Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

«Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Καρδίτσας »


 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΔΙΑΚΟΥ 15
Τ.Κ: 43100
Τηλέφωνο: 24410 80301,347
FAX: 24410 80305
 
 
Καρδίτσα: 07-10-2014
 
Αριθμ. Πρωτ.: 12051
 
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
 
 
Προς
 1. Σχολεία Νομού
 2. Ενδιαφερόμενους
 

 

Θέμα: «Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Καρδίτσας »

 

Έχοντας υπόψη:

1.            τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ. Α΄) με τίτλο: «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

2.            το Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/3-1-2003 τ. Α΄) με τίτλο: «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών»,

3.            την υπ΄αριθμ. Φ.350/42/148986/Δ1/ 18-9-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης»,

4.            την υπ’ αριθμ Δ-58/161022/Δ2/07-10-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα»,

5.            τις αιτήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων εκ μέρους των συνδυασμών των συνδικαλιστικών παρατάξεων ή μεμονωμένων υποψηφίων,

 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

Ανακηρύσσουμε υποψήφιους για την εκλογή τους ως αιρετών μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Καρδίτσας ως εξής:

 

Α. Συνδυασμός ΔΑΚΕ Δ.Ε.

 1. Eυθυμίου Παναγιώτης του Αχιλλέα
 2. Ζευγαράς Νικόλαος του Θωμά
 3. Θεοδωρόπουλος Δημήτριος του Θεοδοσίου
 4. Καραγιάννης Γεώργιος του Ευθυμίου
 5. Μπάτρας Βάϊος του Παναγιώτη
 6. Μπενέκης Σπυρίδων του Χρυσοστόμου
 7. Ντούρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 8. Παππάς Σωκράτης του Χριστοφόρου
 9. Πετεινάρας Ιωάννης του Αθανασίου
 10. Ποταμίτου Νίκη του Δημητρίου
 11. Φαλιάγκας Δημήτριος του Πέτρου

 

 

 

 

Β. Συνδυασμός ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  Δ.Ε.

1.    Αμπατζή Γεωργία του Ιωάννη

2.    Γκάτσης Αριστείδης του Νικολάου

3.    Καλογερόπουλος Κων/νος του Θωμά

4.    Καρακώστας Χρήστος του Αθανασίου

5.    Λαφαζάνης Παναγιώτης του Δημητρίου

6.    Μαυροκέφαλος Γεράσιμος του Γρηγορίου

7.    Μαχαίρα Αναστασία του Δημητρίου

8.    Παπαστάθης Χρήστος του Νικολάου

9.    Πιντζοπούλου Ελένη του Βασιλείου

10.  Ραχμάνης Κων/νος του Χρήστου

11.  Ριζάς Σωτήριος του Ιωάννη

12.  Σδόγκος Αθανάσιος του Νικολάου

13.  Τάντου Σοφία του Κων/νου

14.  Τσαγγάρης Δημήτριος του Βασιλείου

 

 

 

 

 

 

Γ. Συνδυασμός Ε.Σ.Α.Κ-Δ.Ε.Ε (ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ)

1.                                   Καραγιάννης Απόστολος του Κλεάνθη

2.                                   Τσιουφλιά Κατερίνα του Πελοπίδα

3.                                   Τσιώλη Μαρία του Κων/νου

4.                                   Χηροπούλου Χρυσή του Αγαθοκλή.

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 
 
 
ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου