Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

   Ανακοίνωσαν τις ειδικότητές μας που θέλουν να κλείσουν. Μας προέγραψαν για να
μας απολύσουν. Ρίχνουν στον καιάδα 20.000 μαθητές των ειδικοτήτων που θέλουννα
καταργήσουν από τα δημόσια σχολεία. (Στέλνουν στην αγκαλιά των ιδιωτών σχολαρ-
χών-επιχειρηματιών όσους απ’ αυτούς μπορούν(;) να πληρώσουν ακριβά τη μόρφωση
που μέχρι τώρα παίρνουν δωρεάν.)
   Λένε, 2500 από ’μάς να πάνε στο διάολο. Όμως ο διάολος λέει πως θα κάνει κι εξαι
ρέσεις. Τις λέει «ειδικές κατηγορίες» (πολύτεκνοι, λόγοι υγείας κ.τ.λ.). Και κάνει μια
εκτός νόμου πρόσκληση, για δήλωση υποταγής εκείνων που πιθανολογείται ότι θα ε-
ξαιρεθούν: “Δηλώστε, με την παρουσία σας στις Διευθύνσεις, τη Δευτέρα, εως το με-
σημέρι”. Δηλώστε τι; Την “κατηγορία” σας. Πότε; Πριν καν ψηφιστεί το πολυνομο-
σχέδιο! Σαν να μην έχουν ολονών μας τα στοιχεία (οικογενειακής κατάστασης κ.τ.λ.).
    Τα στοιχεία μας (προσωπικά δεδομένα τα λένε αλλιώς) τα έχουν ήδη αναρτήσει στο διαδίκτυο (ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ.) προς έκθεση και χρήση από τον οποιο-
δήποτε.
    Θέλουν να βάλουν όσους από εμάς υπαγόμαστε σε ειδική κατηγορία να δηλώσου-
με από τώρα πως προδίδουμε τους συναδέλφους μας που θέλουν να απολύσουν. Τη
Μαρία, το Γιώργο, τη Στέλλα… Τους συναδέλφους, που μαζί τρώμε τα σωθικά μας
κάθε μέρα, τόσα χρόνια, στις ίδιες τάξεις, με τους ίδιους μαθητές…
     Και πού θα διαθέσουν τους εξαιρούμενους αφού καταργούν τελείως τις ειδικότη-
τές τους; Σε άλλα υπουργεία, που δεν έχουν θέσεις; Ή στην επόμενη φουρνιά περισ-
σευάμενων;    
     Να μη το δεχθούμε αυτό! Να μη συρθούμε σ’αυτόν τον εξευτελισμό! Κανένα δεν
θ’ αφήσουμε ν’ απολυθεί! Κανένα σχολείο να μην ανοίξει αν λείψει και ένας από ε-
μάς! Επειδή κανείς δεν εξαιρείται από τις προγραφές και κανείς δεν είναι μόνος απέ-
ναντι στους μακελλάρηδες!
      Επειδή, με την αύξηση του διδακτικού ωραρίου, που είναι η βάση υπολογισμού
των οργανικών θέσεων εργασίας, 9.000 περίπου καθηγητές όλων των ειδικοτήτων
θα περισσέψουν και θα ακολουθήσουν στις απολύσεις.
      Επειδή στο Νέο Λύκειο θα συρρικνωθούν ειδικότητες και η αναλογία καθηγητών
προς μαθητές θα κρατηθεί στο 1/27 έως 1/30, θα προκύψουν συγχωνεύσεις και νέες
καταργήσεις θέσεων εργασίας,
      Επειδή στο νέο Τεχν. Λύκειο ο αριθμός των τεχνικών-επαγγελματικών ειδικοτή-
των θα ΄΄πέσει’’ στο 1/3, καθώς στα τριαντάρια τμήματα θα διδάσκονται μόνο θεω-
ρητικά μαθήματα ειδικότητας, και το τέταρτο έτος, που θα δίνει ειδικότητα (με εργα-
στήρια κ.τ.λ.), θα μοιραστεί και στον ιδιωτικό τομέα (οι λύκοι περιμένουν), θα είμα-
στε και άλλες χιλιάδες προς απόλυση (4,000, 5.000;),
       Επειδή από ΕΠΑ.Λ. & ΕΠΑ.Σ. που κλείνουν, καθώς οι περισσότερες ειδικότητες
τους θα κλείσουν και ο αριθμός των μαθητών τους θα μειωθεί, θα προκύψουν και άλ-
λοι περισσευάμενοι,
        Δεν είναι μόνοι τους οι τωρινοί ονοματισμένοι συνάδελφοι! ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ!
Και όλοι μαζί πρέπει να παλέψουμε, χωρίς εξαιρέσεις για το δικαίωμα στη δουλειά!
        Ο υπουργός το δήλωσε, με όλο του το θράσσος, πως οι απολύσεις γίνονται για να μη μείνει κανείς κακομαθημένος που να προσδοκεί μόνιμη και σταθερή δουλειά  σ’αυτή τη χώρα, μήτε σε δημόσιο μήτε σε ιδιωτικό τομέα.         
        Γι’αυτό κι εμείς θα ‘μαστε στον αγώνα, στις συγκεντρώσεις, στις πορείες, στις
καταλήψεις, μαζί με όλους τους συναδέλφους από τους Δήμους, την Ε.Ρ.Τ., την ΕΛ.Β.Ο., τις αλυσίδες διατροφής, το μέταλλο και όλους τους αλλους, ώστε, ακόμη και να το ψηφίσουν το πολυνομοσχέδιο-τερατούργημα, να το πάρουν πίσω .Όπως και
στην Ισπανία, που σύσσωμοι καθηγητές, μαθητές και γονείς, με επίμονες μαζικές κινητοποιήσεις ανάγκασαν την κυβέρνησή τους να αποσύρει ψηφισμένο νόμο για την εκπαιδευση!

   Ολοι στις Γενικές Συνελεύσεις τη Δευτέρα 15 του Ιούλη, στις 7 το πρωί, στις Διευθύνσεις της Δευτεροβάθμιας, Ανατολικής (Σαπφούς)
και Δυτικής (Κολοκοτρώνη) Θεσσαλονίκης.                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου