Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

«Διαδικασία τοποθέτησης εκπ/κων Π.Ε.70 από διάθεση»


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα: 19-09-2013  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                                  Αρ. Πρωτ.:  11426
-----
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
                          ΠΡΟΣ:
·         Δ/νση Π.Ε. Α’ Αθήνας
·         Δ/νση Π.Ε. Β’ Αθήνας
·         Δ/νση Π.Ε. Γ’ Αθήνας
 
      Κοινοποίηση:
·         Δ/νση Π.Ε. Ανατ. Αττικής
·         Δ/νση Π.Ε. Δυτ. Αττικής
-----
Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 15 - 17
Τ.Κ. – Πόλη: 11521 Αθήνα
Ιστοσελίδα: http://attik.pde.sch.gr/  
Πληροφορίες:  Γιώργος Γκουντής
Τηλέφωνο: 210 - 6450204

 

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία τοποθέτησης εκπ/κων Π.Ε.70 από διάθεση»

Σχετ.:  1. Αρ. Πρωτ.  13515/19-09-2013, από Δ/νση Π.Ε. Α’ Αθήνας

            2. Αρ. Πρωτ. 10377/19-09-2013, από Δ/νση Π.Ε. Β’ Αθήνας

            3. Αρ. Πρωτ. 6211/19-09-2013, από Δ/νση Π.Ε. Γ’ Αθήνας

            4. Αρ. Πρωτ. Φ.7/19543/19-09-2013, από Δ/νση Π.Ε. Ανατ. Αττικής

            5. Αρ. Πρωτ. Φ.2/3116/19-09-2013, από Δ/νση Π.Ε. Δυτ. Αττικής

            6. Αρ. Πρωτ. 125334/Γ1/09-09-2013, από Υ.ΠΑΙ.Θ.,  Δ/νση Σπουδών Π.Ε.

            7. Νόμος 3848/2010, άρθρο 31, παράγρ. 3, περίπτωση β

    

     Καλούνται οι Δ/νσεις Π.Ε. Α, Β και Γ Αθήνας, όπως ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 (σχετικά 1, 2 και 3 αντίστοιχα) οι οποίοι και παρέμειναν στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ μετά την εφαρμογή του σχετικού 6, για την έναρξη του σχολικού έτους 2013-14, όπως επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής [http://attik.pde.sch.gr/pages/index.htm] προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε λειτουργικές θέσεις Δημοτικών Σχολείων στις Δ/νσεις Π.Ε. Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουν την «Αίτηση Τοποθέτησης για το διδακτικό έτος 2013-14» και να την αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έως τη Δευτέρα 23/09/2013 στις 13.00, στο mail@attik.pde.sch.gr  .

   Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ70 θα γίνουν με απόφαση του Π.Δ.Ε. Αττικής ύστερα από πρόταση του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής (σχετ. 7) και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Αττικής.

   

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής

 

Δημήτριος Γκίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου