Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

4ο Ενημερωτικό για το ΠΥΣΠΕ


4ο Ενημερωτικό για το ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ στις 12-05-2015   σε έκτακτη συνεδρίαση:

·          Συζήτησε, σύμφωνα με  έγγραφο του ΥΠΟΠΑΙΘ, και πρότεινε  να συσταθούν οργανικές θέσεις για τις ειδικότητες:  ΠΕ 05, ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ 32, ΠΕ 18.41, ΠΕ 19/20, ΠΕ 06, ΠΕ 11, και ΠΕ 16  σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτουμε.

·         Ενέκρινε πίνακα ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς των ολιγοθέσιων Δηµ. Σχολείων της περιοχής ευθύνης του.

Το ΠΥΣΠΕ στις 13-05-2015 σε έκτακτη συνεδρίαση  τοποθέτησε  προσωρινά  εκπαιδευτικό αποσπασμένο ΠΕ 70  στη Δ/νση ΠΕ Καρδίτσας, χωρίς αίτησή του στο 9ο 12/θ Δ.Σ Καρδίτσας για κάλυψη διδακτικών αναγκών  που προέκυψαν από μη προγραμματισμένη άδεια απουσίας εκπαιδευτικού.

Μερικές παρατηρήσεις για τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου.

1.    Η σύσταση των οργανικών είναι η βασική προϋπόθεση για μόνιμους διορισμούς συναδέλφων στις θέσεις αυτές κι από αυτή την άποψη αποτελεί θετική εξέλιξη που οφείλεται στη δικαίωση των αγώνων μας για σταθερή και μόνιμη εργασία και τη θετική στάση του ΥΠΟΠΑΙΘ αλλά αφήνει δυστυχώς έξω τους συναδέλφους της ειδικής αγωγής που θα αναπληρώνουν και την επόμενη χρονιά τον εαυτό τους

2.    Οι οργανικές συστάθηκαν με μέτρο τον αριθμό των διαθέσιμων ωρών κατά τμήμα και σχολείο από το υπάρχον ωρολόγιο πρόγραμμα.

3.    Η θέση της οργανικότητας είναι για όλα τα σχολεία που διατίθεται ο/η εκπαιδευτικός και όχι στο  σχολείο που διατίθεται τις περισσότερες διδακτικές ώρες.

4.    Όταν σε 3 σχολικές μονάδες αντιστοιχούν 2 εκπαιδευτικοί τότε η διάθεσή τους γίνεται νε κριτήριο  τις διδακτικές ώρες του μαθήματος της ειδικότητας στο σχολείο  και τον αριθμό των μαθητών. ( πχ στο 4ο Δ. Σχ. καλύπτονται οι ώρες ΠΕ 08 από δυο «περισσεύματα» ωρών που απομένουν από τα όμορα 2ο και 14ο όπου συστήνονται οι οργανικές θέσεις της ειδικότητας αυτής επειδή τα εν λόγω σχολεία έχουν μεγαλύτερο αριθμό μαθητών). 

5.    Το έγγραφο παρελήφθη στις 11/05 και δεν υπήρχε   χρόνος προετοιμασίας αρκετός για να ελεγχθεί η δυνατότητα δημιουργίας κι άλλων θέσεων όπου αυτό θα ήταν δυνατόν να συσταθούν με το συνδυασμό ωρών που μπορεί να περισσεύουν.  Επίσης δεν έχει ελεγχθεί η σωστή κατανομή των ωρών  σε ομάδες σχολείων, των ειδικοτήτων που διατίθενται σε περισσότερες από δυο σχολικές μονάδες, όπως είναι οι συνάδελφοι που διδάσκουν δεύτερη ξένη γλώσσα (ΠΕ 05 και ΠΕ 07).

6.    Θα μπορούσαν να συσταθούν κι άλλες θέσεις και για τις παραπάνω ειδικότητες και για ΠΕ 70 αν δεν παρέμεναν σε ισχύ οι μνημονιακοί νόμοι που δεν επιτρέπουν την λειτουργία ολοήμερου τμήματος στα ολιγοθέσια σχολεία. Χρειάζεται εδώ  άμεση παρέμβαση από την  Διδασκαλική Ομοσπονδία για να υπάρξει αναβάθμιση της λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων της υπαίθρου.    

7.    Παραμένουν οι στρεβλώσεις από την ύπαρξη οργανικών σε σχολικές μονάδες που έχουν χαμηλότερη λειτουργικότητα.

8.    Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε παρατηρήσεις και είμαστε στη διάθεση των συναδέλφων για να δούμε διορθωτικές κινήσεις όπου αυτό είναι δυνατό. Μια άμεση συνάντηση στα γραφεία του συλλόγου θα έλυνε απορίες και θα μπορούσε να διαμορφώσει πιο εμπεριστατωμένες προτάσεις.

 

Για την Εκπαιδευτική Δράση

Τάσος Γκαραγκάνης

(κινητό: 6973247794,   email:  anastgk@yahoo.gr)

Γιώργος Σακελλαρίου

(κινητό: 6932211897,   email:  ggsakel@yahoo.gr)

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου