Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ μετά το «βατερλώ» στην Α’ Λυκείου


Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ μετά το «βατερλώ» στην Α’ Λυκείου


 


Τροπολογία προκειμένου να αποτραπεί ο «κίνδυνος μαζικής σχολικής αποτυχίας» στην προαγωγή των μαθητών της Α’ Λυκείου στην επόμενη τάξη κατέθεσαν 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τον υπουργό Παιδείας να επαναφέρει το προηγούμενο πλαίσιο προαγωγής μαθητών, το οποίο και ίσχυε πριν από την εφαρμογή του νέου νόμου για το Λύκειο (4186/2013).

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκφράσει επανειλημμένα την πλήρη αντίθεσή του στο νόμο 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και ιδιαίτερα σε σχέση με όσα προβλέπονται για την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Λειτουργίας, τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τον τρόπο προαγωγής και απόλυσης των μαθητών και μαθητριών.

Η εφαρμογή του εν λόγω νόμου οδήγησε σε μεγάλη αναστάτωση την εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές/μαθήτριες και τις οικογένειές τους. Εξαιτίας της εφαρμογής των διατάξεων εκείνων του νόμου, οι οποίες αφορούν αφενός, την Τράπεζα Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Λειτουργίας και αφετέρου, τους όρους και τις προϋποθέσεις προαγωγής, πάρα πολλοί μαθητές και μαθήτριες- σε σύγκριση με το προηγούμενο σχολικό έτος- βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της σχολικής αποτυχίας.

Επειδή, βασική επιδίωξη κάθε εκπαιδευτικού συστήματος θα πρέπει να είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής και η επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης για όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές και μαθήτριες, με την παρούσα τροπολογία ορίζεται ότι για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου, θα πρέπει να επιτυγχάνεται γενικός μέσος όρος εννέα και πέντε δέκατα (9,5) ο οποίος θα υπολογίζεται από το σύνολο των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, συνυπολογιζομένου και του προφορικού βαθμού.

Ορίζεται επίσης ότι οι μαθητές και μαθήτριες του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι παραπέμπονται σε επανεξέταση τον Σεπτέμβριο, θα διαγωνίζονται σε θέματα που επιλέγονται αποκλειστικά από τους διδάσκοντές τους. Τέλος, εξαιτίας της ιδιαίτερα πρόχειρης εφαρμογής του νέου συστήματος, ο βαθμός προαγωγής των μαθητών και μαθητριών της Α’ Λυκείου ΓΕΛ του σχολικού έτους 2013 – 2014 δεν θα πρέπει να προσμετρηθεί στον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι παραπάνω ρυθμίσεις κρίνονται επιβεβλημένες για την αποτροπή φαινομένων σχολικής αποτυχίας μαζικών διαστάσεων
 
Με τις διατάξεις της τροπολογίας, προτείνεται επίσης η εξέταση, όσων μαθητών παραπεμφθούν για επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο -τόσο στα Γενικά όσο και στα Επαγγελματικά Λύκεια-να διεξαχθεί, μόνο από τους διδάσκοντές καθηγητές τους και χωρίς τη χρήση της Τράπεζας Θεμάτων.

 

 

Γραφείο Τύπου ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

11-07-2014

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου