Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Υπόμνημα ΠΕΑΕ προς Υπουργείο Παιδείας.

Υπόμνημα Π.Ε.Α.Ε. προς  Υπουργείο Παιδείας.
Οι κυρίαρχες εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις όλων των προηγούμενων χρόνων, αποσκοπούσαν σε ένα δημόσιο σχολείο φθηνό, εναρμονισμένο με τις προτεραιότητες της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες των επιχειρήσεων, με έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων έναντι της ολόπλευρης μόρφωσης, καθώς και σε έναν μισθολογικά υποβιβασμένο, εργασιακά ανασφαλή και ιδεολογικά χειραγωγημένο εκπαιδευτικό. Αυτές οι αντιλαϊκές πολιτικές είχαν ως άξονες τη δραματική συρρίκνωση των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση ύψους 2,47% του ΑΕΠ (μείωση 35,6 % συγκριτικά με το 2009), τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και τμημάτων, καθώς και την κατακρήμνιση των μισθολογικών μας απολαβών, με τον μισθό του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού να κυμαίνεται στα 680 ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο οι εργασιακές μας σχέσεις επιδεινώθηκαν τόσο με τις απολύσεις και την υπαγωγή σε καθεστώς διαθεσιμότητας των συναδέλφων των τεχνικών ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ όσο και με την αδιοριστία και τη γενίκευση της ελαστικής εργασίας με προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων αντί των μαζικών διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τα τελευταία πέντε χρόνια ο αριθμός των εκπαιδευτικών μειώθηκε δραματικά στο πλαίσιο συρρίκνωσης της εκπαίδευσης ως δημόσιου αγαθού για όλα τα παιδιά της ελληνικής κοινωνίας, επίτασης των ταξικών φραγμών στη μόρφωσή τους και της μνημονιακής αναλογίας 1:5 και στη συνέχεια 1:10 σχετικά με τις συνταξιοδοτήσεις και τους αντίστοιχους νέους διορισμούς. Ειδικότερα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνταξιοδοτήθηκαν πάνω από 9.000 εκπαιδευτικοί και διορίστηκαν μόλις 278, ενώ στην δευτεροβάθμια υπηρετούν 28.500 λιγότεροι - μείωση της τάξης του 27,3% του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων εκπαιδευτικών- τόσο λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων όσο και λόγω οριστικής απόλυσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών που είχαν για χρόνια στελεχώσει το δημόσιο σχολείο κρατώντας το όρθιο σε συνθήκες εκμηδενισμού των διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών.
Επιπλέον, στο πλαίσιο περικοπών των δαπανών για την εκπαίδευση και τη μόρφωση των παιδιών της ελληνικής κοινωνίας έλαβε χώρα τα τελευταία χρόνια μια διαδικασία συγχωνεύσεων και κατάργησης σχολικών μονάδων και σύμπτυξης τμημάτων, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τυπικά εκκρεμούν νέες συγχωνεύσεις, οι οποίες έλαβαν πέρυσι αναστολή για ένα χρόνο. Σε αυτό το πνεύμα αυξήθηκε κατά δύο ώρες και το ωράριο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας, οδηγώντας σε απόλυση χιλιάδες αναπληρωτές, εντείνοντας τον εργασιακό φόρτο και δημιουργώντας έναν μηχανισμό τεχνητώς πλεοναζόντων συναδέλφων.
Σε αυτές τις συνθήκες αδιοριστίας, υποστελέχωσης και υπολειτουργίας του δημόσιου σχολείου, οι τεράστιες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό καλύπτονται με τη μονιμοποίηση της ελαστικής εργασίας και τη χρόνια εργασιακή ανασφάλεια και ομηρία των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών. Ήδη από το 2008 οι ελαστικώς απασχολούμενοι εκπαιδευτικοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες τόσο στις δομές της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής και το ποσοστό τους ανέρχεται σταθερά σε επίπεδο προσλήψεων στις 18.000 – 20.000, ενώ μεγάλο ποσοστό των διοριστέων συναδέλφων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2009 δεν έχει καν διοριστεί.
Σε αυτό το πλαίσιο να σημειώσουμε ότι παραμένει σε ισχύ ο νόμος 3848/2010 (ν. Διαμαντοπούλου), βάσει του οποίου κονιορτοποιείται και απαξιώνεται η προϋπηρεσία πολλών χρόνων χιλιάδων αναπληρωτών συναδέλφων – θεσπίζοντας την καταμέτρησή της σε 16,8 μόρια με ανώτατο όριο τους 60 μήνες προϋπηρεσίας στον πίνακα διορισμών και προσλήψεων μετά τον επόμενο διαγωνισμό τους ΑΣΕΠ. Συγχρόνως, με τον νόμο 3848/2010 θεσμοθετείται κατ’ ουσίαν έναντι του πτυχίου και της προϋπηρεσίας ο ατομικός φάκελος προσόντων των υπό διορισμό εκπαιδευτικών μέσω της προσμέτρησης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων και ξένων γλωσσών ως τυπικών προσόντων στη σειρά κατάταξης συναδέλφων στον πίνακα διορισμών που θα καταρτιστεί μετά τον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Έτσι, οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής του εν λόγω νόμου, οι διατάξεις του οποίου παραμένουν ανενεργές έως σήμερα, θα σημάνει την καταστρατήγηση των ενιαίων εργασιακών συμφερόντων του κλάδου στη βάση των ενιαίων επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων των πτυχίων μας.

Ζητούμε:
-                Άμεσους μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών ΜΕ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ με βάση τις πραγματικές λαϊκές και εκπαιδευτικές ανάγκες με τη αναλογία 1:1. Άμεση κατάργηση της μνημονιακής αναλογίας 1:5.
-                      Άμεσος διορισμός όλων των διοριστέων. Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών, ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού στις δομές ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ) από το Σεπτέμβριο για το επόμενο σχολικό έτος με αδιάβλητο και διαφανή τρόπο.
-                      Κατάργηση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που ακυρώνει τις σπουδές μας και τα πτυχία μας αποχωρίζοντάς τα από τα εργασιακά μας δικαιώματα. Άμεσος διπλασιασμός του εισαγωγικού μισθού για τον πρωτοδιόριστο εκπαιδευτικό.
-                      Επαναλειτουργία όλων των συγχωνευμένων και καταργημένων σχολικών μονάδων. Άμεση ανάκληση των υπό συγχώνευση σχολικών μονάδων για την έγκαιρη εγγραφή των μαθητών/-τριών σε αυτές τον Ιούνιο.
-                      Άμεση επαναπρόσληψη και τοποθέτηση των απολυμένων συναδέλφων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Επαναλειτουργία των καταργημένων τομέων στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ και επανασύσταση οργανικών θέσεων
-          Άμεση κατάργηση του ν. 3848/2010 (ν. Διαμαντοπούλου). Προσμέτρηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων στη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

-          Όχι στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Εισαγωγική επιμόρφωση μετά τον διορισμό. Ετήσια περιοδική επιμόρφωση με φορέα το δημόσιο πανεπιστήμιο με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα στο εν λόγω διάστημα.

-          Όχι στην αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Πλήρης σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας.

-          Άμεση επαναφορά του ωραρίου μας στα προ του 2013 επίπεδα και αντίστοιχη αποκλιμάκωσή του ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας.

-          Άμεσες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις ώστε να ζούμε αξιοπρεπώς από την εργασία μας. Παιδαγωγική ελευθερία και εργασιακή δημοκρατία στο δημόσιο σχολείο. Όχι στην αξιολόγηση-χειραγώγηση.

-          Ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο με όλη τη μόρφωση για όλα τα παιδιά. Κανένα παιδί εκτός εκπαιδευτικών δομών, κανένας νέος χωρίς απολυτήριο λυκείου. 15 μαθητές ανά τμήμα σε νηπιαγωγείο, Ά και ΄Β τάξη δημοτικού, 20 μαθητές ανά τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις, 10 στα εργαστήρια για στοιχειωδώς καλύτερα παιδαγωγικά και μαθησιακά αποτελέσματα. Διετή προσχολική, εκπαίδευση, δημόσια και δωρεάν.

-          Αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση μέσω κρατικού προϋπολογισμού και για το σύνολο των μονάδων και των βαθμίδων
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Σε συνθήκες διόγκωσης της ελαστικής εργασίας οξύνονται τα προβλήματα των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών. Να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί βρίσκονται κάθε χρόνο αντιμέτωποι με το φαύλο κύκλο της εργασιακής μετακίνησης, αβεβαιότητας και ανασφάλειας, καλύπτοντας το σύνολο των κενών θέσεων, λειτουργικών και οργανικών, με τιμωρητική διαγραφή δύο χρόνων από τους πίνακες αναπληρωτών σε περίπτωση άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης και με πολλαπλές σχέσεις και συμβάσεις εργασίας (τακτικού προϋπολογισμού, Πιστώσεων από το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Τα εργασιακά δικαιώματα των αδιόριστων εκπαιδευτικών είναι συρρικνωμένα (μισθολογικές απολαβές, διάρκεια συμβάσεων, άδειες, καταβολή ενσήμων, προστασία μητρότητας).
Παράλληλα, οι κυβερνητικές αποφάσεις και χειρισμοί των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν αναγνώριζαν την προϋπηρεσία των ετών 2010-2014 για την κατάρτιση των πινάκων αναπληρωτών, δημιουργώντας κατάφωρες αδικίες, ενώ η προηγούμενη πολιτική ηγεσία Λοβέρδου κατήργησε ως «παράνομη» την προϋπηρεσία των ετών 2010-2012 λόγω μη διενέργειας του προβλεπόμενου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Μάλιστα, η τέως πολιτική ηγεσία αποφάσισε τη διπλή μοριοδότηση από φέτος 33 απομακρυσμένων σχολείων ως δυσπρόσιτων για τους πίνακες διορισμών που θα καταρτιστούν μετά τον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Συγχρόνως συμπεριλαμβάνει τη διπλή μοριοδότηση  μόνο από το 2012 και στο εξής στα παλιά δυσπρόσιτα (με το νόμο του 2004) για τους τωρινούς πίνακες που θα καταρτιστούν από του χρόνου έως τον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Έτσι, θα δημιουργήσει κατάφωρες αδικίες στους πίνακες καταργώντας την εργασία  χιλιάδων αναπληρωτών που υπηρετούσαν σε δυσπρόσιτα σχολεία κατά τη διετία 2010-2012, όπου το Υπουργείο τους έστελνε κατά κανόνα στη μέση της σχολικής χρονιάς.
ΖΗΤΟΥΜΕ:
-                      Προσλήψεις αναπληρωτών αποκλειστικά για τα λειτουργικά κενά με δωδεκάμηνες συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Κατάργηση της ωρομισθίας, του θεσμού των ΑΜΩ και της ελαστικής εργασίας. Καμιά σκέψη για εισαγωγή του θεσμού του voucher στο χώρο της εκπαίδευσης. Πλήρης υπολογισμός ενσήμων σε ημέρες απεργίας, αναρρωτικές άδειες και άδειες εγκυμοσύνης. Μέτρα προστασίας της μητρότητας των αναπληρωτριών συναδελφισσών με πλήρη καταβολή του μισθού τους και υπολογισμού της προϋπηρεσίας.
-                      Δραστική αναμόρφωση του προϋπολογισμού
-                      Έγκαιρες υπηρεσιακές μεταβολές (συνταξιοδοτήσεις – παραιτήσεις - αποσπάσεις) και πλήρης διαφάνεια στην καταγραφή και ανακοινοποίηση των λειτουργικών κενών και τις συνακόλουθες προσλήψεις. Υπολογισμός των κενών με βάση τις πρώτες αναθέσεις για κάθε ειδικότητα.
-                      Άνοιγμα των πινάκων από το 2010 και έπειτα και καταμέτρηση όλης της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών κατά τα τέσσερα τελευταία σχολικά έτη. Κατάργηση του νόμου 3848/2010 (Διαμαντοπούλου) που απαξιώνει και κονιορτοποιεί την προϋπηρεσία δεκάδων χιλιάδων αναπληρωτών.
-                      Άμεση άρση της διετούς τιμωρητικής διαγραφής μας από τους πίνακες σε περίπτωση άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης. Άμεση κατάργηση της ρύθμισης Αρβανιτόπουλου για μεταφορά των αναπληρωτών σε άλλη διεύθυνση από αυτήν της πρόσληψης και τοποθέτησης. Άμεση κατάργηση του ενδεχομένου απόλυσης - με απόφαση των οικείων ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ - των αναπληρωτών σε περίπτωση εξάντλησης της δεκαπενθήμερης αναρρωτικής άδειας λόγω ασθένειας ή προβλημάτων υγείας. Πλήρης μισθολογική κάλυψη και καταγραφή της προϋπηρεσίας
-                      Έγκαιρη έκδοση της προκήρυξης θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών με εγκύκλιο σύμφωνα με την νομοθεσία, χωρίς αυτή να νομοθετεί και χωρίς να επιτρέπει αλλαγές εντός του ίδιο σχολικού έτους. Όλες οι προσλήψεις να γίνονται από έναν ενιαίο πίνακα και μέσω της ίδιας εγκυκλίου. Να τηρηθεί το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίοι οι προσλήψεις για την ειδική αγωγή προηγούνται εκείνων της γενικής.
-                      Εξομοίωση των αδειών των ελαστικών απασχολούμενων εκπαιδευτικών με αυτές των μονίμων συναδέλφων. Εκπαιδευτικές και επιστημονικές άδειες για συμμετοχή σε εξετάσεις μεταπτυχιακών, σπουδών δεύτερου πτυχίου, εισηγήσεων σε συνέδρια.
-                      Όχι στον ατομικό φάκελο προσόντων. Προσμέτρηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των αναπληρωτών για τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη. Ακώλυτη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. Άμεση κατάργηση του πλαφόν των επτά ετών ανώτατης προσμέτρησης προϋπηρεσίας
-                      Επαναλειτουργία των αντισταθμιστικών προγραμμάτων της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας από την αρχή του σχολικού έτους. Πλήρης διαφάνεια στις προσλήψεις αναπληρωτών στα προγράμματα αυτά από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.
-                      Αύξηση του βασικού μισθού. Επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς και για όλους τους ανέργους σε όλο το διάστημα της ανεργίας τους . Ένταξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν εκτός της μόνιμης κατοικίας τους σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, θέρμανσης, σίτισης, μείωσης του κόστους μεταφοράς σε κάθε μεταφοράς.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

panenadekp@gmail.com, 6976439775, Τ.Θ.46857, Τ.Κ.13603
www.facebook.com/groups/114821041870139

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου