Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Θέμα: Τήρηση Βιβλίου Παρουσίας Προσωπικού


          
Έφτασε στα σχολεία πρωτοβάθμιας Δυτικής Αττικής. 
Έσπευσαν οι δ/ντές να αγοράσουν παρουσιολόγια.
Στα παρουσιολόγια, διαλέγουν εκκίνηση από την Πρωτοβάθμια.
Στην (αυτο)"αξιολόγηση", ξεκίνησαν πιο αθόρυβα από τη Δευτεροβάθμια, συνυπολογίζοντας τους κατά τόπους συσχετισμούς, ενώ στην Πρωτοβάθμια έκαναν σκόπιμα επίσημες πρεμιέρες με σεμινάρια και άλλα happenings και events.
                                                                

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΣ : Σχολικές μονάδες Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής  Αττικής
 
 
                      
 
 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

              Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

         ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ                                                                                                        

Ταχ. Δ/νση: Περσεφόνης 19

T.K. – Πόλη:   192 00 Ελευσίνα

Ιστοσελίδα:  http://dipe-dytik.att.sch.gr 


Πληροφορίες: Χαλάτση Λουλούδη

Tηλέφωνο:  2105561410, 2105562864                                   

FAX             :  2105561415

 

               
 

Θέμα: Τήρηση Βιβλίου Παρουσίας Προσωπικού

 
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ:235/Α΄/1-11-2013) ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας και ο προϊστάμενος κάθε άλλης υπηρεσιακής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη «Βιβλίου Παρουσίας Προσωπικού» (Β.Π.Π.) για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται με οποιαδήποτε φύσεως σχέση σε αυτή. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής ή υπηρεσιακής μονάδας είναι υπεύθυνο για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη του «Ατομικού Δελτίου Παρουσίας Προσωπικού» (Α.Δ.Π.Π.).

Στο Β.Π.Π. και Α.Δ.Π.Π. αναγράφονται ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία: ημερομηνία και χρονολογία, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, ωράριο εργασίας (ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης), οι απόντες εκπαιδευτικοί, είδος απουσίας (ολιγόωρη ή ολοήμερη), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.

Παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων σε όλες τις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής

 

 

                                                               Ο Δ/ντής Π.Ε. Δυτικής Αττικής

                                                                      

                                       

                                                           Αρκιτσαίος Κωνσταντίνος

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου