Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Η εργολαβία στην εκπαίδευση...


Δεν "κομίζω γλαύκα εις Αθήνας", αλλά να τα λέμε για τους δήθεν καλόπιστους και αντιπαρατιθέμενους διαρκώς με τους "λαϊκιστές" και "στείρους αρνητές"
Επιπλέον πληροφορίες παραθέτω για την αυτοαξιολόγηση που περιέχονται στον οδηγό διαχείρισης του έργου.
Επί παραδείγματι, υπάρχει η βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από τον διευθυντή για τον εκπαιδευτικό.
Να τη, ολοφάνερη, η μήτρα της ατομικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον διευθυντή του, απάντηση σε όσους έλεγαν πως η αυτοαξιολόγηση δεν είναι κάτι σοβαρό.
Περιλαμβάνονται και κάτι ψιλά για αμοιβή.
Ακόμα και η αξιοπρέπειά μας έχει τιμή το πολύ 300 ευρώ για το υπουργείο, εφόσον βεβαίως δουλέψουμε τις σωστές ώρες. Δεν μας έχει και για παραπάνω. Μας θεωρούν πολύ φτηνούς. Θα μπορούσαν και με λιγότερα να κάνουν τη δουλειά τους. Άλλωστε δεν δείξαμε μέχρι τώρα πως την υπερασπιζόμαστε αυτή τη ρημάδα την αξιοπρέπεια. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Ο/Η Διευθυντής/τρια ......................... της Σχολ. Μονάδας ........................................., στα πλαίσια του έργου «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με κωδικό 295381,

Βεβαιώνω ότι (ονοματεπώνυμο δικαιούχου) ……………………………….. εκτέλεσε καλώς τις ακόλουθες εργασίες που του/της είχαν ανατεθεί στο πλαίσιο των συμβατικών του/της υποχρεώσεων κατά το χρονικό διάστημα ……………………………………………………………. και κατέθεσε τα εξής παραδοτέα:

α) …………………………………………………….

β) …………………………………………………….

Ο/Η Διευθυντής/τρια

…………………………………………..(υπογραφή)

 

 

Εύλογες ερωτήσεις συναδέλφου που διάβασε τον οδηγό και έπεσαν στην αντίληψή μου:

1. Δικαιούται ο διευθυντής, σε συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων για τις ομάδες εργασίας, να ζητάει να καταγραφεί η άποψη του κάθε συναδέλφου χωριστά και να επιχειρηματολογήσει ο συνάδελφος  που είναι ενάντια στην αυτοαξιολόγηση;

2. Αν ένας μικρός αριθμός από κάθε σύλλογο διδασκόντων δεχτεί να κάνει ομάδες εργασίας θεωρείται ότι υλοποιείται η αυτοαξιολόγηση στη σχολική μονάδα ή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλου του συλλόγου;

3.Ο οδηγός διαχείρισης της ΑΕΕ ισχύει και για το τρέχον έτος; Γιατί στην ενότητα για την οικονομική διαχείριση του έργου (σελ.13) αναφέρεται: 

3.3 Αμοιβές Διευθυντών, Εκπαιδευτικών και συνεργατών Σχεδίων δράσης. Απαιτούμενα παραστατικά.

α. Αμοιβές διευθυντή - εκπαιδευτικών που υλοποιούν το έργο

Για την καταβολή της αμοιβής των εκπαιδευτικών, η οποία γίνεται σε δύο δόσεις, απαιτείται:

1. Πρακτικό του Συλλόγου που βεβαιώνει τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών στο έργο. (Πρόκειται για το πρακτικό με το οποίο αποφασίσθηκε η συμμετοχή της μονάδας στο έργο. Κατά το δεύτερο έτος υλοποίησης και εφόσον υπάρχουν μεταβολές στους συμμετέχοντες στο έργο, απαιτείται νέο πρακτικό).

2. Κατάσταση με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο έργο υπογεγραμμένη από το Διευθυντή του Σχολείου, η οποία υποβάλλεται πριν από την καταβολή κάθε δόσης (έντυπο Ε5).

3. Ατομικά Στοιχεία δικαιούχου (έντυπο Ε1).

 

Οι αμοιβές ορίζονται σε 450 ευρώ για τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και 300 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με βάση τις ώρες εργασίας και τα παραδοτέα. 

Δηλαδή, όποιος συμμετέχει στην ΑΕΕ πληρώνεται; 
Και τα 300 ευρώ είναι για τον κάθε εκπαιδευτικό;

Διαβάστε όλον τον οδηγό.
Θα ανατριχιάσετε από το πως μπάζει την αγορά, σαν σίφουνα, απ' όλες τις μπάντες μέσα στο σχολείο.
Αποδεχόμενοι το πακέτο "αυτοαξιολόγηση" δεν θα έχουμε δικαίωμα πια να γκρινιάζουμε για τίποτα απ' όσα θα δούμε στο σχολείο από "τούδε και στο εξής".
Εμένα σώθηκε το σάλιο μου να μιλάω (σε κουφούς καθ' έξιν).
Το έστειλε η Λένα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου