Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ των αιρετών του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας Γεωργίας Αμπατζή και Χρήστου Καρακώστα,


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ των αιρετών του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας

Γεωργίας Αμπατζή και Χρήστου Καρακώστα,

εκπροσώπων της Εκπαιδευτικής Δράσης

 

Καρδίτσα 6/9/2014

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Σχετικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τις αποφάσεις που πάρθηκαν στη 17η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1.      Αίτηση-ένσταση εκπαιδευτικού επί των μεταθέσεων και των οργανικών κενών του κλάδου ΠΕ14 Δ.Ε. Καρδίτσας. Εξετάστηκε ένσταση συναδέλφου Γεωπόνου που έθετε δύο βασικά ερωτήματα: α) γιατί δεν αποδόθηκε οργανικό κενό κλάδου ΠΕ14 στον πίνακα κενών-πλεονασμάτων για μεταθέσεις και β) με ποιον τρόπο θα καλυφθούν οι ώρες διδασκαλίας στους τομείς Γεωπονίας. Ταχθήκαμε υπέρ του συναδέλφου διότι, σύμφωνα με τον αλγόριθμο υπολογισμού, τα κενά του πίνακα κενών-πλεονασμάτων στην ειδικότητα Γεωπόνων ήταν -1.7 και η τελική εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ ήταν 0. Δηλαδή, μηδενίστηκε από την πλειοψηφία του ΠΥΣΔΕ το κενό στην ειδικότητα ΠΕ14. Να υπενθυμίσουμε πως είχαμε καταψηφίσει τους πίνακες κενών-πλεονασμάτων με δήλωση που καταθέσαμε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο στις 30-6-2014. Η ένσταση απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία (4-1).

2.      Αιτήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. Καρδίτσας για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και οριστικοποίηση των αποφάσεων οργανικής τοποθέτησης εκπ/κών σε σχολικές μονάδες Δ.Ε. Καρδίτσας.

Α) Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία (4-1) ένσταση συναδέλφων ειδικότητας ΠΕ18.16 που ζητούσαν να τοποθετηθούν σε οργανικό κενό της ενοποιημένης ειδικότητας ΠΕ18.12,16 (κωδικός ενοποιημένης ειδικότητας 40). Σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων που ορίζει το Υπουργείο, δεν προκύπτουν ώρες Α’ ανάθεσης στην ειδικότητα ΠΕ18.16 ώστε να μπορέσει να γίνει απόδοση οργανικής θέσης.  Μειοψήφησε ο αιρετός της ΔΑΚΕ.

Β) Εξετάστηκε ένσταση συναδέλφου ΠΕ15, που ζητούσε να μην αποδοθεί  η οργανική θέση που προέκυψε σε σχολική μονάδα ύστερα από βελτίωση. Η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα.

3.      Γνωμοδότηση για τη συνάφεια Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών εκπ/κών Δ.Ε. Καρδίτσας με το αντικείμενο απασχόλησής τους. Εξετάστηκε μία (1) αίτηση συναδέλφου και ζητήθηκε να προσκομιστούν επιπλέον έγγραφα προκειμένου να εξεταστεί η συνάφεια.

4.      Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπ/κών σε σχολικές μονάδες Δ.Ε. Καρδίτσας. Ο πίνακας προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών που έχουν έρθει με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καρδίτσας (http://dide.kar.sch.gr/site/)

 

Καλούνται οι συνάδελφοι που είναι υπεράριθμοι, για συμπλήρωση ωραρίου, στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, αποσπασμένοι, να υποβάλουν αιτήσεις τοποθέτησης μέχρι και την Δευτέρα 08-09-2014. Τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα είναι αναρτημένα στο site της Διεύθυνσης (http://dide.kar.sch.gr/site/).

Επειδή τα κενά και πλεονάσματα ενδέχεται να τροποποιηθούν, καλούνται οι συνάδελφοι να δηλώνουν τις προτιμήσεις τους βάσει επιθυμιών τους.

Σειρά προτεραιότητας για την πλήρωση λειτουργικών κενών έχουν αρχικά όλοι όσοι ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΔΕ με την εξής σειρά: Υπεράριθμοι, Συμπλήρωση Ωραρίου, Διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Η τοποθέτηση γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσης. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών, τοποθετούνται σε εναπομείναντα λειτουργικά κενά οι αποσπασμένοι εντός και εκτός του ΠΥΣΔΕ συγκρινόμενοι μεταξύ τους βάσει των μορίων απόσπασης.

Χρήστος Καρακώστας
Αιρετό Αναπληρωματικό Μέλος
τηλ. 6944473002

Γεωργία Αμπατζή
Αιρετό Τακτικό μέλος
τηλ. 6986646158 

 

 

 

Εκπρόσωποι της Εκπαιδευτικής Δράσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου