Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Σχετικά με τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων και την καταχώρηση στο Παρατηρητήριο της Αξιολόγησης του προγραμματισμού της σχολικής μονάδας


    
 
ΕΛΜΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3
ΤΗΛ: 24410 - 26197 – 27646
FAX : 24410 - 26197
email: elmekard@otenet.gr
                                                                                                                   
 
 
Σχετικά με τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων και την καταχώρηση στο

Παρατηρητήριο της Αξιολόγησης του προγραμματισμού της σχολικής μονάδας Στις πρόσφατες συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων παρατηρούνται φαινόμενα παρερμηνείας και, συνακόλουθα, παραπληροφόρησης των συναδέλφων. Για το σκοπό αυτό επισημαίνουμε τα εξής:

 Η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 155922/Γ1-30/9/2014 και θέμα «υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας» θέτει με σαφήνεια το θέμα της συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σειρά ενεργειών που ζητά το Υ.ΠΑΙ.Θ. από τη σχολική μονάδα.

Γνωρίζουμε πως η Ο.Λ.Μ.Ε. (κι όλες οι ομοσπονδίες του Δημοσίου) έχουν κηρύξει «Απεργία-Αποχή» από κάθε διαδικασία που συνδέεται με την υλοποίηση της Αυτοαξιολόγησης/Αξιολόγησης. Η μορφή «Απεργία-Αποχή» συνδικαλιστικά καλύπτει, αφενός την άρνηση συμμετοχής του εργαζόμενου σε προγραμματισμένες διαδικασίες που υλοποιούν την Αξιολόγηση/Αυτοαξιολόγηση (π.χ. άρνηση συμμετοχής σε συναντήσεις Ομάδων Εργασίας, αφού μέσω των συναντήσεων αυτών προωθείται η διαδικασία Αυτοαξιολόγησης), αφετέρου, δε, καλύπτει τη μη σύγκληση τέτοιων διαδικασιών. Η «Απεργία-Αποχή» δεν είναι απεργία με την κλασική μορφή! Είναι μη συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία προωθεί ή υλοποιεί την Αξιολόγηση/Αυτοαξιολόγηση. Σημαίνει «απέχω από έργο που σχετίζεται με τον σκοπό της Αξιολόγησης/Αυτοαξιολόγησης, ωστόσο εργάζομαι, συμμετέχοντας κανονικά σε κάθε τι που αφορά τα κανονικά μου καθήκοντα». Σύμφωνα λοιπόν με όλα αυτά, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων ΜΠΟΡΟΥΝ (και η Ο.Λ.Μ.Ε. τους καλεί να ανταποκριθούν σ’ αυτό) στα πλαίσια της «Απεργίας-Αποχής» ΝΑ ΜΗ ΣΥΓΚΑΛΕΣΟΥΝ συνεδριάσεις Συλλόγων με σκοπό τη συγκρότηση π.χ. Ομάδων Εργασίας. Ωστόσο, αν τέτοιες συγκλήσεις υπάρξουν (όπου υπάρξουν) οι συνάδελφοι (σύλλογοι διδασκόντων) μπορούν να καταψηφίζουν τη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας.

Για τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, συνεπώς, προτείνουμε:

Όταν καλούμαστε σε συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων, η οποία έχει θέμα σχετικό με την αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση (π.χ. σχέδια δράσης, προγραμματισμός Α.Ε.Ε. κλπ.), δηλώνουμε συμμετοχή στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η OΛΜΕ. Η συμμετοχή μας στην απεργία-αποχή αφορά το συγκεκριμένο και μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η απεργία – αποχή μας καλύπτει, δεν διατρέχουμε κανένα πειθαρχικό κίνδυνο με το να μην συμμετέχουμε στην όποια διαδικασία αξιολόγησης, καθώς πρόκειται για νόμιμα προκηρυγμένη κινητοποίηση της ΟΛΜΕ μέσω εξώδικου που κοινοποίησε στα αρμόδια υπουργεία. Επίσης δεν τίθεται θέμα παρακράτησης χρημάτων, αφού εκτελούμε πλήρως το εκπαιδευτικό μας έργο και όλα μας τα καθήκοντα ως εκπαιδευτικοί. Αν στη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων υπάρχουν κι άλλα θέματα, συμμετέχουμε σε όλα τα υπόλοιπα και στο θέμα που αφορά την αυτοαξιολόγηση, δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ. Επιδιώκουμε σε κάθε σύλλογο διδασκόντων η συμμετοχή στην απεργία-αποχή να είναι πλειοψηφική. Όπου χρειαστεί, μπορεί να κληθεί και το σωματείο για ενημέρωση πριν τις συνεδριάσεις.

Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχουν στην απεργία-αποχή, τότε στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν υπάρχει απαρτία του συλλόγου διδασκόντων και άρα δεν μπορεί να προχωρήσει καμία διαδικασία σχετικά με την αυτοαξιολόγηση. Στη συνέχεια, ο διευθυντής/ντρια του σχολείου γράφει στο βιβλίο πράξεων του διευθυντή ότι, λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ, με  απόφασή της και με το εξώδικο που απέστειλε προς το Υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών, ο σύλλογος διδασκόντων, που συγκλήθηκε με θέμα την εγκύκλιο «Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015» δεν είχε απαρτία και, επομένως, δεν προχωρά καμιά διαδικασία. Ως εκ τούτου, στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων θα γραφούν όλα τα άλλα θέματα που συζητήθηκαν, πλην του θέματος του σχετικού με την Α.Ε.Ε.

Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων είναι  δεσμευτικές για τον/τη διευθυντή/ντρια, της σχολικής μονάδας να μην αναρτήσει ΤΙΠΟΤΑ στο Παρατηρητήριο. Ο,τιδήποτε αναρτάται στο Παρατηρητήριο θεωρείται συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση αλλά και αξιολογήσιμο υλικό για τις επερχόμενες 5/μελείς Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης. Οποιαδήποτε ανάρτηση που παραβιάζει την απόφαση του συλλόγου διδασκόντων είναι παράνομη (υπενθυμίζουμε και τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ). Οι σύλλογοι διδασκόντων δικαιούνται και πρέπει να ελέγχουν την τήρηση των αποφάσεών τους. Στο Παρατηρητήριο δεν μπορούν να αναρτηθούν ατομικές δράσεις ή απόψεις που δεν έχουν εγκριθεί από το σύλλογο διδασκόντων γιατί η αυτοαξιολόγηση, με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία, αποτελεί την  κατά πλειοψηφία αποτίμηση της σχολικής μονάδας και όχι ατομική άποψη.

Αν η συμμετοχή στην απεργία - αποχή δεν είναι πλειοψηφική, συντάσσεται το πρακτικό, το οποίο περιέχει την απόφαση της πλειοψηφίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναγράφονται υποχρεωτικά στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου τα ονόματα της μειοψηφίας, δηλαδή αυτών που έκαναν χρήση της απεργίας – αποχής, εκτός κι αν το επιθυμούν οι ίδιοι, για λόγους που οι συνάδελφοι κρίνουν ως απαραίτητη την έκφραση της μειοψηφίας. Υπενθυμίζουμε πως αυτή η πρακτική εφαρμόζεται και σε όλα τα άλλα θέματα, για τα οποία συγκαλείται ο σύλλογος διδασκόντων.  

Τέλος, προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης, η Ε.Λ.Μ.Ε. διευκρινίζει και το εξής: Η  απόφαση για αγώνα κατά της Αξιολόγησης/Αυτοαξιολόγησης είναι συλλογική. Το παρόν κείμενο προσπαθεί να προωθήσει αυτή την απόφαση, προλαμβάνοντας την εκδήλωση πρακτικών που οφείλονται σε παρερμηνείες, οι οποίες δημιουργούν φόβο και εμποδίζουν αυτόν τον αγώνα. Το σωματείο μας, με τις πρωτοβουλίες του, προσπαθεί έμπρακτα να καταδείξει ότι επενδύει στον κοινό αγώνα Συλλόγων Διδασκόντων και Διευθυντών, που είναι τα μεσαία στελέχη εκπαίδευσης. Είναι σε όλους πλέον φανερό, ότι η Κυβέρνηση και η πολιτική της στην Εκπαίδευση, επιδιώκουν να μετατρέψουν τα μεσαία στελέχη σε «δήμιους» των συναδέλφων τους, των εκπαιδευτικών της τάξης. Ο κοινός αγώνας μαζί τους, ΜΠΟΡΕΙ να αποτρέψει αυτή τη δυσάρεστη κι επικίνδυνη για το Δημόσιο Σχολείο εξέλιξη. Ο καθένας λοιπόν ας ενισχύσει αυτόν τον αγώνα με όλες τις δυνάμεις του.

Θέλουμε τη νίκη.

Δύσκολο; ΝΑΙ. Ακατόρθωτο; ΟΧΙ.

Καλή δύναμη σε όλους.

 

 

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Καρδίτσας

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου