Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Η ΖΟΦΕΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (νόμοι και επιχειρήματα


 Η ΖΟΦΕΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (νόμοι και επιχειρήματα)

Α. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

1)Σύνδεση με αξιολόγηση εκπ/κού έργου:

 • Ν.3848/10 αρ.32, παρ. 7 <<Την αξιολόγηση δράσης της σχ. μονάδας ακολουθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών>>
 • ΠΔ 152/13, άρ. 14, κριτήρια κατηγ.IV (υπηρεσ. συνέπεια κ΄επάρκεια)4, β, i,iii,κλπ O εκπ/κός αξιολογείται για την ¨ενεργή συμμετοχή του στον προγραμματισμό και τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης¨ και ¨ στην υλοποίηση των εκδηλώσεων¨  που σχεδιάστηκαν.
 • Δείκτης 2 <<ανταπόκριση ανθρώπινου δυναμικού στις ανάγκες του σχολείου και στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών>>
 • Δείκτης 6 <<διδακτικές πρακτικές (σχεδιασμός διδασκαλίας, διδακτ. μέθοδοι, αξιοποίηση χρόνου και μέσων διδασκαλίας, βαθμός εμπλοκής μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης>>

(Οι οδηγίες περιλαμβάνουν και  καταγραφή των βιβλίων ύλης)

 • Δείκτης 7<<βελτίωση διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών αξιολόγησης του μαθητή>>
 • Δείκτης 9 <<σχέσεις-συνεργασία με εκπ/κές αρχές, εκπ/κά ιδρύματα,τοπική και ευρύτερη κοινωνία>>
 • Δείκτης 10  Το σχολείο αξιολογείται για δράσεις όπως: ενισχυτική διδασκαλία, μαθητ. διαγωνισμοί,πρωταθλήματα,διεθνή προγράμματα, καινοτόμες δράσεις, κλπ
 • Δείκτης 12 <<φοίτηση και διαρροή μαθητών>>
 • Δείκτης 13 <<επιτεύγματα και πρόοδος μαθητών>>

 

2)Σύνδεση με ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ αξιολόγηση:

 • Ν3848/10 Προβλέπει δημοσίευση αποτελεσμάτων αυτοαξιολόγησης στο διαδίκτυο.
 • Ν3879/10, αρ. 22, παρ.2 (παρεμβαίνουν Δημοτικό Συμβούλιο+Παραγωγικοί φορείς) =ανταγωνισμός σχολείων για διάκριση=χρηματοδότηση, κατηγοριοποίηση-υποβάθμιση-συγχωνεύσεις-κλείσιμο σχολείων (1200 συγχωνεύσεις  προαναγγέλονται για 2014)

<<Στην αρχή της δημοτικής θητείας, το δημοτικό συμβούλιοαποφασίζει τους τρόπους διαβούλευσης για την εκπόνηση του τοπικού προγράμματος υποστήριξης της εκπ/σης …Στις διαδικασίες συμμετέχουν τα όργανα της σχολικής κοινότητας και οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης (αρ.8,πρ. 2,αναφέρεται και στους παραγωγικούς φορείς) Κατά την εκπόνηση του τοπικού προγράμματος υποστήριξης της εκπ/σης λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης και τα προγράμματα δράσης που προβλέπονται στο άρθρο 32 ν.3848/10>>

Ø  Ν4142/13 (Αρχή διασφάλισης ποιότητας) Διορισμένοι όλοι από Υπουργό!!!

Άρ. 9 Γενικά κριτήρια αξιολόγησης:

ββ.μαθησιακά αποτελέσματα

γγ. <<η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται ιδίως από την αξιολόγηση από τους μαθητές και τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική τους μέριμνα>>

(ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΚΛΠ)

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1)      Δείκτης 1: Υλικοτεχνική υποδομή  (επανααξιολογείται το σχολείο για βελτιώσεις) 5.4.4. <<Αξιοποίηση άλλων φορέων της τοπικής κ΄ ευρύτερης κοινωνίας για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων της δράσης>> (χορηγοί)

2)      Βιβλία, αναλυτικά προγράμματα, για  την αποτελεσματικότητα των οποίων κρίνεται ο εκπ/κός δεν αξιολογήθηκαν ποτέ! Καμία αξιολόγηση σε κανέναν δεν έγινε για: Άθλιες υποδομές, υποχρηματοδότηση, κατάργηση υποστηρικτικών δομών ή υπολειτουργία τους,κλπ.

3)      Άπειρη γραφειοκρατία, εντατικοποίηση δουλειάς (καταγραφή ακόμα και του χρόνου που αφιερώθηκε)

4)      ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ εργασιακών δικαιωμάτων (ατέλειωτες απλήρωτες ώρες  εκτός σχολικού και διδακτικού ωραρίου)

5)      Αλλαγή ρόλου εκπ/κού = γραφειοκράτης διεκπεραιωτής αντί παιδαγωγός

6)      Απόλυτος έλεγχος: πχ. Οργάνωση και καταγραφή απουσιολογίων και ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΛΗΣ (;;;)

7)      3,5 εκατομμύρια θα δαπανηθούν (μόνο για τους διορισμένους από Υπουργό στην Ανεξάρτητη Αρχή ετησίως:Πρόεδρος 62.400, δ/ντής 37.900, 25 συνεργάτες 830.000 -μισθός νεοδιόριστου 680) Διαλυτικός  για την εκπ/ση ο ρόλος των ΕΣΠΑ .

Β.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Είναι  ΠΔ 152/13 Δεν πήγε στη Βουλή, δεν ψηφίστηκε. Δεν έγινε διάλογος με κανένα φορέα από αυτούς που εμπλέκονται (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ,ΚΕΜΕΤΕ, Σχ. Σύμβουλοι, Δ/ντές,εκπαιδευτικοί)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ: Ν 3528/07 (πίνακες απόλυσης), Ν.3848/10(αξιολόγηση-δημοσίευση σε διαδίκτυο), Ν.3879/10(Δημ. συμβούλιο), Ν.4024/11(μισθ. Βαθμολ. εξέλιξη, ποσοστώσεις), Ν.4142/13(αρχή διασφάλισης ποιότητας), Ν.4057/13(πειθαρχικό) και 4093/12(διαθεσιμότητα Δ.Υ.)

 • ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΟΟΣΑ,ΕΕ,ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ που στοχεύει στην ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, στο ΦΤΗΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ της ΑΓΟΡΑΣ και των ΧΟΡΗΓΩΝ, στη MEΙΩΣΗ του αριθμού των εκπαιδευτικών, στην ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, στον ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ και τη χειραγώγησή τους από ένα ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΣ-ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ-ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
 • ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,  ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΕΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Eίναι άδικη, τιμωρητική και αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας:

Ø   Ν. 4024/2011, που εξαρτά το μισθό και την υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών από τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους (οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ελλιπείς χάνουν το δικαίωμα προαγωγής για δύο χρόνια),

Ø  Οι ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ(πχ.Γ-Β:3%,Β-Α:15%) καθορίζονται από υπουργό και θα αλλάζουν κατά το δοκούν. Δηλαδή εκ των προτέρων οδηγούν στην καθήλωση εκπ/κούς που ενώ είναι ‘’άξιοι’’ δε θα μπορούν να περάσουν στον επόμενο βαθμό.

         (νομοσχέδ. για διαβούλευση Υπ. Διοικητ. Μεταρρύθμ. 15% ελλιπείς, 60%μέτριοι, 25% Άριστοι)

Ø   άρ. 95 του Ν. 3528/2007, σύμφωνα με το οποίο «… υπάλληλος ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό παραπέμπεται (…) υποχρεωτικώς προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο […] μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό».

Ø  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Ν.4057/12 εμπλέκεται στην «υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια» της αξιολόγησης εκπ/κού έργου. Συνυπολογίζονται κριτήρια αόριστα-ασαφή (απείθεια)  με αντισυνταγματικό τρόπο(δε λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο αθωότητας) (όποιος μηνυθεί από γονέα ή εξωσχολικό παράγοντα,κλπ-αυτοδίκαιη αργία-απόλυση)

 

Είναι αντιεπιστημονική και αυθαίρετη:

Ø  Ποσοτικοποιεί ποιοτικά –μη μετρήσιμα- κριτήρια (ΠΔ 152/13, αρ.14:κριτήριο διαπροσωπικών σχέσεων και προσδοκιών μαθητών/ παιδ. κλίμα- βαθμολογία από 1-100)

Ø  Ο εκπ/κός βαθμολογείται για μαθησιακά αποτελέσματα πάνω σε βιβλία και αναλυτικά προγρ. η αποτελεσματικότητα των οποίων  δεν έχει αξιολογηθεί ποτέ από επιστ. έρευνα.

Ø  Δε λαμβάνεται υπόψη η κοινωνικο-οικονομική προέλευση των μαθητών.

Ø  Πουθενά όπου χρησιμοποιήθηκε δε λειτούργησε βελτιωτικά αλλά δημιούργησε επί πλέον προβλήματα ή εγκαταλείφθηκε (Αγγλία:αύξηση ανταγωνισμού, πλαστών δικαιολογητικών, αλλοιώσεις μητρώων μαθητών,κ.α //ΗΠΑ: Ράβις πρώην υπ. Παιδείας που το εφάρμοσε το κατακεραυνώνει για τα διαλυτικά στην εκπ/ση αποτελέσματά του και ζητά αναίρεσή του)

 

Είναι διαβλητή και υποκειμενική:

Ø  Μονοπρόσωπα όργανα

Ø  Οι αξιολογητές δεν αξιολογούνται από υφισταμένους (οι οποίοι μπορούν βέβαια να κάνουν την …αξιολόγησή τους και «ο άμεσος προϊστάμενος την εκτιμά και τη χρησιμοποιεί κατά την κρίση του» (!!!)

Ø  Βιβλία-αναλυτικά δεν αξιολογούνται πουθενά για την αναποτελεσματικότητά τους.

 

Είναι προσχηματική:

Ø  Έχει δημοσιονομικό και όχι παιδαγωγικούς στόχους

Ø  Μεθοδεύει τη μείωση των εκπ/κών με τη δημιουργία δεξαμενής  διαθεσιμοτήτων και απολύσεων. Στοχοποιεί με συγκεκριμένα κριτήρια τους παλιούς-ακριβούς εκπ/κούς.

Ø  Στοχεύει στο φτηνό σχολείο, που θα λειτουργεί με χορηγίες ενώ κατασπαταλώνται τα εκατομμύρια των ΕΣΠΑ σε ΄΄επιμορφώσεις΄΄ και διαδικασίες που δε βοηθούν σε τίποτα.

 

Είναι επιλεκτική

Ø  Στοχεύει στην καθήλωση των ‘’ΑΚΡΙΒΩΝ’’ εκπ/κών με πολλά έτη υπηρεσίας, που δε διαθέτουν προσόντα όπως μεταπτυχιακά, γλώσσες, γνώση ΗΥ, κλπ (μοριοδότηση επετηρίδας=5μόρια, ΑΣΕΠ=30)

Είναι αντιδημοκρατική και επικίνδυνη:

Ø  Αποδυναμώνει το Σύλλογο, ενισχύει την ιεραρχία, τον αυταρχισμό και την υποταγή.

Ø  Καταργεί την παιδαγωγική ελευθερία (κατοχυρωμένη απ΄το Σύνταγμα) με απόλυτο ιδεολογικό έλεγχο, φόβο και πειθαρχική συμμόρφωση. Διαστρέφει το ρόλο του εκπ/κού.

Ø  Ο ανταγωνισμός και ο ατομικισμός της διάκρισης αντικαθιστά τη συνεργασία και τη συναδελφικότητα.

Ø  Πολυδιασπά τον κλάδο και εισάγει τακτικές κανιβαλισμού και αυταρχισμού.

Είναι υποκρισία και εμπαιγμός

Ø  Δεν προβλέπει καμιά επιμόρφωση, καμιά στήριξη του εκπ/κού ή βελτίωση της ποιότητας .

Ø  3,5 εκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν ενώ υποχρηματοδοτούνται τα σχολεία, οι μαθητές υποσιτίζονται και οι νέοι συνάδελφοι αμείβονται με μισθούς πείνας.

Ø  Κατάργηση χρήσιμων τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, κατάργηση ΕΠΑΣ, ΛΕΥΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (από ποιον αξιολογήθηκαν αυτά)

 

Κατακρίνεται και απορρίπτεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κανενός από τους οποίους δε ζητήθηκε η γνώμη: ΟΛΜΕ – ΔΟΕ (από όλες τις παρατάξεις), Σχολ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ,ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ,Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων.

 

Τα   ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ … ΑΝΤΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

 1. Είμαστε υπέρ της αξιολόγησης, αφού αξιολογούμε τους μαθητές πρέπει κι εμείς να αξιολογούμαστε.

(Αναγκαιότητα εστίασης στη ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και ενημέρωση για τους λόγους που πρέπει να την αρνηθούμε συλλογικά)

 

 1. Δεν μπορεί να μην αξιολογούμαστε και να κάνει ο καθένας ότι θέλει.

(Να μη μπερδεύουμε αυτή την αξιολόγηση με την υποχρέωση της διοίκησης  να κρίνει και να τιμωρεί επίορκους, επικίνδυνους για μαθητές εκπ/κούς,κλπ. Επιλεκτικότητα διοίκησης σε άμεση τιμωρία εκπ/κών που αντιστέκονται και αναβλητικότητα για ημέτερους κλπ)

 

 1. Η ΟΛΜΕ λέει μόνο ΟΧΙ και δεν έχει πρόταση.

(8ο Συνέδριο 97, Θέσεις και προϋποθέσεις που έβαζε  και δεν υπάρχουν τώρα, Μελέτη ΚΕΜΕΤΕ, μόνιμη άρνηση Υπουργείου να συζητήσει με κλάδο)

 

 1. Οι νεότεροι συνάδελφοι θέλουν να αξιολογηθούν για να βελτιώσουν βαθμό –μισθό.

(δεν προβλέπεται καμιά αύξηση μισθών για 14. Παράδειγμα Τσιάκαλου-Πανεπιστημίου Θεσσ/κης : αξιολόγηση με Άριστα,κλπ. Παράδειγμα αξιολόγησης σε Πειραματικά)

 

 1. Η αυτοαξιολόγηση του σχολείου δεν έχει τίποτα κακό.

(πλέγμα νόμων, σύνδεση με εξωτερική και αξιολόγηση εκπ/κού έργου, στόχευσή της)

 

 1. Ο Σύλλογος πρέπει να  υπακούει και να τηρεί τους νόμους.

(ΔΥ κώδικας: ευθύνη Δημ. Υπαλλήλου να κρίνει και  να καταγγέλλει αντισυνταγματικότητα, παρανομία και παρατυπία εντολών προϊσταμένων αρχών)

 

 1. Είναι ατομική ευθύνη του καθενός ποια στάση θα κρατήσει απέναντι στην αξιολόγηση

(αλληλοεξάρτηση όλων μας, αποτελεσματικότητα συλλογικής δράσης, ανάγκη δημοκρατικών διαδικασιών, κλπ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου