Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Όλα τα λεφτά (τα κουπόνια) θα είναι το βραβείο και ξέρουμε ποιος θα τα πάρει.


Στο "έργο" πρωταγωνιστεί το ΙΟΒΕ, του οποίου πρόεδρος ήταν ο Στουρνάρας, την περίοδο που ανέλαβε τα ηνία ο ΓΑΠ.


Ο Ιαβέρης του Δημόσιου τομέα, αυτός που κυνηγάει και τους εκπαιδευτικούς (πένητες και πλάνητες πλέον), Λέανδρος-Σωκράτης Ρακιντζής, Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Αρεοπαγίτης ε.τ. συντρώγει με τους πλασιέ υπηρεσιών εκπαίδευσης. Δεν χρειάζεται να το δείτε αναλυτικά

Μια "διαγώνια" ματιά θα σας πείσει.

Με την αυτοαξιολόγηση, μπαίνουμε στην κούρσα με αντίπαλους τα ιδιωτικά, που έχουν αφετηρία πιο μπροστά από μας, τρέχουν χωρίς εμπόδια, ενώ εμείς με εμπόδια και παγίδες, ο αφέτης και οι κριτές είναι δικοί τους. Θα μας πουν: "σας συγκρίναμε με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια" και θα μας χρεώσουν την αποτυχία μας.

Όλα τα λεφτά (τα κουπόνια) θα είναι το βραβείο και ξέρουμε ποιος θα τα πάρει.

Άλλωστε το ίδιο κάνουμε και θα κάνουμε κι εμείς με τους μαθητές μας στο Λύκειο. 

Α!! voucher σημαίνει κουπόνι 

 


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων


 

synlogooΟ Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών
Εκπαιδευτηρίων (ΣΙΕΙΕ) σε συνεργασία με την
Ελληνοαμερικανική Ένωση (ΕΑΕ) οργανώνει το
Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιωτικών
Εκπαιδευτηρίων την Παρασκευή 14 και το
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 στην
Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22,
                                          Αθήνα με θέμα:

Ιδιωτικό Σχολείο και Ανάπτυξη

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο είναι τα παρακάτω:

α) ανάδειξη της αυτόνομης σχολικής μονάδας ως βάσης εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης και κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα του σήμερα

β) αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και απελευθέρωση του δημόσιου και του ιδιωτικού σχολείου από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του κρατικού συγκεντρωτισμού και της γραφειοκρατίας

γ)  κατάργηση των στρεβλώσεων στο πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων

δ) αναλυτικό πρόγραμμα και αξιολόγηση στην αυτόνομη σχολική μονάδα,

ε) παρουσίαση μελέτης του ΙΟΒΕ με την οποία επιχειρείται συγκριτική ανάλυση του κόστους ανά μαθητή στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων που κατευθύνονται στη λειτουργία του σημερινού δημόσιου σχολείου

στ) το κουπόνι εκπαίδευσης: προτεινόμενο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων που διατίθενται στην α΄βάθμια και β΄βάθμια εκπαίδευση και για τη διασφάλιση του δικαιώματος του γονέα να επιλέγει το σχολείο του παιδιού του σύμφωνα με το Χάρτη των δικαιωμάτων του πολίτη της ΕΕ

 

 

 

Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων 

 «Ιδιωτικό Σχολείο και Ανάπτυξη» 

Αθήνα, 14 & 15 Φεβρουαρίου 2014 

Ελληνοαµερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Αθήνα, 2ος όροφος 

Οργάνωση: Ελληνοαµερικανική Ένωση – Σύνδεσµος Ιδρυτών Ελληνικών 

Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων 

Οργανωτική Επιτροπή: Λ. Φ. Κόσκος, Πρόεδρος, Χ. Κυραϊλίδης, Γ. Λιναρδάτος, 

Α. Ι. Παναγιωτόπουλος, Λ. Σ. Ρακιντζής, Γ. Χατζήβεης, µέλη. 

 

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 

 

17:00 – 17:30 Προσέλευση 

 

 

17:00 – 18:00 1η Συνεδρία 

 Προεδρεύων: 

Χαράλαµπος Κυραϊλίδης, Πρόεδρος του ΣΙΕΙΕ 

 

  Εναρκτήρια οµιλία 

 Χαιρετισµοί: 

 

 

18:00 – 18:30 Κεντρική Εισήγηση: 

Λεωνίδας-Φοίβος Κόσκος, Hellenic American 

University, President 

Κράτος, Κοινωνία και Σχολείο 

 

18:30-19:00 2η Συνεδρία 

Το Συνταγµατικό Πλαίσιο και οι στρεβλώσεις του 

 Προεδρεύων: Λέανδρος-Σωκράτης Ρακιντζής, Γενικός 

Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Αρεοπαγίτης ε.τ. 

Εισηγητής: 

1. Πάνος Λαζαράτος, Καθηγητής ∆ιοικητικού ∆ικαίου 

στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

2. Γρηγόρης Λαζαράκος, ∆ιδάκτωρ Νοµικής 

Πανεπιστηµίου Humboldt Βερολίνου 

3. Συζήτηση 

 

19:15 – 20:30 3η Συνεδρία 

 

  Το θεσµικό πλαίσιο και οι δυσλειτουργίες του 

 Προεδρεύων: 

κ. Α. Ι. Παναγιωτόπουλος, Γενικός Γραµµατέας 

Συνδέσµου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών 

Εκπαιδευτηρίων 

Εισηγητές: 

1. Ιωάννης Ληξουριώτης, Καθηγητής εργατικού 

δικαίου στο Γενικό Τµήµα ∆ικαίου Παντείου 

Πανεπιστηµίου [Εργασιακές σχέσεις- Προσλήψεις-

Απολύσεις] 

2. Λέανδρος-Σωκράτης Ρακιντζής, Γενικός 

Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Αρεοπαγίτης ε.τ. 

[Υπηρεσιακά Συµβούλια-Πειθαρχικό] 

3. Συζήτηση 

 

21:00 ∆εξίωση 

 

 

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 

 

09:00 – 10:30 4η Συνεδρία 

 

Το οικονοµικό πλαίσιο: επιβαρύνσεις και 

αντικίνητρα 

 Προεδρεύων: 

κ. Γεώργιος Λιναρδάτος, Μέλος Συνδέσµου Ιδρυτών 

Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, τ. Πρόεδρος 

Συνδέσµου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών 

Εκπαιδευτηρίων Εισηγητές: 

1. Νικόλαος Βέττας, Γενικός ∆ιευθυντής ΙΟΒΕ, 

Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Θέµα: «Αξιολόγηση και κίνητρα στον σχεδιασµό 

εκπαιδευτικών συστηµάτων» 

2. Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος, Επίτιµος διεθνής 

πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων ∆ηµοσιογράφων, 

πρόεδρος του ελληνικού της τµήµατος και µέλος του 

∆Σ της Ένωσης Συντακτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

 3. Συζήτηση 

 

10:45 – 11:45 5η Συνεδρία 

 

Παρουσίαση Μελέτης ΙΟΒΕ 

 Προεδρεύων: 

κ. Χαράλαµπος Κυραϊλίδης, Πρόεδρος Συνδέσµου 

Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων 

Εισηγητής: 

1. Άγγελος Τσακανίκας, ∆ιευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ 

2. Πάσχος Μανδραβέλης, Οικονοµολόγος, 

∆ηµοσιογράφος 

3. Συζήτηση 

11:45΄– 12:15΄ ∆ιάλειµµα – Καφές 

 

12:15΄– 13:45΄ 6η Συνεδρία 

Εκπαίδευση, Κοινωνικός Έλεγχος και 

Ανταγωνισµός 

 Προεδρεύων: 

 

κ. Λεωνίδας-Φοίβος Κόσκος, Hellenic American 

University, President 

 

Εισηγητές: 

1. Γεώργιος Καλκάνης, Καθηγητής ΠΤ∆Ε του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πρόεδρος ∆ιοικούσας 

Επιτροπής Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων 

Θέµα: «Το Πειραµατικό Σχολείο» 

2. Dr. Michael J. Bakalis, Former U.S. 

Undersecretary of Education. Founder, President & 

CEO of American Quality Schools Θέµα: «Η Αµερικανική εµπειρία» 

3. Harry Anthony Patrinos, Manager, Education 

Human Development Network at the World Bank 

Θέµα: «The Impact of Voucher Programs» 

4. Συζήτηση 

 

 

14:00 – 14:30 7η Συνεδρία 

Συµπεράσµατα – Κλείσιµο εργασιών συνεδρίου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου