Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (άρθρο 25 του Ν.3528/2007)


                          ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (άρθρο 25 του Ν.3528/2007)

Του Τσίτου Θωμά. Όνομα πατέρα: Στέργιος. Ειδικότητα: Δάσκαλος (Π.Ε. 70) Διευθυντής Δημ. Σχολ. Σταυρού Καρδίτσας, Κάτοικος Καρδίτσας, Κονδύλη 24

Κυρία Διευθύντρια της Διεύθυνσης Π.Ε. Καρδίτσας,

Την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014, μας διαβιβάσατε την υπ. αριθμ.  44375/Γ1/24-3-2014, εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, με την οποία διευκρινίζεται ότι: «Σε περίπτωση που ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν μπορεί να καταλήξει σε απόφαση συγκρότησης επαρκούς αριθμού ομάδων εργασίας ή συγκεκριμένης σύνθεσης ή κατανομής αρμοδιοτήτων (π.χ. τους δείκτες που θα επεξεργαστεί κάθε ομάδα), τότε ο Διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 15, ΦΕΚ 1340/2002, υποχρεούται να ορίσει τον αριθμό, τη σύνθεση και τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες κάθε ομάδας».

1. Στο σχολείο μας ο Σύλλογος Διδασκόντων μπόρεσε και κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση μη συγκρότησης ομάδων εργασίας για την Α.Ε.Ε. (με πρακτικό από 14/3/2014)

2. Με τις ισχύουσες διατάξεις, η συγκρότηση ομάδων  είναι αποκλειστική ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων (ν.1566/1985) «Ο διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των  εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων». Στην υπ. αριθμ. 190089/Γ1/10.12.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προβλέπεται «...Η διαδικασία πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.»

3. Η διάταξη του άρθρου 39 παρ. 15 της Υπουργικής Απόφασης, την οποία επικαλείται το Υπουργείο, προκειμένου να μεταφέρει την αρμοδιότητα των οργάνων (από το Σύλλογο στον Διευθυντή) είναι άσχετη με την διαδικασία της αξιολόγησης (αφού αναφέρεται σε κατανομή μαθημάτων και τάξεων και στην ανάθεση εργασιών εν γένει στο σχολείο). Σύμφωνα  με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών και της νομιμότητας που πρέπει να διέπουν τις πράξεις της διοίκησης, για να μεταφερθεί η αρμοδιότητα ενός οργάνου σε άλλο, θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη νομοθετική ρύθμιση και δεν αρκεί βέβαια σε καμία περίπτωση μία εγκύκλιος. (Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου ΔΟΕ και θέση της Ομοσπονδίας)

4. Ο ορισμός εκ μέρους μου των ομάδων εργασίας, θεωρώ πως με οδηγεί σε άμεση, τυπική και ουσιαστική σύγκρουση με την προαναφερόμενη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και με ωθεί σε παραίτηση από τη θέση του Διευθυντή του Σχολείου.

Λαμβάνοντας υπόψη μου τα παραπάνω, σας  εκφράζω τις αντιρρήσεις μου ως προς τη νομιμότητα της υπ. αριθμ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, όπως υποχρεούμαι και δικαιούμαι (άρθρο 25 του Ν. 3528/2007-Υπαλληλικός Κώδικας) και παρακαλώ για την απάντησή σας.

                                                                                          Μετά τιμής

Καρδίτσα,  4/4/2014

                                                                                       Τσίτος Θωμάς

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου