Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Θαυμάστε προυπολογισμό για την Παιδεία απο το 2009-2014


Θαυμάστε προυπολογισμό για την Παιδεία  απο το 2009-2014


ΕΤΟΣ
2009
2011
2012       (Εκτός Πολιτισμού/
Αθλητισμού)
2013
2014
ΔΙΑΦΟΡΑ 2014- 2013
ΔΙΑΦΟΡΑ
2014-2012
ΔΙΑΦΟΡΑ 2014-2009
ΣΥΝΟΛΟ
7.480.000.000
 
5.792.000.000
5.396.000.000
5.090.000.000
 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
7.131.000.000
6.203.133.072
5.401.000.000
4.921.000.000
4.600.000.000
321.000.000
( -6,5%)
801.000.000 ( -14,83%)
2.531.000.000
( -35,5%)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
240.455.054
 
204.146.435
196.727.814
182.907.000
 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
6.890.544.946
 
5.196.853.565
4.724.272.186
4.417.093.000
 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
359.000.000
 387.000.000
391.000.000
475.000.000
490.000.000
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΠ+ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
7.239.544.946
 
5.587.853.565
5.199.272.186
4.907.093.000
292.179.186
(-5,62%)
 
680.760.565
(-12,18% )
2.332.451.946
(-32,22%)
ΑΕΠ
231.081.000.000
208.532.000.000
193.749.000.000
183.049.000.000
183.089.000.000
40.000.000
(+ 0,02)
10.660.000.000
(-5,5%)
47.992.000.000
(-20,77%)
% ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΠ/ΑΕΠ
    2,98 %
 
2,68%
2,58%
2,41%
 
 
 
% ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΠ+ΠΔΕ/ΑΕΠ
   3,13  %
 
2,88%
2,84%
2,68%
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου