχικού δανείου» στον Κρατικό Προϋπολογισμό
αλλάμη Εισπραχθέντα».
Πρόκειται για το «δάνειο» που «πήρε» η ΝαζιστικήΓερμανία με τη δύναμη των όπλων απότην κατεχόμενη Ελλάδα, ύψους3,5 διςδολαρίων, αγοραστικήςαξίας1938. Η ωςάνω
αναγκαστική«δανειακήσύμβαση», επί70 χρόνια βρίσκεται
«καταχωνιασμένη» στα αμαρτωλάθησαυροφυλάκια τηςιδιωτικήςΤράπεζαςτηςΕλλάδας
ελέω τηςεθελοδουλείαςόλων των, δήθεν ελληνικών κυβερνήσεων, απότο 1942 μέχρι
σήμερα .
Ηαπλήκαταχώρησητηςδανειακήςσύμβασης
α ΑυτομάτωςμετατρέπειτονπροϋπολογισμότηςΕλλάδαςσεπλεονασματικό
φανίζονταςτο
στη στήλη
3) Μετατροπή του Προϋπολογισμού σε Πλεονασματικό(στη στήλη «Έσοδα Βεβαιωθέντα«ΈσοδαΒεβαιωθέντααλλάμηΕισπραχθέντα»του ΚρατικούΠροϋπολογισμού(εξα
«πρωτογενέςέλλειμμα»
5 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
β ΑναγκάζειτηΓερμανίαναεγγράψειτοχρέοςτηςστοδικότηςπροϋπολογισμόως
ΤοπροδοτικόΚόμματουΜνημονίουπροσπαθείναακυρώσειτησυζήτησηγι’αυτέςτιςαπλέςκινήσεις(πουείναιάμεσαεφαρμόσιμες ανακουφιστικέςκαιπρώτεςσεμιασειράάλλωνμέτρων πουσκιαγραφούνταιωςπροσθήκησ’αυτότοκείμενο, επισείοντας
α τηνανεκδοτολογικήαπειλήτης«μηεξόδουμαςστιςαγορές»(απότιςοποίεςείμαστεεκτόςήδηαπότατέλητου2009, χωρίςελπίδαεπιστροφήςμέχριτουλάχιστοντο…2020)
β την επίσηςανεκδοτολογικήαπειλήτης«αποβολήςμαςαπότηζώνητουΕυρώ»[τηνοποίααντέκρουσαστις9-11-2011 σ’έναμεκείμενόμουμετίτλο«ΔιώξτεμαςαπότηνΕυρωζώνη εάνμπορείτε(πουδεν
που επικαλείται το προδοτικό«Κόμμα του Μνημονίου»), και«Έξοδοβεβαιωθέναλλάμηκαταβληθέν» πράγμαπουμετατρέπειτονπροϋπολογισμότηςΓερμανίαςσεελλειμματικό, μεανυπολόγιστεςανατροπέςστησχέσητηςμετηΔιεθνήτηςΤοκογλυφίαςκαιτούψοςτωνεπιτοκίωνμεταοποίαδανείζεταιαπότις«αγορές»6 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
μπορείτε). Καιεάντολμάτε(πουδεντολμάτε)» Βλ
www.grivas.info
]
Β ΣΚΙΑΓΡΑΦΩΝΤΑΣΤΑΕΠΟΜΕΝΑΒΗΜΑΤΑΟιπροαναφερόμενεςαπλέςκινήσεις(πουείναιάμεσαεφαρμόσιμες καιανακουφιστικές, είναιπρώτεςσεμιασειράάλλωνμέτρων(πουεξέθεσαστις7-6-2011, σεκείμενόμουμετίτλο«ΠΡΟΤΑΣΗΓΙΑΣΥΖΗΤΗΣΗΣΤΟΚΙΝΗΜΑΤΗΣΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑΜΙΑΕΦΙΚΤΗΛΥΣΗ»
www
.
grivas
.
info
), ταοποίαπαραθέτωεδώ
7 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
ΣτονέοΣύνταγμα θαπρέπειναθεσπίζεται
1) Κατάργησηόλωντωνπρονομίωνκαιτωνασυλιώντωνβουλευτώνκαιτωνκυβερνητικώνκαικρατικώναξιωματούχων
Μέρος1ο- ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΠΕΔΙΟ1. ΕΚΛΟΓΕΣΓΙΑΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣτόχος ηδιαμόρφωσηενόςνέουΣυντάγματος
8 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
Κατάργησητηςβουλευτικήςσύνταξης, δεδομένου ότι οι βουλευτέςδεν μπορείνα
είναι άεργοι και, συνεπώς καλύπτονται απότο επαγγελματικόασφαλιστικότουςταμείο,
Κατάργησηόλωντωναποζημιώσεωνγια συμμετοχήτων βουλευτών στιςσυνεδριάσειςτηςβουλήςήστιςδιάφορεςεπιτροπές δεδομένου ότι αυτήείναι η δουλειάγια την οποία εκλέγονται και πληρώνονται,
Κατάργησηόλωντωνπαροχώνσεχρήμα «είδος»καιυπηρεσίες, όπωςατέλειεςσε μετακινήσειςκαι επικοινωνίες αυτοκίνητα, οδηγούς υπαλλήλουςτων πολιτικών τουςγραφείων, απασχόληση αστυνομικών για τη φύλαξήτους-απόποιούς- κ.α.
2) Περιορισμόςτουαριθμούτωνβουλευτών
(π.χ. σε 100 ήσε 150)
Μεταξύτων άλλων:
9 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
4) ΕκλογήτωνβουλευτώναπόΕνιαίοΨηφοδέλτιοτο οποίο θα περιλαμβάνει όλουςεκείνουςπου επιθυμούν να είναι υποψήφιοι (σε ριζικήαντίθεση με το σημερινόκλεπτοκρατικόσύστημα όπου οιβουλευτέςεκλέγονταιαπότονκάθεκομματικόφύλαρχο«αρχηγό»ο οποίοςδιαμορφώνει το κομματικόψηφοδέλτιο «Του».
5) Δυνατότηταάμεσηςπαραπομπήςστηδικαιοσύνηκαι ανάκλησητηςβουλευτικήςιδιότηταςεκείνων που
παραβιάζουν τιςσυνταγματικέςτουςυποχρεώσεις
6) ΚαθιέρωσητουυποχρεωτικούΔημοψηφίσματος
● Μετησυγκέντρωσηυπογραφώνπολιτώνκατάτο Ελβετικόπρότυπο:
3) Προσδιορισμόςανώτατουορίουτωνθητειώντους
10 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
δημοψήφισμα κάποιοάρθροτουΣυντάγματος(πληντωνΘεμελιωδών), και
● Συγκέντρωσηυπογραφών(π.χ. 30 ή40 χιλιάδων), προκειμένου να τεθείσε
δημοψήφισμα οποιοσδήποτενόμοςγια τον οποίο υπάρχει
ευρύτατη διαφωνία.
● ΓιακάθεμείζωνθέμαπουαφοράθέματαΕθνικήςΚυριαρχίας(απόάποψη
πολιτειακή πολιτική οικονομική νομοθετική κλπ.),
μεεξαίρεσητηνεδαφική).
7) ΔημιουργίαΣυνταγματικούΔικαστηρίου(το οποίο μπορείνα έχει 11 ως15 μέλη που
θα εκλέγονται μεκλήρωσηαπότουςομότιμουςκαι εν ενεργεία καθηγητών του ΣυνταγματικούΔικαίου των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με 2ετήθητεία)
8) ΔημιουργίαΜόνιμηςΕπιτροπήςΕποπτείαςκαιΕλέγχουτωνΚατασταλτικών
● Συγκέντρωσηυπογραφών(π.χ. 200 ή300 χιλιάδων), προκειμένου να τεθείσε11 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
ΣυνταγματικούΔικαστηρίου και το οποίο θα έχει διευρυμένεςαρμοδιότητεςελέγχου και
επιβολήςκυρώσεων)
9) ΔιαχωρισμόςτουΚράτουςαπότηνΕκκλησία
2. ΜΕΤΡΑΚΑΘΑΡΣΗΣΚΑΙΑΠΟΤΡΟΠΗΣ● Άσκησηδιώξεωνκαιεπιβολήκυρώσεων(ποινικώνκαιαστικών σεόλουςτουκυβερνητικούς κομματικούςκαικρατικούςκλεπτοκράτεςπου ενήργησαν προςίδιον όφελοςκαι σε βάροςτηςελληνικήςκοινωνίας στο αδιαφανέςπορνείο τηςμεταπολιτευτικήςκ
υ
νοβουλευτικής"δημοκρατίας και οδήγησαν ένα ολόκληρο λαόσε αδυναμία να έχει
επίγνωση τηςύπαρξηςκαι τηςκατάστασήςτου.
Μέρος2
Δυνάμεων(η συγκρότησήτηςοποίαςμπορείνα γίνεται με τρόπο ανάλογο αυτήςτουο- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΠΕΔΙΟ12 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
προςόφελοςτηςΔιεθνούςΧρηματοπιστωτικήςΜαφίας(πρωτίστως των
γερμανικών τραπεζών και δευτερευόντωςτων γαλλικών τραπεζών, των τραπεζών τηςΕυρωζώνηςκαι των κάθε είδουςκερδοσκοπικών ιδρυμάτων που δρουν διεθνώς.
Σημείωση Ήδη, εξαιτίαςτου μνημονίου που επιβλήθηκε με κατοχικότρόπο στη χώρα για
να την «σώσει» απότο χρέος τοδημόσιοχρέοςαπό116% που ήταν στο
τέλοςτου 2009 έχει φτάσει
το144
%
και κινείται προςτο
160
%
,
καθιστώνταςαναπόφευκτη την οικονομικήκαι πολιτικήχρεοκοπία.
2. Πληρωμήαπότιςτράπεζεςτουμέρουςτουχρέουςπουοιίδιεςδημιούργησανμετιςτοκογλυφικέςτουςδραστηριότητες
Αυτόσυνεπάγεται διαγραφήσημαντικούμέρουςτου χρέους
1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΕΠΙΠΕΔΟ1. ΆμεσηκαταγγελίατουΜνημονίου το οποίο στραγγαλίζει την ελληνικήοικονομία
13 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
● ΗαποζημίωσητηςΕλλάδαςπουεπιδικάστηκεστηΔιάσκεψηΕιρήνηςτωνΠαρισίων(1946) για την αποκατάσταση των ζημιών που
προκάλεσαν τα γερμανικάστρατεύματα κατοχήςστην οικονομικήυποδομήτηςΕλλάδας(
7,1 διςδολάρια αγοραστικήςαξίας1938)
● Το«κατοχικόδάνειο»(3,5 διςδολάρια αγοραστικήςαξίας1938).
● Οιαποζημιώσειςτωνθυμάτωντηςγερμανικήςκατοχήςστην Ελλάδα.
● Ηεπιστροφήτωναρχαιολογικώνθησαυρώνπου λεηλάτησαν Γερμανοίαξιωματικοίαπότα μουσεία και τουςαρχαιολογικούςχώρουςτηςΕλλάδας
3. ΗδιεκδίκησητωνοφειλώντηςΓερμανίαςπροςτηνΕλλάδαστιςοποίεςπεριλαμβάνεται:
14 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
Αυτόσημαίνει άνοιγμαόλωντωνφακέλωντηςΚλεπτοκρατίαςτηςΜεταπολίτευσης( τηςSiemens, του C4I, των υποβρυχίων που γέρνουν, των αξονικών
τομογράφων στα νοσοκομεία, των δημοσίων έργων που πήραν χαριστικάγερμανικέςεταιρείες του ΟΤΕ, των Λέοπαρντ, κ.α.)
5. ΚατάργησητουΤραπεζικούΑπόρρητου το οποίο προστατεύει μόνοτουςδιαχειριστέςτου «νόμιμου» και του παράνομου οργανωμένου πολιτικο-οικονομικούεγκλήματος6. ΑπαγόρευσηστιςΤράπεζεςναείναιΕμπορικέςκαιΕπενδυτικές συγχρόνως7. ΑπαγόρευσηστιςΤράπεζεςναεκδίδουνΚαλυμμέναΟμόλογακαιάλλακερδοσκοπικάχρηματοοικονομικάεργαλεία
4. ΗδιενέργειαΔιεθνούςΛογιστικούΕλέγχουτουελληνικούχρέουςγιαναδιαπιστωθείποιομέροςείναι«επαχθές»καιπρέπειναδιαγραφείαμέσως
15 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
ώστε όλα τα κράτη-μέλη να δανείζονται με ίσουςόρους προκειμένου να αντιμετωπισθείο
άμεσοςκίνδυνοςεκτόξευσηςτων επιτοκίων δανεισμούτων πιο αδύνατων χωρών.
2. Ηεπιβολήπροστίμουσεόλεςτιςχώρεςπουσυσσωρεύουνπλεονάσματαάνωτου4%
του κρατικούπροϋπολογισμούτους
γιαναυποχρεωθούνναταανακυκλώνουν
● είτεστο εσωτερικότους, με άνοδο των μισθών και των συντάξεων,
● είτεστιςχώρεςτηςΕΕ, με επενδύσειςγια δημιουργία θέσεων εργασίας(αντίνα
ληστεύουν τουςεταίρουςτους.
2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΕΠΙΠΕΔΟ1. ΗδημιουργίαΕυρωπαϊκούΟμόλογουαπότηνΕυρωπαϊκήΚεντρικήΤράπεζα(ΕΚΤ
16 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
ΑυτόςοπολιτικόςφορέαςθαπρέπειναείναιοργανωμένοςαμεσοδημοκρατικάκαιαντιγραφειοκρατικάΚΑΙναεκφράζειμιασυσπείρωσημεβάσητησυμφωνίαστηνεφαρμογήτωνσυγκεκριμένωνμέτρων(
καιόχιβάσηκάποιεςαόριστες νεφελώδειςκαιμηδεσμευτικές«ιδεολογικές»και«πολιτικές»«συγκλίσεις»πουπάντοτεσυγκαλύπτουναισχρέςιδιοτελείςστοχεύσεις.
Συνεπώς θα βρίσκεται ευθύςεξ’ αρχήςσεριζικήαντίθεσημε τιςκομματικέςεκφάνσειςτηςενιαίαςμεταπολιτευτικήςκομματικήςκλεπτοκρατίας
οιοποίεςσυγκροτούνταναπόηθικά διανοητικά επαγγελματικάκαιπολιτικάανύπαρκτεςκαιυπολειπόμενεςυπάρξειςγύρωαπόέναν–τηςίδιαςυποστάθμης
Γ ΤΟΕΡΓΑΛΕΙΟΤΗΣΕΦΑΡΜΟΓΗΣΤΩΝΜΕΤΡΩΝΗχρήσητωνπαραπάνωεργαλείωναπαιτείμόνοτηνύπαρξηενόςΠολιτικούΦορέαπουθαδεσμευτείναταεφαρμόσει
17 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
που συντηρείτην εξουσία του στη δουλοπρεπήαυλήτου
μέσω κυρίως
του «προνομίου» του να ορίζει τα ψηφοδέλτια στιςεκάστοτε παρωδίεςεκλογών.
Ένα πολιτικόφορέα, χωρίς«αρχηγίσκους» και «αυλές», με οριζόντια οργανωτικήδιάρθρωση, συγκροτημένο σε τρία επίπεδα χωρίςιεραρχικήσχέση μεταξύτους
ΠΡΩΤΟΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΑΟΡΓΑΝΟ«ΣΥΜΒΟΛΩΝ»στο οποίο συμμετέχουν όλεςοι εν ζωήπροσωπικότητεςμε ήθος συνέπεια και ακεραιότητα,
που διαθέτει αυτόςο τόπος(ενδεικτικάαναφέρω τουςΜίκηΘεοδωράκη ΜανώληΓλέζο ΓιώργοΚασιμάτη ΚώσταΜπέη ΧρήστοΓιανναρά-
ο κατάλογοςείναι διαρκώςανοικτόςσε προσθήκες.
ΔΕΥΤΕΡΟΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΑΟΡΓΑΝΑ«ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
κομματικόφύλαρχο18 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
οποίοι θα επεξεργαστούν και θα προτείνουν
έναεφαρμόσιμοσχέδιογιατηνοικονομικήαντιμετώπισητηςκατάστασηςπου δημιούργησε η μεταπολιτευτικήκομματικήκλεπτοκρατία.
β ΈναΝΟΜΙΚΟ που θααπαρτίζεταιαπόσυνεπείςαντι-μνημονιακούςνομικούς, οι
οποίοι θα επεξεργαστούν και θα προτείνουν
έναεφαρμόσιμοσχέδιογιατηνομικήπροσβολήκαιανατροπήτηςκατάστασηςπου δημιούργησε η μεταπολιτευτικήκομματικήκλεπτοκρατία, τόσο
στοεξωτερικό(με την αμφισβήτηση τηςνομιμότηταςτου «χρέους» σε διεθνήόργανα),
όσοκαιστοεσωτερικό(με την ανατροπήτου νομικούκαθεστώτοςπου οικοδομήθηκε απότο Μνημόνιο, κατάπαράβαση τηςσυνταγματικήςτάξηςτηςχώρας.
γ ΈναΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ που θααπαρτίζεταιαπόσυνεπείςαντι-μνημονιακούςδημοσιογράφους, οι οποίοι διαχέουν στην κοινωνία μια αληθή καθαρήκαι σαφήγνώση όσων διεκδικούνται
και όσων γίνονται στο πεδίο τηςοικονομίαςκαι τηςπολιτικής
α ΈναΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ που θααπαρτίζεταιαπόσυνεπείςαντι-μνημονιακούςοικονομολόγους, οι
19 / 20
ΚλεάνθηςΓρίβας ΑΠΟΛΥΤΩΣΔΥΝΑΤΗΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΟΥ"ΚΟΜΜΑΤΟΣΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΗΣ
εξαφανίζονταςαπότο πολιτικόπροσκήνιο όλουςτουςγελωτοποιούςτηςμεταπολιτευτικήςκομματικήςκλεπτοκρατίας
ενεργοποιώνταςστη χώρα μαςτο
«ΣύνδρομοΕρντογάν».
ΚλεάνθηςΓρίβας
ΤΡΙΤΟΕΠΙΠΕΔΟ ΗΚΙΝΗΡΙΑΔΥΝΑΜΗΌλοιεμείς(που, αυθόρμητα και χωρίςιεραρχικούςκαταναγκασμούς θααποτελέσουμετηνκινητήριαδύναμητηςριζικήςαλλαγής20 / 20
(μέχρι δύο).
απαλλαγμένου απότιςπαθογένειεςτων Συνταγμάτων τηςΜεταπολίτευσηςπου κάλυψαν την άνοδο και την πτώση τηςκοινοβουλευτικήςκλεπτοκρατίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου