Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ για τις ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ για τις ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

των αιρετών του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας

Γεωργίας Αμπατζή και Χρήστου Καρακώστα,

εκπροσώπων της Εκπαιδευτικής Δράσης

 

Καρδίτσα 4/8/2014

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καρδίτσας (http://dide.kar.sch.gr/) οι πίνακες υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, ανά ομάδα σχολικών μονάδων, όπως χαρακτηρίσθηκαν ονομαστικά με την υπ’ αριθμ. 13η/4-8-2014 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 14 του ΠΔ 50/96.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίσθηκαν ως υπεράριθμοι, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες (δήλωση τύπου Β’), στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, όπως έχουν ανακοινωθεί, από Τρίτη 05-08-2014 έως και Δευτέρα 11-08-2014 στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ (Αθ. Διάκου 15 - Γραφείο 4, 1ος όροφος) ή με FAX στα 2441080305, 2441080318.

Επισυνάπτουμε τους πίνακες οργανικών κενών-πλεονασμάτων (Ομάδα 1η και 2η), όπως τροποποιήθηκαν,  και το έντυπο δήλωσης τύπου Β’.

Σημειώνουμε για μία ακόμη φορά, ότι σύμφωνα με το ΠΔ 50/96, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας  και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Το ΠΥΣΔΕ στην επόμενη συνεδρίαση (12-8-2014) θα τοποθετήσει τους οργανικά υπεράριθμους σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησής τους και οι παραπάνω πίνακες θα τροποποιηθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καρδίτσας.

Κατόπιν,  και σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96,  καλούνται οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (χωρίς οργανική θέση) και  όσοι έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης οργανικής θέσης να υποβάλουν, με πιθανότερη καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 19-8-2014, αίτηση (παρ. 7 και 11 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96) για τοποθέτηση σε κενή οργανική θέση.

Δήλωση για τοποθέτηση σε οργανική θέση μπορούν να υποβάλουν και όσοι κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι και δεν τοποθετήθηκαν  σε νέα κενή οργανική θέση, συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ήρθαν με μετάθεση, ζητούν βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση.

Επίσης αν κάποιος υπεράριθμος τοποθετήθηκε  με τη διαδικασία άρσης της υπεραριθμίας μετά από αίτηση του σε οργανικό κενό σχολικής μονάδας,  μπορεί αν θέλει, εφόσον έκανε αίτηση τον Απρίλιο για βελτίωση θέσης, να διεκδικήσει νέα τοποθέτηση-βελτίωση θέσης συνεξεταζόμενος ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση λόγω μετάθεσης.

Συνιστάται να δηλώνονται οσαδήποτε σχολεία  έως και όλα της περιοχής μετάθεσης που ανήκει ο εκπαιδευτικός, δεδομένου ότι, πέραν των οργανικών κενών που ανακοινώνονται μπορεί να προκύψουν και νέα λόγω ικανοποίησης στη βελτίωση θέσης.

Τέλος τονίζουμε ότι είναι απαραίτητο να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καρδίτσας, ώστε να έχετε συνεχή ενημέρωση για την χρονική εξέλιξη των διαδικασιών του ΠΥΣΔΕ  και τις απαραίτητες ενέργειες (αιτήσεις κλπ) οι οποίες πρέπει να γίνουν στο επόμενο διάστημα.

 

Χρήστος Καρακώστας
Αιρετό Αναπληρωματικό Μέλος
τηλ. 6944473002

Γεωργία Αμπατζή
Αιρετό Τακτικό μέλος
τηλ. 6986646158 

 

 

 

 

Εκπρόσωποι της Εκπαιδευτικής Δράσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου