Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ των αιρετών του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ των αιρετών του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας

Γεωργίας Αμπατζή και Χρήστου Παπαστάθη,

εκπροσώπων της Εκπαιδευτικής Δράσης

(Ενημερωτικό #3 – 2015)

Καρδίτσα 13/5/2015

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Οι αιτήσεις παραίτησης κατά κλάδο/ειδικότητα που υποβλήθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας από 20 έως 30-4-2015 έχουν ως εξής:

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2
ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
1
ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ
1
ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
1
ΠΕ09 – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2
ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
ΠΕ17.01 – ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1
ΠΕ17.02 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1
ΠΕ17.08 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ
1
ΠΕ18.02 – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2
ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ
14

 

Επισημαίνουμε τα παρακάτω:

 1. Οι αιτήσεις παραίτησης που υποβλήθηκαν το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και οι υπαλληλικές σχέσεις λύονται αυτοδίκαια με τη λήξη του διδακτικού έτους.
 2. Ανάκληση της αίτησης μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της αρχικής αίτησης.
 3. Οι φετινές παραιτήσεις θα συμπεριληφθούν στα οργανικά κενά για τις μεταθέσεις. Επομένως οι μεταθέσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ δεν προβλέπεται να εξεταστούν πριν τον Ιούνιο.
 4. Οι συνταξιοδοτήσεις του 2013 για το ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας ήταν 57. Οι αποχωρήσεις το ημερολογιακό έτος 2014 ήταν 46. Το 1ο τετράμηνο του 2015 είχαμε μία (1) συνταξιοδότηση μέσω ΚΥΣΔΕ.

 

 

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Στις 11 Μαΐου δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4325 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Τα κύρια σημεία του για την εκπαίδευση είναι η απαγόρευση της πολιτικής επιστράτευσης των απεργών, η αποκατάσταση του τεκμηρίου της αθωότητας στην πειθαρχική διαδικασία, η κατάργηση της αυτοδίκαιης αργίας, η συμμετοχή δύο (2) αιρετών εκπροσώπων στα Πειθαρχικά Συμβούλια, η  κατάργηση του «θεσμού» της διαθεσιμότητας και των απολύσεων. Με τα άρθρα 17 και 18 επανασυστήνονται οι καταργηθέντες κλάδοι και ειδικότητες της ΤΕΕ και επαναπροσλαμβάνονται στις οργανικές τους θέσεις όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονταν σε διαθεσιμότητα, ύστερα από δύο χρόνια επίμονων, αδιάλειπτων και ανυποχώρητων αγώνων. Η νίκη δεν είναι μόνο για τους συναδέλφους που επιστρέφουν, αφορά ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα! Ο φόβος πως θα είμαστε οι επόμενοι «διαθέσιμοι» δείχνει να μην υπάρχει  πια.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι:

Η δικαίωση κατακτήθηκε… δεν δωρίστηκε!

 

 

Όλα τα ενημερωτικά της Εκπαιδευτικής Δράσης (Α/θμιας και Β/θμιας) μπορείτε να τα αναζητήσετε στο: http://ekpaideutikidrasi.wix.com/index

4ο Ενημερωτικό για το ΠΥΣΠΕ


4ο Ενημερωτικό για το ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ στις 12-05-2015   σε έκτακτη συνεδρίαση:

·          Συζήτησε, σύμφωνα με  έγγραφο του ΥΠΟΠΑΙΘ, και πρότεινε  να συσταθούν οργανικές θέσεις για τις ειδικότητες:  ΠΕ 05, ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ 32, ΠΕ 18.41, ΠΕ 19/20, ΠΕ 06, ΠΕ 11, και ΠΕ 16  σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτουμε.

·         Ενέκρινε πίνακα ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς των ολιγοθέσιων Δηµ. Σχολείων της περιοχής ευθύνης του.

Το ΠΥΣΠΕ στις 13-05-2015 σε έκτακτη συνεδρίαση  τοποθέτησε  προσωρινά  εκπαιδευτικό αποσπασμένο ΠΕ 70  στη Δ/νση ΠΕ Καρδίτσας, χωρίς αίτησή του στο 9ο 12/θ Δ.Σ Καρδίτσας για κάλυψη διδακτικών αναγκών  που προέκυψαν από μη προγραμματισμένη άδεια απουσίας εκπαιδευτικού.

Μερικές παρατηρήσεις για τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου.

1.    Η σύσταση των οργανικών είναι η βασική προϋπόθεση για μόνιμους διορισμούς συναδέλφων στις θέσεις αυτές κι από αυτή την άποψη αποτελεί θετική εξέλιξη που οφείλεται στη δικαίωση των αγώνων μας για σταθερή και μόνιμη εργασία και τη θετική στάση του ΥΠΟΠΑΙΘ αλλά αφήνει δυστυχώς έξω τους συναδέλφους της ειδικής αγωγής που θα αναπληρώνουν και την επόμενη χρονιά τον εαυτό τους

2.    Οι οργανικές συστάθηκαν με μέτρο τον αριθμό των διαθέσιμων ωρών κατά τμήμα και σχολείο από το υπάρχον ωρολόγιο πρόγραμμα.

3.    Η θέση της οργανικότητας είναι για όλα τα σχολεία που διατίθεται ο/η εκπαιδευτικός και όχι στο  σχολείο που διατίθεται τις περισσότερες διδακτικές ώρες.

4.    Όταν σε 3 σχολικές μονάδες αντιστοιχούν 2 εκπαιδευτικοί τότε η διάθεσή τους γίνεται νε κριτήριο  τις διδακτικές ώρες του μαθήματος της ειδικότητας στο σχολείο  και τον αριθμό των μαθητών. ( πχ στο 4ο Δ. Σχ. καλύπτονται οι ώρες ΠΕ 08 από δυο «περισσεύματα» ωρών που απομένουν από τα όμορα 2ο και 14ο όπου συστήνονται οι οργανικές θέσεις της ειδικότητας αυτής επειδή τα εν λόγω σχολεία έχουν μεγαλύτερο αριθμό μαθητών). 

5.    Το έγγραφο παρελήφθη στις 11/05 και δεν υπήρχε   χρόνος προετοιμασίας αρκετός για να ελεγχθεί η δυνατότητα δημιουργίας κι άλλων θέσεων όπου αυτό θα ήταν δυνατόν να συσταθούν με το συνδυασμό ωρών που μπορεί να περισσεύουν.  Επίσης δεν έχει ελεγχθεί η σωστή κατανομή των ωρών  σε ομάδες σχολείων, των ειδικοτήτων που διατίθενται σε περισσότερες από δυο σχολικές μονάδες, όπως είναι οι συνάδελφοι που διδάσκουν δεύτερη ξένη γλώσσα (ΠΕ 05 και ΠΕ 07).

6.    Θα μπορούσαν να συσταθούν κι άλλες θέσεις και για τις παραπάνω ειδικότητες και για ΠΕ 70 αν δεν παρέμεναν σε ισχύ οι μνημονιακοί νόμοι που δεν επιτρέπουν την λειτουργία ολοήμερου τμήματος στα ολιγοθέσια σχολεία. Χρειάζεται εδώ  άμεση παρέμβαση από την  Διδασκαλική Ομοσπονδία για να υπάρξει αναβάθμιση της λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων της υπαίθρου.    

7.    Παραμένουν οι στρεβλώσεις από την ύπαρξη οργανικών σε σχολικές μονάδες που έχουν χαμηλότερη λειτουργικότητα.

8.    Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε παρατηρήσεις και είμαστε στη διάθεση των συναδέλφων για να δούμε διορθωτικές κινήσεις όπου αυτό είναι δυνατό. Μια άμεση συνάντηση στα γραφεία του συλλόγου θα έλυνε απορίες και θα μπορούσε να διαμορφώσει πιο εμπεριστατωμένες προτάσεις.

 

Για την Εκπαιδευτική Δράση

Τάσος Γκαραγκάνης

(κινητό: 6973247794,   email:  anastgk@yahoo.gr)

Γιώργος Σακελλαρίου

(κινητό: 6932211897,   email:  ggsakel@yahoo.gr)

 

 

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

"Αλλαγές στην Εκπαίδευση.ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


«Καθαρίστριες με μπαλτάδες, χάνιμπαλ με δαμασκηνά ξιφίδια». Του Απόστολου Λυκεσά


«Καθαρίστριες με μπαλτάδες, χάνιμπαλ με δαμασκηνά ξιφίδια». Του Απόστολου Λυκεσά

 

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό Σκάι, η γιορτή των καθαριστριών που επιστρέφουν στην εργασία τους ήταν ένα «κυβερνητικό show». Η λέξη «show» καταδεικνύει ότι ήταν κάτι ψεύτικο, στημένο, οργανωμένο έτσι, που καμμιά αλήθεια δεν περικλείει. Δεν φτάσανε στο σημείο βέβαια να πούνε στο ρεπορτάζ ότι η κυβέρνηση συγκέντρωσε εκεί με το ζόρι τις καθαρίστριες να πανηγυρίσουν. Αποφύγαμε μάλιστα τα χειρότερα καθώς θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι το σοβιέτ των καθαριστριών υποχρέωσε τους καημένους υπουργούς να προσέλθουν εκόντες άκοντες να γιορτάσουν με το ζόρι. Δεν χρειάζεται, θαρρώ, να εξηγήσει κάποιος ότι είχαν κάποιο λόγο να γιορτάσουν οι καθαρίστριες μετά από τέτοιας έντασης αγώνα που κατέληξε στη δικαίωσή τους. Άρα, επιστρέφουμε στο γεγονός ότι η γιορτή τους «αμαυρώθηκε» από την παρουσία υπουργών που έσπευσαν να εκμεταλλευθούν το γεγονός για να κλέψουν λίγη από την δόξα και την χαρά αυτών των γυναικών. Και στο σημείο αυτό όμως δεν μπορεί κανείς να μην σημειώσει ότι αν αυτό συνέβαινε, τότε, θα μπορούσαν με άνεση να τους καταγγείλουν στις κάμερες οι οποίες παραφύλαγαν μπας και σκοντάψει κανένας, για να καταγράψουν οιοδήποτε γεγονός θα κατέστρεφε την συνολική εικόνα. Αλλά και οι κάμερες των ιδιωτικών καναλιών δεν βρέθηκαν εκεί γιατί κάποιος τους υποχρέωσε ή τους έδωσε εντολή, σε σχέση μάλιστα με την γιορτή μάλλον ακάλεστα πήγαν και παρά ταύτα δεν εξεδιώχθησαν για όσα βρωμερά και δυσώδη είχαν εκτοξεύσει όλο το προηγούμενο διάστημα για να πλήξουν τις γυναίκες αυτές και να καταστήσουν την απόλυσή τους κάτι σαν λύτρωση για όλο τον ελληνικό λαό. Αν κάποιος δεν είχε λόγο να είναι εκεί ήταν ακριβώς οι κάμερες των καναλιών, η παρουσία των οποίων μετέτρεπε σε σόου την σύναξη. Κι έμοιαζαν με ερωτικό αντίζηλο που παρευρίσκεται στο γάμο αυτού που ποθεί με άλλον, και αφού έχει φάει τα νύχια του από τσατίλα, στο τέλος κουτσομπολεύει ότι δεν του άρεσε η γραβάτα του γαμπρού ή ότι δεν ήταν καλή η ορχήστρα που έπαιζε το βαλς της νύφης.

Αμέσως μετά, στο ίδιο δελτίο ειδήσεων, έγινε αναφορά στην συγκέντρωση εκδήλωση κατά της «Αντιμεταρρύθμισης Μπαλτά». Όπως πληροφορηθήκαμε, για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν «χιλιάδες», σε μια εκδήλωση για παιδεία. Οφείλω να σημειώσω ότι με τόσους δασκάλους τριγύρω, θα ήταν ο κατάλληλος χώρος για να αρχίσουν μαθήματα αριθμητικής αφού, όσο και να προσπαθούσε η κάμερα να πλατειάσει και το μοντάζ να πολλαπλασιάσει τους άρτους, χιλιάδες δεν μετρούσες, κι αν το έκανες θα κοβόσουν. Ένα περίεργο πράγμα ήταν αυτό, και ελπίζω κάποιος από τους λάτρεις της αριστείας για την οποία κόβουν φλέβες, να σπεύσει σήμερα στο κανάλι για τα δέοντα μαθήματα. Ακόμη κι αν νομίζετε ότι εγώ είμαι έμπλεος αρνητικών συναισθημάτων για την μάζωξη και δεν θέλω να δω όσα γίνονται μπροστά μου, σήμερα, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή αναγράφεται ότι οι παρόντες ήταν 1500. Άριστος στην αριθμητική δεν ήμουν ποτέ, πέρασαν και πολλά χρόνια από τότε αλλά, νομίζω, ότι τους 1500 χιλιάδες δεν τους λες.

Και ήτανε τόσες, λαμπερές και εξέχουσες παρουσίες, χθες στην εκδήλωση, που με την πολυετή τους δράση έχουν σώσει και την χώρα και την παιδεία. Μεταξύ αυτών ο επικεφαλής του «Ποταμιού», κ. Σταύρος Θεοδωράκης τον οποίο ελπίζω ότι κανένας μικρόψυχος δεν θα βάλει στο ίδιο επίπεδο με τους παρακαθήμενους πρώην υπουργούς και υφυπουργούς Παιδείας, Αννα Διαμαντοπούλου, Ανδρέα Λοβέρδο, Σπύρο Ταλιαδούρο, Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Βασίλη Κοντογιαννόπουλο οι οποίοι ανήκουν σε θλιβερούς σήμερα πολιτικούς παραποτάμους από τους οποίους Το Ποτάμι ούτε μια στάλα νερό δεν καταδέχεται ακόμη κι όταν περνά από την έρημο. Ήταν επίσης και άλλοι επιφανείς πρώην, ο Συμεών Κεδίκογλου και η Εύη Χριστοφιλοπούλου, αλλά και η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Θεόδωρος Φορτσάκης, ο Σπύρος Λυκούδης, ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Φωτεινή Πιπιλή και η Μαρία Σπυράκη. Κι αν ξεχνώ κανέναν να με συμπαθά ο κ. Βερέμης. Και τι δεν είπαν για τον σημερινό υπουργό και τα σχέδια του. Μιλάμε για κριτική σε βάθος: «Grexit στην παιδεία» «Μπαλτάς στην εκπαίδευση», «χασαπομάχαιρα στα πανεπιστήμια», «τσιγκέλια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση», εκδοροσφαγείο με δυό λόγια το κάνανε αυτοί οι Συριζαίοι, νόμιζα ότι είχαν περάσει μεσάνυχτα και έβλεπα Χάνιμπαλ στο ίδιο κανάλι. Αλλά ήταν ρεπορτάζ που μας πληροφορούσε ότι κάθε κουβέντα που έλεγαν οι πανελίστες γινόταν από το κοινό με γνήσιο ενθουσιασμό και θερμά χειροκροτήματα, όχι σαν το άλλο το show με τις καθαρίστριες που τις υποχρέωναν να δείχνουν χαρούμενες και να αγκαλιάζουν υπουργούς με τις ξιφολόγχες στην πλάτη. Ήταν μάλιστα τόσο θερμή η τηλεοπτική μετάδοση και η καταγγελία των ταραχοποιών που έγιναν υπουργοί, που συνεπήρε ακόμη κι εμένα αλλά, στη βιάση μου να στείλω στο πυρ το εξώτερον τους πριονοϋπουργούς, έχασα το θέαμα με τις αγαθές λεύκες που φύτευαν στην εκδήλωση. Δεν παρατήρησα επίσης αν είχε σπόνσορα η μάζωξη και κανένα ιδιωτικό ΙΕΚ σαν εκείνα τα άριστα που εγκαινίαζε ο Αρβανιτόπουλος να το διαφημίσω, μη φανώ μικρόψυχος. Δεν ξέρω επίσης αν σε αντίθεση με τα χοντροκομμένα κοψίματα των Μπαλτάδων επεδεικνυόταν τα αποτελέσματα της δράσης των κομψότατων δαμασκηνών ξιφιδίων που είχαν χρησιμοποιήσει οι προαναφερόμενοι συγκεντρωμένοι για τις σινιέ μπουτίκ κρεάτων με απολυμένους καθηγητές και δέρματα πανεπιστημιακών προϋπολογισμών.

Το συμπέρασμα όμως το έβγαλα χωρίς δυσκολία: τους μπαλτάδες τους πιάνεις με γάντια καθαριστριών ενώ τα δαμασκηνά σπαθιά με μεταξωτά γάντια. Και τα δελτία δεν είναι σπλάτερ, όχι, κωμωδία είναι, με τον Τζίν Γουάιλντερ, όχι στο Φρανκεστάιν Τζούνιορ αλλά στο «Καθαρίστριες με μπαλτάδες, χάνιμπαλ με δαμασκηνά ξιφίδια».

* Ο δημοσιογράφος του ρ/σ "Στο Κόκκινο 93,4" Απόστολος Λυκεσάς αρθρογραφεί καθημερινά στο alterthess.gr. Ακούστε ζωντανά στο "Κόκκινο 93,4" την εκπομπή "Ορθά- Κοφτά" με τον Απόστολο Λυκεσά Δευτέρα- Παρασκευή 11:00-12:00. Επικοινωνία με τον Απόστολο Λυκεσά στο apostoloslyk1@gmail.com.

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Ανοιχτή επιστολή στον Υπ. Παιδείας για το διορισμό των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης


Ανοιχτή επιστολή στον Υπ. Παιδείας για το διορισμό των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης


Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Επελέγησαν οι αρεστοί; οι αριστεροί; οι δεξιοί; όσοι δεν ψηφίστηκαν με δημοκρατικές διαδικασίες Συλλόγων Διδασκόντων ως υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων; Ποιοι και πώς αξιολόγησαν τα Βιογραφικά τους;

του Μηνά Ευσταθίου

 
Αυτές τις μέρες ο Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς –ΣΥ.ΡΙΖ.Α.- προβάλλει στον Ελληνικό Λαό τα κυβερνητικά επιτεύγματά του, σε ένα 4σέλιδο, καλώντας τους Έλληνες και τις Ελληνίδες: α) …να συμμετέχουν ενεργά πολεμώντας τις ριζωμένες νοοτροπίες που αλλάζουν βήμα - βήμα μέσα στην κοινωνία …ζητώντας δικαιώματα και αναγνωρίζοντας υποχρεώσεις…, β) …να ασκούν έλεγχο και να βρίσκονται σε εγρήγορση, δίνοντας το «παρών» στον δημόσιο διάλογο για να επισημάνουν λάθη και αβλεψίες, για να διασφαλίσουν ενεργά ότι η διακυβέρνηση, από τη χώρα ως τον δήμο και την κοινότητα, ασκείται με γνώμονα το συμφέρον των πολλών, γ) να στηρίζουν, γιατί ως Λαός ενωμένος και αλληλέγγυος, αποφασισμένος και περήφανος, με το δίκαιο των διεκδικήσεών του ως εφόδιο, είμαστε το ισχυρότερο «χαρτί» σε κάθε διαπραγμάτευση σε κάθε σύγκρουση με συμφέροντα και κατεστημένα…, και δ) να διεκδικούν, αφού ο αγώνας για την ανάκτηση της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας και των δικαιωμάτων μας δεν είναι ούτε αποκλειστική υποχρέωση ούτε αποκλειστικό προνόμιο της κυβέρνησης. Ο αγώνας αυτός είναι καθημερινός και μας αφορά όλους και όλες. Και για να γράψουμε τη δική μας σελίδα στην Ιστορία συμμετέχουμε, ελέγχουμε, στηρίζουμε, διεκδικούμε! (ΣΥΡΙΖΑ, Αθήνα, 13/04/2015, σελ. 3).

Σύντροφε Υπουργέ Παιδείας,

Πριν από μερικές εβδομάδες δηλώνατε, από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, με σαφήνεια ότι η επιλογή των δεκατριών (13) Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνει:

·         με αντικειμενικά κριτήρια από «Αδιάβλητη Επιτροπή Αξιολόγησης» των βιογραφικών των υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών,

·         με απόλυτη πολιτική ανεξιθρησκεία,

·         θα είναι καθαρή κρυστάλλινη από την πρώτη στιγμή,

·         δεν θα υπάρχουν κομματικά κριτήρια σε τέτοιου τύπου διαδικασίες,

·         σύμφωνα με τους νόμους και στο πλαίσιο αυτών των νόμων, αξιολογήσεις όσο το δυνατόν αντικειμενικές στα περιθώρια που αφήσει ο νόμος πάντα.

·         αυτό είναι θέση αρχής. Δεν υποχωρούμε,

·         δεν έχουμε κανένα λόγο να διορίσουμε ανθρώπους που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.

Ακόμα ηχούν στα αυτιά των υποψηφίων και του εκπαιδευτικού κόσμου οι παραπάνω οι πολιτικές δεσμεύσεις σας για αδιάβλητες και αντικειμενικές διαδικασίες, με καθαρή κρυστάλλινη επιλογή και απόλυτη πολιτική ανεξιθρησκεία. «Επιτέλους, έλεγαν στα σχολειά μας, θα επιλέγονται με διαφάνεια οι άριστοι και όχι οι αρεστοί των κομμάτων της συγκυβέρνησης. Οι αριστεροί Υπουργοί Παιδείας δίνουν μαθήματα Δημοκρατίας, αξιοκρατίας και διαφάνειας». Δυστυχώς «πριν αλέκτορα φωνήσαι» ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας διέψευσε με τον πιο τραγελαφικό τρόπο τον προϊστάμενό του Υπουργό Παιδείας. Όμως κάτω από ασφυκτική πίεση των μνημονιακών πολιτικών, οι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες, που εναπόθεσαν την ελπίδα τους και τη ψήφο τους στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ξέχασαν ότι στις απροσανατόλιστες ιδεολογικά κοινωνίες δεν υπάρχουν σταθερά κοινωνικά υπόβαθρα που δίνουν τη δυνατότητα επικράτησης των άριστων και όχι των αρεστών. Ο ιδεολογικός αχταρμάς και αποπροσανατολισμός σκλαβώνει τις κοινωνικές δυνάμεις και ως εκ τούτου δεν απομονώνει αντιλήψεις, τακτικές και πρακτικές προκρούστειας εξουσίας.

Θα αναφέρω, εν συντομία, δύο παραδείγματα τα οποία αποκαλύπτουν περίτρανα ότι οι άνθρωποι που ασκούν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα με αίσθημα υψηλής δημοκρατικής ευθύνης και δικαιοσύνης, δυστυχώς, δεν μπορούν και δεν πρέπει (sic) σε τέτοιες κοινωνίες και ειδικότερα της εκπαίδευσης να έχουν λόγο, πολύ δε περισσότερο και θέση ευθύνης στις δημόσιες υπηρεσίες:

1.    Πρώτο μέλημα του κάθε Υπουργού Παιδείας είναι κάποια σημεία που αφορούν προσλήψεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις, στελέχωση εκπαίδευσης, όλα δηλαδή εκείνα τα οποία ενισχύουν τις πελατειακές σχέσεις που στην προκρούστεια εξουσία διεκπεραιώνουν μόνο οι αρεστοί που ασκούν πειθήνια τις άνωθεν εντολές των κομματικών τους προϊσταμένων.

2.    Και το καπάκι στον τέντζερη: η επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση φαίνεται να έγινε από τον υπογράφοντα Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, όμως τα ρεπορτάζ τοπικών και αθηναϊκών εφημερίδων επιμένουν ότι είναι προϊόν πολιτικής συναλλαγής ανάμεσα στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και τους ΑΝ.ΕΛ.

Σύντροφε Υπουργέ Παιδείας,

Σύντροφε Αναπληρωτή Υπουργέ Παιδείας,

Επειδή, κατά την πρόσφατη Διακήρυξη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.: «Ο αγώνας αυτός είναι καθημερινός και μας αφορά όλους και όλες, και για να γράψουμε τη δική μας σελίδα στην Ιστορία συμμετέχουμε, ελέγχουμε, στηρίζουμε, διεκδικούμε! (ΣΥΡΙΖΑ, Αθήνα, 13/04/2015, σελ. 3), ως απλό μέλος της Ομάδας Μέλους του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Ανατολικού Τομέα Ιωαννίνων, συνδικαλιστής Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιωαννίνων και εκλεγμένος αντιπρόσωπος σε δεκάδες Γενικές Συνελεύσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τέως Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», Πρόεδρος σε επιστημονικά σωματεία, από το 1979 στο αριστερό φοιτητικό κίνημα, στην ΕΚΟΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ, ΚΚΕ Εσωτερικού, ΕΑΡ, Ενιαίο Συνασπισμό, Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου, σήμερα ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ηπείρου και λοιπά και λοιπά, σας δηλώνω απερίφραστα ότι, κατά το άρθρο 103 παράγρφ. 1: «ως δημόσιος υπάλληλος εκτελώ τη θέληση του Κράτους και υπηρετώ ευσυνείδητα τον Ελληνικό Λαό (οφείλοντας) με Πίστη στο Σύνταγμα και Αφοσίωση στην Πατρίδα, σύμφωνα με τους νόμους της δημοκρατικά εκλεγμένης, από τον Ελληνικό Λαό, κυβέρνησης». Ταυτόχρονα όμως, στο πλαίσιο στης συμμετοχής, του ελέγχου, της στήριξης της Ελληνικής Κυβέρνησης και της διεκδίκησης της δημοκρατικής νομιμότητας, επιτρέψτε μου να σας θέσω μερικές ερωτήσεις που πλανώνται στα χείλη χιλιάδων εκπαιδευτικών και Ελλήνων πολιτών:

1.    Γιατί υποβάλατε τετρακόσιους εξήντα τρεις (463) εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μια διαδικασία υποβολής αιτήσεων, χωρίς καν να τις αξιολογήσετε με αντικειμενικά κριτήρια από την εξαγγελθείσα στη Βουλή των Ελλήνων «Αδιάβλητη Επιτροπή Αξιολόγησης των βιογραφικών των υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών»; (δηλώσεις Υπουργού Παιδείας στη Βουλή), ρίχνοντας όλα τα Βιογραφικά των Υποψηφίων στο καλάθι των αχρήστων; μα όλα κυριολεκτικά στο καλάθι των αχρήστων; (πλην των δεκατριών διορισμένων αρεστών σας).

2.    Γιατί τέτοια προσβολή και απαξίωση της εκπαιδευτικής κοινότητας με αδιαφανείς διαδικασίες που ευτελίζουν, τσαλακώνουν την αξιοπρέπεια και τσαλαπατούν τα επιστημονικά και διοικητικά προσόντα, τα οποία για να αποκτηθούν, αφιερώθηκε σημαντικός χρόνος από τη ζωή των περισσοτέρων υποψηφίων, τις οικογένειες τους, προκειμένου να γίνουν περισσότερο ωφέλιμοι και αποτελεσματικοί στο λειτούργημά τους, όταν διάφοροι από τους αρεστούς σας απέφευγαν τη σχολική τάξη όπως ο «διάβολος το λιβάνι»;

3.    Τελικά, οι Σύμβουλοι σας και τα Στελέχη του Υπουργείου σας ενημέρωσαν για τα βιογραφικά των δεκατριών Περιφερειακών Διευθυντών/ντριών που διορίσατε;

4.    Γνωρίζετε ότι έχετε διορίσει Περιφερειακό Διευθυντή/ντρια, που δεν άσκησε ποτέ διοικητική και επιστημονική καθοδήγηση; Συγκεκριμένα σε ψηφοφορία από Σύλλογο Διδασκόντων ως υποψήφια/ος υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας δεν ψηφίστηκε από τους/τις εκπαιδευτικούς της Σχολικής Μονάδας. Δηλαδή, με το νέο νόμο που ετοιμάζεται για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων με τη διαδικασία της ψηφοφορίας οι εν λόγω «εκλεκτοί» σας δεν θα μπορούσαν και πάλι να γίνουν ποτέ Διευθυντές ή Υποδιευθυντές, ακόμα και σε ολιγοθέσιο Δημοτικό Σχολείο ή Γυμνάσιο.

5.    Γιατί τόση βιασύνη, προχειρότητα και αδιαφάνεια για τις επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης, εν μέσω των διαδικασιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων;

6.    Γιατί στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. δεν αποσαφηνίσατε με δημοκρατικούς και παιδαγωγικούς όρους: α) τους σκοπούς και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης σε έναν ενιαίο νόμο για τη γενική και την ειδική εκπαίδευση; και β) το ρόλο και τα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσής;

Θλίβομαι, γιατί στην Περιφέρειά μου την Ήπειρο υπήρχαν αξιόλογοι συνάδελφοί μου εκπαιδευτικοί που είχαν υποβάλλει αίτηση για Περιφερειακοί Διευθυντές/ντριες και τους στείλατε, με την επιλογή που κάνατε, στο πυρ το εξώτερον… Επιλέξατε την αρεστή σας και ΟΧΙ μία ή έναν από τους συναδέλφους μου ή τους συντρόφους μου με αποδεδειγμένο επιστημονικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτικό έργο, και επιπλέον με δημοκρατικούς και πολιτικούς αγώνες στην πλάτη τους, ανεξαρτήτως αν ανήκουν στο Α ή το Β ή το Γ πολιτικό κόμμα. Αν ανασυρθούν από τον κάλαθο των αχρήστων οι αιτήσεις και δουν το φως της δημοσιότητας, θα διαπιστώσει αμέσως και ο πλέον κακόπιστος του λόγου το αληθές.

Σύντροφε Υπουργέ Παιδείας,

Σύντροφε Αναπληρωτή Υπουργέ Παιδείας,

Το γνωρίζετε, αλλά θα το γράψω: «Η Παιδεία και ειδικότερα το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να είναι ο Δούρειος ίππος, ούτε η κερκόπορτα των «ισχυρών», των παρατρεχάμενων αυλικών, των ημετέρων, οι οποίοι στην κυριολεξία καταδυναστεύουν τις τροίες, ακινητοποιούν την εκπαιδευτική δράση και απονευρώνουν τη διαμόρφωση μιας διαφορετικής από την αδράνεια κοινής συμμετοχής σε προβολή και επίλυση εκπαιδευτικών θεμάτων, συζητήσεων, προτάσεων και ιδεών. Η εκπαίδευσή μας σήμερα έχει ανάγκη επιτακτική μιας ριζοσπαστικής, δομικής μεταρρύθμισης με ιδεολογικούς προσανατολισμούς. Πρέπει να γνωρίζετε ότι στην κοινωνία της εκπαίδευσης υπάρχουν ισχυρά επιστημονικά, ηθικά και πνευματικά ερείσματα έτοιμα και ικανά να στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια.

Δυστυχώς, πάλι, με την επιλογή των αρεστών σας, επιβεβαιώσατε τη λαϊκή ρήση ότι «η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται». Δε φαίνεται να έχετε διάθεση να ανακαλύψετε αυτά τα ερείσματα οδηγώντας τα έτσι στην αδράνεια και την πρόωρη συνταξιοδότηση… Κατά τα φαινόμενα μας οδηγείτε σε καταστάσεις που δεν υπάρχουν αξίες, αρχές και μέτρα. Διαμορφώσατε με τις επιλογές σας συνθήκες συλλογικής παραλυσίας, όπου οι προκρούστηδες της δύναμης κανονίζουν τα πάντα, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να είμαστε όλοι εμείς και τόσο άχρηστοι ώστε να μην αποδίδουμε. Ξέρετε ότι οι Λουδοβίκοι έντυναν τους Ουγενότους πουλιά και τους άφηναν από τα κλουβιά τους να σωθούν, την ίδια στιγμή που τους σημάδευαν εκατοντάδες τουφέκια σε χώρο κλειστό, χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

Φαίνεται ότι σε αυτό το πολιτικάντικο «παιχνίδι» των προκρούστειων διαστάσεων, των Λουδοβίκων και των Ουγενότων η εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι διατεθειμένη να παίξει, και πιστεύω ότι είναι καθήκον μας, ως Αριστερά να αφυπνιστούμε και να μην αφήσουμε τον πολύποδα παρακρατικών θυλάκων στους κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς να βιάζουν τη δημοκρατική κουλτούρα του Λαού μας στο όνομα μιας «ιδιότυπης αριστεροσύνης» που ούτε το πολιτικό ήθος διαθέτει, αλλά ούτε όσα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα απαιτούνται. Τα κολλητιλίκια, τις κουμπαριές, τις συμπεθεριές και τις παράγκες τις ζήσαμε με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Ελληνικός Λαός ψήφισε ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ελπίζοντας ότι θα δινόταν ένα τέλος σε αυτά.

Αιδώς «αριστεροί και δεξιοί», εν Ελλάδι συγκυβερνώντες!

Ιωάννινα, 16 Απριλίου 2015

Μηνάς Ευσταθίου

Πρόεδρος του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής,

Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ηπείρου,

Διευθυντής του επιστημονικού περιοδικού «ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ».

Μηνάς Α. Ευσταθίου

Πρόεδρος του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής –Π.Ε.Σ.Ε.Α.,

Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου,

Διευθυντής του επιστημονικού περιοδικού «ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

Τηλ.: 6977244295

Ιωάννινα, 16 Απριλίου 2015

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς:

Τον Υπουργό Παιδείας κ. Α. Μπαλτά

και τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Τ. Κουράκη

Κοιν: 1. Την Πρόεδρο της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ κ.Ζ. Κωνσταντοπούλου

2. Αξιότιμους/ες κ.κ. Βουλευτές της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ

3. Πολιτικά Κόμματα της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ

4. Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων

5. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας

6. Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης

7. Ανώτερη Συνομοσπονδία Γονέων & Κηδεμόνων Ελλάδας

8. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

9. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία

 

Tags:
Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthron/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82#ixzz3ZqJzn6vU

Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ


  Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255


                                                                                                Αθήνα, 04/05/2015

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015

 

 

Συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, ο κλάδος μας αν και ο πολυπληθέστερος των δημοσίων υπαλλήλων, μέχρι σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας παιδιών σε κατασκηνώσεις όπως οι περισσότεροι άλλοι κλάδοι.

Θεωρούμε, ότι στις σημερινές συνθήκες, η εξασφάλιση κατασκηνώσεων για τα παιδιά των καθηγητών και των καθηγητριών αποτελεί αναγκαιότητα αλλά και μια πράξη αλληλεγγύης και στήριξης προς τους συναδέλφους/ισσες και ιδιαίτερα τους νεότερους (που έχουν και μικρότερα παιδιά) και που το εισόδημά τους έχει μειωθεί  δραματικά τα τελευταία χρόνια.

Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. μετά από την ολοκληρωμένη πρόταση που παρουσίασε το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. αποφάσισε να χρηματοδοτήσει και φέτος τη φιλοξενία 400 περίπου παιδιών ηλικίας 6-14 ετών για περίοδο 11 ημερών, σε παιδικές κατασκηνώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Αναλυτικά:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες/όλοι οι συναδέλφισσες/συνάδελφοι μόνιμοι και αναπληρωτές που έχουν καταβάλλει, στις Ε.Λ.Μ.Ε. που ανήκουν, τη συνδρομή τους για το έτος 2014-2015.
 2. Η επιλογή της κατασκήνωσης θα γίνει από τους γονείς, από τους καταλόγους των κατασκηνώσεων που θα ανακοινωθούν με την πρόσκληση. Καλύπτεται οποιαδήποτε κατασκηνωτική περίοδος επιλεγεί.
 3. Όσοι/όσες ενδιαφέρονται θα πρέπει αυστηρά μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 να στείλουν την αίτησή τους (επισυνάπτεται) και απαραίτητα τη βεβαίωση (σκαναρισμένη) από την αντίστοιχη Ε.Λ.Μ.Ε. ότι έχει πληρωθεί η συνδρομή για το 2014-15, καθώς και την κάρτα μέλους της Ο.Λ.Μ.Ε. (σκαναρισμένη).

 Η αποστολή θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: kataskinoseisolme@gmail.com (με κανένα άλλο τρόπο δεν θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

 1. Η Ο.Λ.Μ.Ε. θα καλύψει το ποσό των 231 ευρώ για την κατασκηνωτική περίοδο των 11 ημερών (21 ευρώ την ημέρα με ΦΠΑ) και οι γονείς θα επιβαρυνθούν ως εξής:


Α.         Για τις κατασκηνώσεις Βορ. Ελλάδας (ΕΛΠΕ): Με το ποσό των 50 ευρώ (4,5 ευρώ την ημέρα με ΦΠΑ). Τα 231 ευρώ είναι το ανώτερο ποσό που θα δοθεί από την Ο.Λ.Μ.Ε. Για περισσότερες των 11 ημερών επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου ο γονέας. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του παιδιού από την κατασκήνωση η χρέωση για τους γονείς και την ΟΛΜΕ αντίστοιχα θα είναι ως εξής: Για τις πρώτες 5 ημέρες πληρώνουν για τις ημέρες που κάθισε το παιδί στην κατασκήνωση. Μετά από την 5η μέρα πληρώνουν όλο το ποσόν.

 

Β.         Για τις κατασκηνώσεις Κεντρ. και Νοτ. Ελλάδας (ΠΕΛΚ) : Με το ποσό των 77 ευρώ (7 ευρώ την ημέρα με ΦΠΑ). Τα 231 ευρώ είναι το ανώτερο ποσό που θα δοθεί από την Ο.Λ.Μ.Ε. Για περισσότερες των 11 ημερών επιβαρύνεται εξολοκλήρου ο γονέας. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του παιδιού από την κατασκήνωση η χρέωση θα είναι ως εξής: Σε περίπτωση αποχώρησης του κατασκηνωτή μέσα στις 3 πρώτες ημέρες της κατασκηνωτικής περιόδου, οι γονείς και η ΟΛΜΕ θα πληρώσουν το ακριβές ημερήσιο αντίτιμο. Από την 4η ημέρα και μετά, οι γονείς και η ΟΛΜΕ καταβάλουν ολόκληρο το ποσόν και για τις 11 ημέρες.

 

Σημειώνουμε ότι για λόγους λογιστικής τάξης όπως και για λόγους που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των κατασκηνώσεων, οι γονείς πληρώνουν όλο το ποσό με την αποχώρηση των παιδιών τους από την κατασκήνωση και με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, προσκομίζουν τα δικαιολογητικά στην ΟΛΜΕ για να πάρουν πίσω τα χρήματα που κατέβαλαν επιπλέον του δικού τους μεριδίου.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ

Οι γονείς:

α) Προσκομίζουν αυτοπροσώπως

ή

β) Στέλνουν στην Ο.Λ.Μ.Ε. με courier,-με δική τους χρέωση-, το πρωτότυπο τιμολόγιο που την αφορά (στοιχεία τιμολόγησης: ΟΛΜΕ, Συνδ. Οργάνωση, ΑΦΜ: 090056422, ΔΟΥ: Στ Αθήνας, Έδρα: Κορνάρου 2, 10563 Αθήνα), καθώς και φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου με τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού τους (κατά προτίμηση ALPHA Bank), όπου θα κατατεθεί το ποσό της επιδότησης.

 1. Η επιλογή των παιδιών, εάν ο αριθμός ξεπεράσει τα 400, θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει στο όνομα των γονέων, ώστε αν υπάρχουν αδέλφια αυτόματα να κληρώνονται και αυτά.
 2. Η κλήρωση θα γίνει μέχρι τις 22 Μαΐου 2015 και τα ονόματα θα ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες της Ο.Λ.Μ.Ε. (www.olme.gr), του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. (kemete.sch.gr), στο Π.Σ.Δ. και στις άλλες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες. Μέχρι 30 Μαΐου, αν κάποιοι από αυτούς που κληρώθηκαν, δεν επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους στην κατασκήνωση, θα πρέπει να το δηλώσουν ώστε να αντικατασταθούν από επιλαχόντες.
 3. Μέλη του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. και του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις.

 

Λόγω της διεξαγωγής του 17ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας καθώς και του γεγονότος ότι το Λογιστήριο της ΟΛΜΕ θα παραμείνει κλειστό κατά το μήνα Αύγουστο σας γνωστοποιούμε ότι: όσοι γονείς προσκομίσουν τα δικαιολογητικά πληρωμής (φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης και τιμολόγιο κατασκήνωσης) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, θα πληρωθούν άμεσα. Οι επόμενες πληρωμές θα ξεκινήσουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015.

 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την  ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ και την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ για την οικονομική προσφορά τους στην Ο.Λ.Μ.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παρακαλούμε να διαβαστούν με προσοχή:

* Στην προσπάθειά μας να επωφεληθούν από το κατασκηνωτικό πρόγραμμα συνολικά όσο περισσότεροι συνάδελφοι γίνεται, επισημαίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί των οποίων τα παιδιά κληρώθηκαν για το περσινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα,  δηλαδή το καλοκαίρι του 2014, δεν μπορούν να συμμετέχουν στην τρέχουσα χρονιά.

Τυχόν αιτήσεις συναδέλφων των οποίων τα παιδιά επιλέχθηκαν πέρσι δεν θα αξιολογηθούν.

** Στα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυνάπτονται σκαναρισμένα η Βεβαίωση της ΕΛΜΕ ότι έχει πληρωθεί η συνδρομή και Όχι η Απόδειξη Πληρωμής, καθώς και φωτοτυπία της Κάρτας Μέλους της ΟΛΜΕ και Όχι απλώς ο Αριθμός της Κάρτας Μέλους. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση δεν θα αξιολογείται.

*** Το σύνολο των δικαιολογητικών σκαναρισμένα θα πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά και μόνο μέσω e-mail στη διεύθυνση: kataskinoseisolme@gmail.com

**** Παρακαλούμε να τηρηθούν αυστηρά οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων. Λόγω της έναρξης των διαδικασιών της διεξαγωγής του 17ου Τακτικού Συνεδρίου της Ο.Λ.Μ.Ε. εκπρόθεσμες αιτήσεις πέραν της 15ης Μαΐου 2015, δεν θα γίνουν δεκτές.

***** Θερμή παράκληση: Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης να δίνουν οι γονείς προσοχή στο ποσό που αναγράφει το τιμολόγιο.

(στην επόμενη σελίδα ακολουθεί η αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί και να

σταλεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα) μέχρι την

 Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015 στο: kataskinoseisolme@gmail.com)